EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

RESULTAT 3. KVARTAL 2019

Pareto Bank fikk i tredje kvartal 2019 et resultat etter skatt på kr 96,5 mill. (kr 96,8 mill. i tredje kvartal 2018). Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,9 % (13,7 %) og et resultat per aksje på kr 1,34 (kr 1,28). Banken har et godt grunnlag for vekst. Vi har for 2019 en ambisjon om å oppnå en utlånsvekst på inntil kr 2,0 mrd. og en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,0 %. Det langsiktige målet for egenkapitalavkastning er 15,0 %.

HOVEDPUNKTER FRA 3. KVARTAL 2019

Pareto Bank har finansiert Saltbrygga i Larvik

Boligprosjektet Saltbrygga i Larvik startet som en ambisiøs
idé hos Alfa Eiendom. Etter første byggetrinn har allerede
prosjektet blitt en referanse for hvordan bomiljøer kan
utvikles. Eier og daglig leder i Alfa Eiendom, Thore Liverød,
har som mål å skape særegne bolig- og næringseiendommer,
slik at Telemark og Vestfold blir en spennende region å
etablere seg i for flere.

 

 

 

 

EU-DIREKTIVET PSD2

Det er innført et nytt betalingstjenestedirektiv i EU, PSD2, som også er en del av det norske lovverket. PSD2 pålegger norske banker å åpne sine APIer og muliggjøre innsyn for tredjeparter. Formålet med lovverket er å skape økt innovasjon for tjenestetilbudet innen betalingsformidling og skape økt konkurranse for banknæringen i EU og EØS området. I Norge trer loven i kraft 14.09.2019.