EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Resultat 3. kvartal 2020

Banken fikk i tredje kvartal 2020 et resultat etter skatt på kr 102,9 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 12,2 %. Hittil i år endte resultat etter skatt på kr 301,8 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 12,3 % og resultat per aksje på kr 4,21.

Banken har etter en periode med spesielt høyt fokus på engasjementsoppfølging nå igangsatt en rekke målrettede salgsaktiviteter. Bedriftsmarkedet er stort, og mellomstore lånekunder verdsetter en partner som er rask, løsningsorientert og serviceinnstilt.

 

HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL

Slik følger Pareto Bank opp for å sikre lønnsomheten i ditt byggeprosjekt

En finansieringspartner som har lang erfaring med å håndtere ulike risikoelementer knyttet til eiendomsutvikling, kan være avgjørende for avkastningen i prosjektet.

God dialog og tett oppfølging mellom kunde og bank er en suksessfaktor som kan spare deg for både tid og penger.