EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Resultat 2. kvartal 2020

Banken fikk i andre kvartal 2020 et resultat etter skatt på kr 127,9 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 15,7 %. For første halvår endte resultat etter skatt på kr 198,9 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 12,3 % og resultat per aksje på kr 2,77.

En kombinasjon av tilgang på lønnsomme forretninger med god risiko innenfor samtlige markedsområder og markeder som er i bedring gjør at det nå forventes en forsiktig økning i utlånsvolumet i andre halvår. Pareto Bank er en pålitelig partner i en krevende tid. Banken er åpen for både eksisterende og nye kunder.

 

Presentasjon av resultatet for 2. kvartal 2020

Kompensasjonsordningen for bedrifter

Våre kunder har naturlig nok mange spørsmål knyttet til den varslede kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april, men den vil først bli operativ etter endelig behandling i Stortinget 14. april og notifisering i ESA. Forutsatt de nødvendige formelle vedtak, vil ordningen etter planen være operativ og kunne motta og behandle søknader fra og med 17. april, med automatisert utbetaling til søkere som får søknaden godkjent. For å bidra til å dekke noe av informasjonsbehovet er portalsiden for ordningen åpnet. Dette er den autorative kilden for hva man vet om ordningen inntil den er operativ og kan ta imot søknader.