Eiendomsfinansiering

BoligPartner – Veien inn i fremtidens boliger

Av Pareto Bank, 21. desember 2021

Bolig Partner Veien inn i fremtidens boliger1
Mariann Heggelien, Pareto Bank, og Knut Moe, BoligPartner.

I snart 30 år har BoligPartner vært en av de mest anerkjente boligbyggerne i Norge. Med sine bærekraftige trehus, leder nå den innovative boligutvikleren an utviklingen mot en mer miljøvennlig eiendomsbransje. Med Pareto Banks hjelp har de fått muligheten til å åpne døren inn til fremtidens boliger.

Fra BoligPartner ble startet av fem gründere i 1993, har de realisert bolig- og hyttedrømmen for nærmere 15 000 kunder, og er blant de ti største boligutviklerne i landet. Med rundt 50 salgskontorer og et rikt nettverk av forhandlere som til sammen sørger for over 500 arbeidsplasser, favner BoligPartner om kunder i hele landet.

Lenge har BoligPartner hatt stor suksess med sine løsninger for eneboliger, småhus og hytter, men som i alle bransjer, endrer tidene seg.

Da Mari Skjærstad byttet sin rolle som styreleder med rollen som administrerende direktør i 2016, var allerede mye av kravene og forventningene til boligutviklerne i endring, blant annet som følge av offentligrettslige rammebetingelser knytte til Paris-avtalen som ble underskrevet året før.

– Vi hadde en tomtebank som i stor grad var tiltenkt eneboliger og småhus, mens kravendringer fra det offentlige la vekt på høyere utnyttelsesgrad på sentrale tomter med nærhet til kollektivknutepunkt. Som tradisjonell trehusbygger måtte vi finne ut hvordan vi i sterkere grad kunne utnytte produktspekteret og herunder også kunne konkurrere mot betongblokkene i sentrale strøk.

Da kom tanken på å utvikle en lavblokk i tre.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Bærekraft i fokus med Trehusene

For BoligPartner har det alltid vært viktig å ta vare på skogen og naturen.

De har alltid bygget i tre, og har lokal tilhørighet på Innlandet med hovedkontoret på Hamar hvor skogvirke har stått sentralt.Derfor har de en helt unik fagkompetanse innen utvikling av trehusbebyggelse, og et naturlig og godt utgangspunkt for fokus på bærekraft og fornybare ressurser. Allikevel hadde de ingen markedsandel i det markedet de nå skulle bevege seg inn i.

– Vi måtte så og si finne opp kruttet på nytt. Det hadde vært en enklere løsning å sette oss mål om å bygge i minimum 50 prosent tre, men vi ville være tro til oss selv og de bærekraftmålene vi har satt oss. Derfor bestemte vi oss for at hele bygget skulle konstrueres over grunnmuren i tre, sier Skjærstad.

Selv om BoligPartner anses å være en svært trygg aktør, kan banker være skeptiske til å finansiere forretningsområder hvor mye er uprøvd. Her skilte Pareto Bank seg ut fra de andre bankene de møtte i prosessen.

– Pareto Bank kjenner oss godt fra flere års samarbeid på tradisjonelle boligprosjekter og var samtidig positivt nysgjerrig på vår satsning rundt Trehusene, som for oss var nybrottsarbeid. Normalt har vi flere banker som vil finansiere prosjektene våre, men det var ingen som var så tydelig offensive og medspillende som Pareto Bank i den inngangen, forteller Skjærstad.

For Pareto Bank, som liker å kalle seg fødselshjelpere, var det naturlig å strekke seg langt for å finne en god løsning sammen med BoligPartner.

– Vi ønsker at kundene våre skal tørre å ta bærekraftige og innovative valg, og vi har troen på at BoligPartner har startet en reise vi vil se effekten av langt frem i tid, sier Mariann Heggelien, kundeansvarlig i Pareto Bank.

Bolig Partner Veien inn i fremtidens boliger2

Trehusene på Løkenåsen

Pilotprosjektet for de nye lavblokkene ble Trehusene på Løkenåsen. Alle de 34 boligene ble solgt før ferdigstillelse til en total salgsverdi 132 490 000, og leilighetene er overlevert til de heldige eierne allerede denne høsten.­

– Det er selvsagt gøy å se at vi har truffet et marked som er interessant for kjøperne, samtidig som vi har fått mange gode erfaringer til de neste Trehusene skal bygges, sier Knut Moe, daglig leder i BoligPartner Trehusene.

Moe er fornøyd med at konseptet har truffet en god miks av mennesker i forskjellige stadier av livet. Blandingen av størrelser, utformingen av og prisen på leilighetene, har tiltrukket seg et godt mangfold av mennesker som alle kan trives i de vel gjennomtenkte omgivelsene. De tror dette skaper et godt bomiljø.

BoligPartner har nemlig lagt stor vekt på å skape attraktive boliger med egenskaper beboerne vil sette pris på å ha tilgang til, som for eksempel felles smørebod, treningsfasiliteter og takterrasse. I tillegg tyder mye på at spesielt den yngre målgruppen syns det er positivt at bærekraft er satt høyt under utarbeidelsen av byggene.

Fra før kjente Pareto Bank BoligPartner som en rutinert aktør med stor gjennomføringsevne, så selv om man nå skulle løfte blikket og tenke nytt, vekket spesielt dette prosjektet nysgjerrigheten til prosjektbanken.

– Hele konseptet var veldig tiltalende for oss. Tanken på at vi er med å starte et helt nytt forretningsområde er givende og motiverende, spesielt når produktet også viser seg å treffe så godt i markedet. Nå kommer det flere Trehus-prosjekter på løpende bånd, og vi vil fortsette den gode dialogen og dra nytte av erfaringene vi gjorde oss sammen med BoligPartner i denne første delen, sier Heggelien i Pareto Bank.

Bolig Partner Veien inn i fremtidens boliger 3

En god samarbeidspartner for fremtidens boligbygging

– Vi er glade for å ha en så engasjert og interessert samarbeidspartner som Pareto Bank på laget. Det er en ekstra sikkerhet å ha en bank som tilbyr skreddersydde løsninger for oss når vi har begitt oss ut på et helt nytt forretningsområde og må tråkke opp nye stier, sier Skjærstad i BoligPartner.­

BoligPartner er allerede godt i gang med å selge leiligheter i to nye Trehusene-prosjekter, på henholdsvis Skarnes og Sørumsand, og flere prosjekter er rett rundt hjørnet. Trehuskonseptet er et startskudd for en omstilling i boligbyggebransjen, som både konkurrenter og leverandører må henge seg på.

– Bærekraft blir bare mer og mer aktuelt, og behovet for fornybare byggematerialer øker. BoligPartner vil fortsette å utvikle sin egen fagkompetanse sammen med sine leverandører, og Pareto Bank vil fortsette å støtte aktører som BoligPartner, som setter bærekraft og miljøhensyn høyt på agendaen, avslutter Heggelien.

Vil du vite mer om hvordan Pareto Bank kan hjelpe deg i gang med ditt eiendomsprosjekt, så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss i dag.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.