Oda Borgen

Borgen har en bachelor i markedskommunikasjon og en master i Strategic Marketing Management fra Handelshøyskolen BI, Oslo.
Har tidligere jobbet som kunderådgiver i Gjensidige Bank / Nordea Direct.