Anna Nguyen

Nguyen har erfaring fra regnskap for SMB-markedet, både internt og eksternt. Nguyen jobbet med et bredt utvalg av bransjer, og har også vært teamleder med personalansvar.