EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Resultat 2. kvartal 2020

Banken fikk i andre kvartal 2020 et resultat etter skatt på kr 127,9 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 15,7 %. For første halvår endte resultat etter skatt på kr 198,9 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 12,3 % og resultat per aksje på kr 2,77.

En kombinasjon av tilgang på lønnsomme forretninger med god risiko innenfor samtlige markedsområder og markeder som er i bedring gjør at det nå forventes en forsiktig økning i utlånsvolumet i andre halvår. Pareto Bank er en pålitelig partner i en krevende tid. Banken er åpen for både eksisterende og nye kunder.

 

Presentasjon av resultatet for 2. kvartal 2020

Slik følger Pareto Bank opp for å sikre lønnsomheten i ditt byggeprosjekt

En finansieringspartner som har lang erfaring med å håndtere ulike risikoelementer knyttet til eiendomsutvikling, kan være avgjørende for avkastningen i prosjektet.

God dialog og tett oppfølging mellom kunde og bank er en suksessfaktor som kan spare deg for både tid og penger.