EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

RESULTAT 4. KVARTAL 2019

Pareto Bank fikk atter en gang det beste årsresultatet i sin historie! For 2019 endte resultat etter skatt på kr 397,6 mill. Det tilsvarte en egenkapitalavkastning på 14,3 % og et resultat per aksje på kr 5,57. Banken fikk i fjerde kvartal 2019 et resultat etter skatt på kr 114,7 mill. Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning på 15,0 %. Styret foreslår et utbytte på kr 2,80 pr. aksje for 2019, tilsvarende et utdelingsforhold på 50 %. Bankens langsiktig ambisjon er å levere en egenkapitalavkastning etter skatt på 15 %.

HOVEDPUNKTER FRA 4. KVARTAL 2019

Pareto Bank har finansiert Saltbrygga i Larvik

Boligprosjektet Saltbrygga i Larvik startet som en ambisiøs
idé hos Alfa Eiendom. Etter første byggetrinn har allerede
prosjektet blitt en referanse for hvordan bomiljøer kan
utvikles. Eier og daglig leder i Alfa Eiendom, Thore Liverød,
har som mål å skape særegne bolig- og næringseiendommer,
slik at Telemark og Vestfold blir en spennende region å
etablere seg i for flere.

 

 

EU-DIREKTIVET PSD2

Det er innført et nytt betalingstjenestedirektiv i EU, PSD2, som også er en del av det norske lovverket. PSD2 pålegger norske banker å åpne sine APIer og muliggjøre innsyn for tredjeparter. Formålet med lovverket er å skape økt innovasjon for tjenestetilbudet innen betalingsformidling og skape økt konkurranse for banknæringen i EU og EØS området. I Norge trer loven i kraft 14.09.2019.