Pareto Bank Aksjen

i

Dette innholdet har blitt skjult siden det bruker informasjonskapsler du ikke har akseptert. For å se, vennligst klikk på linken nedenfor: Cookie preferanser

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Årsrapport 2018

Pareto Bank har i 2018 levert bankens beste resultat noensinne. Banken kan vise til et resultat etter skatt for 2018 på kr 330,8 mill. (kr 312,6 mill. i 2017). Resultat per aksje ble kr 5,55 (kr 5,28). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,0 % (16,0 %), hvilket er på linje med bankens avkastningsmål.

Bankens styre vil for 2018 foreslå et utbytte på 0,70 pr. aksje eller 12,6 % av resultat etter skatt. Foreslått utbetalingsdato er 11. april 2019.

Reduserte nedskrivinger i 2018

Bankens årsresultat på kr 330,8 mill. er forbedret i forhold til det foreløpige årsresultatet (kr 320,7 mill.) utgitt i bankens delårsrapport for fjerde kvartal. Sikring av verdier i forbindelse med nedskrevne eiendomsengasjementer har ført til at banken kan redusere samlede nedskrivinger i 2018 i forhold til delårsrapporten. Se mer informasjon i børsmeldingen.

Avholdt generalforsamling

Det ble avholdt generalforsamling i Pareto Bank ASA den 28. mars 2019.

Generalforsamlingen traff blant annet vedtak om godkjennelse av bankens årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder styrets forslag om et utbytte for 2018 på NOK 0,70 per aksje.

Kontakt oss

Pareto Bank er en bank som spesialiserer seg på å finansiere komplekse prosjekter.

Hovedfokuset vårt er eiendomsprosjekter og vi har en spesielt sterk markedsposisjon innen boligutvikling. I tillegg tilbyr vi ulike finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter som har et særskilt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller et prosjekt. Vi finansierer kjøp av aksjer og obligasjoner gjennom skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte kundes behov. Innen shipping og offshore retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet.