EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Vi er her for deg som kunde også gjennom Koronakrisen

Som kjent har Koronaviruset spredd seg til Europa, inkludert de nordiske land. Sikkerheten for våre ansatte, kunder og partnere har høyeste prioritet i Pareto Bank. For å redusere risikoen for sykdom og/eller spredning, har vi derfor i en periode etablert en beredskapsløsning hvor de fleste av bankens ansatte nå jobber hjemmefra. Vi vil likevel være tilgjengelige for deg som kunde. Ta gjerne kontakt med en av oss direkte på mobiltelefon eller e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med Pareto Bank. Du kan også sende oss en sikker melding via nettbanken. Vi er klare til å hjelpe deg så raskt som mulig.

Banken driftes som vanlig, og vi arbeider systematisk med å få oversikt over hvordan bankens lånekunder vil bli påvirket av situasjonen i det korte perspektiv. Vi ønsker å bidra til at kundene våre kommer seg gjennom denne vanskelige perioden. Vårt fokus er alltid å finne gode løsninger sammen med kundene våre, og det vil vi fortsette med også gjennom denne ekstreme situasjonen. Pareto Bank er i en god likviditetssituasjon, og vi er godt kapitalisert. Det er derfor viktig for oss å påpeke at alle innskudd er trygge hos oss.

Banken vil dele informasjon når slik foreligger og normalt i forbindelse med at delårsregnskapet for første kvartal legges frem. Innskuddsdekningen er stabil, og bankens likviditetssituasjon og soliditet god.

Innkalling til generalforsamling i Pareto Bank

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Pareto Bank torsdag 23. april kl. 16.30. Det oppfordres til avgi forhåndsstemme eller fullmakt med eller uten stemmeinstruks.

RESULTAT 4. KVARTAL 2019

Pareto Bank fikk atter en gang det beste årsresultatet i sin historie! For 2019 endte resultat etter skatt på kr 397,6 mill. Det tilsvarte en egenkapitalavkastning på 14,3 % og et resultat per aksje på kr 5,57. Banken fikk i fjerde kvartal 2019 et resultat etter skatt på kr 114,7 mill. Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning på 15,0 %. Styret foreslår et utbytte på kr 2,80 pr. aksje for 2019, tilsvarende et utdelingsforhold på 50 %. Bankens langsiktig ambisjon er å levere en egenkapitalavkastning etter skatt på 15 %.

EU-DIREKTIVET PSD2

Det er innført et nytt betalingstjenestedirektiv i EU, PSD2, som også er en del av det norske lovverket. PSD2 pålegger norske banker å åpne sine APIer og muliggjøre innsyn for tredjeparter. Formålet med lovverket er å skape økt innovasjon for tjenestetilbudet innen betalingsformidling og skape økt konkurranse for banknæringen i EU og EØS området. I Norge trer loven i kraft 14.09.2019.

Betalingsfrister i påsken

Siste frist for betaling innland før påske er 8. april klokken 13.30 (14.00 i Nettbedrift). Betaling utland: 8. april klokken 09.00.

9. april til 13. april: Ingen bankdag i Norge.