Kim Farstad Pettersen

Farstad Pettersen har 12 års erfaring fra IT i Bank og Finans, sist fra Skandinaviska Enskilda Banken Oslofilialen (2008-2020), og har tidligere jobbet i Privatbanken.