Håkon Ohma Solberg

Solberg startet i Pareto Bank Juni 2021, og er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole, han fullførte graden i 2018.
Solberg har tidligere jobbet 3 år med revisjon av store og børsnoterte foretak i KPMG, hovedsakelig innenfor bank, finans og IT.