Bedriftsfinansiering

5 tips for bedre likviditet og betalingsbetingelser

Av Mats Gehrken, 30. juni 2022

5 tips for bedre likviditet og betalingsbetingelser

Kredittiden du gir kundene dine og får fra leverandørene dine er avgjørende for likviditeten i virksomheten. Å reforhandle betalingsbetingelsene dine kan derfor ha stor innvirkning på kapitalbindingen din.

Hvor stor denne effekten er kan du lese i vår artikkel «6 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten - arbeidskapitalstyring i praksis».

En kombinasjon av økt kredittid hos leverandører og redusert kredittid hos kunder fører til at du får inn penger for salg raskere og kan betjene regningene dine mer effektivt. Følgende fem tips kan bidra til å forbedre dine betalingsbetingelser.

Gratis mal:

Likviditetsbudsjett

1. Kredittid og betalingsbetingelser påvirker likviditet

Det er ikke uvanlig at små og mellomstore bedrifter havner i en likviditetsskvis fordi man inngår avtaler hvor fokuset kun er på prisen. Dette uten å ta hensyn til hvor lenge man må vente på oppgjør/innbetalinger, her sett i forhold til store utbetalinger i virksomheten. I enkelte tilfeller kan en reduksjon av kundenes kredittid med et par dager bety at bedriften har bedre betalingsevne.

Derfor er det viktig at tiden mellom når innbetalingene kommer fra kundene dine og når utbetalingene skal til leverandørene dine blir kortest mulig. Så langt det er mulig bør du forsøke å skaffe bedre betalingsbetingelser fra leverandørene enn det du gir kundene dine.

Les også: Sesongvariasjoner kan være årsak til dårlig likviditet

2. Ikke gi kunder gratis finansiering via betalingsbetingelsene

Det er vanlig at bedrifter er redd for å gjøre noe som kan påvirke kundeforholdene i feil retning. Dette kan være et underliggende motiv når betalingsbetingelser forhandles. Vår erfaring er at bedrifter kan være «for» snille mot kundene sine, og innvilger lengre kredittid enn det bedriftens likviditet tåler. Historisk sett har det vært standard med 30 dagers kredittid. Ifølge European Payment Report 2018 bruker norske B2B-kunder i snitt 25 dager på å betale en faktura.Det er ingen grunn til å etterfølge 30 dagers kredittid i betalingsbetingelsene kun av gammel vane.

Det kan være avgjørende at bedriften tar initiativ til forhandling. Kredittid er tross alt gratis finansiering, så man vil sjelden eller aldri oppleve at kundene kommer og ber om kortere betalingsfrist.

3. Åpenhet om betalingsbetingelser kan gi bedre forhandlingsgrunnlag og likviditet

I dialoger med kundene bør man lete etter muligheter for gjensidig vinning, og her snakke med motparten om hvilke bakenforliggende interesser bedriften har. Har selskapet eksempelvis havnet i en periode der man opplever presset likviditet, kan det i mange tilfeller lønne seg å være ærlig med kunden om situasjonen. Gå gjennom regnestykket sammen, og vise at de nåværende betalingsbetingelsene struper likviditeten. Se om det er mulig å forhandle seg til andre kredittider, mot for eksempel å gi rabatter.

Husk at kundene også er en del av det samme økosystemet som deg og at den gjensidige avhengigheten dere imellom er større enn du tror. Det kan være en fordel for begge parter at bedriften opprettholder betalingsevnen gjennom betalingsbetingelsene.

4. Se på leverandørgjeld for å frigjøre likviditet

God håndtering av leverandørgjeld kan være et viktig tiltak for å redusere kapitalbindingen i bedriften. For å frigjøre likviditet bør du prøve å utvide betalingsbetingelsene så mye som mulig.

I mange tilfeller avgjøres både kreditten og kredittiden fra leverandørene av bedriftens omdømme. Dette vil være nært knyttet opp mot leverandørenes erfaringer med bedriften i forhold til oppgjør og overholdelse av avtaler. Vær en aktør leverandørene kan stole på, og bruk omdømmet strategisk i en forhandlingssituasjon.

5. Tenk taktisk på kapitalbinding

Store, etablerte bedrifter har et sterkt fokus på kapitalbinding, og bruker det for alt det er verdt i betalingsbetingelser, kontrakter og avtaler. Mange små bedrifter bidrar derfor til å finansiere de store. Dette fordi de blir presset til å akseptere lengre betalingstider. Det er mulig å være taktisk når du samhandler med aktører som er større enn deg selv:

  • Be om lengre kredittid hos leverandører ved større ordre.
  • Be om samlefakturaer fra de største leverandørene.
  • For å oppnå stordriftsfordeler kan innkjøp samles hos færre leverandører. En tett binding til få aktører kan bedre forhandlingsrommet og betalingsbetingelsene dine.

  • Les også: Pareto Driftskreditt - et himmelrike i forhold til tradisjonell factoring

Å holde oppsyn med penger på bok og anslå likviditeten fremover er essensielt for å overleve, spesielt for mindre bedrifter. Vi har utarbeidet en mal for hvordan du kan lage et likviditetsbudsjett for virksomheten din. Denne lar deg estimere hvorvidt du har tilstrekkelig med kontanter til daglig drift, investeringer, ansettelse av flere medarbeidere og lignende. Du kan laste den ned helt gratis ved å følge lenken nedenfor.

Gratis mal:

Likviditetsbudsjett

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.