Factoring – en utdatert form for finansiering?

Av Mats Gehrken, 25. mars 2021

Factoring en utdatert form for finansiering

Factoring er en av de mest populære tjenestene for virksomheter som trenger ekstern finansiering. Men for mange virksomheter blir tjenesten ofte mer til bry enn til glede. Vi har snakket med flere bedrifter om hva de synes er utfordrende med tradisjonelle factoringløsninger. Kanskje kjenner du deg igjen?

Factoring er et av flere alternativer du kan benytte deg av når du trenger finansiering. Denne finansieringsløsningen kan beskrives som en form for fakturabelåning som innebærer at du låner penger av en bank eller et finansieringsselskap i bytte mot at de tar sikkerhet i kundefordringene dine.

Factoring har lenge vært den foretrukne løsningen for virksomheter med behov for å forbedre likviditeten. Men etter hvert som nye, digitale finansieringsløsninger har kommet på markedet, er det stadig flere som stiller seg spørsmålet om factoring er i ferd med å bli utdatert.

Det gjør også vi i Pareto Bank. I det daglige arbeidet vårt er vi stadig vekk i kontakt med virksomheter som har behov for ekstern finansiering, og det er ikke sjelden vi møter på bedrifter som utfordres av både tungrodde og unødvendig byråkratiske factoring-løsninger. I denne artikkelen skal vi derfor løfte fram noen av de mange utfordringene bedrifter typisk møter på i sine factoringavtaler.

Utfordring #1: Factoring involverer mye manuelle prosesser

En typisk fordel som ofte trekkes frem ved factoring, er at tjenesten fungerer som en slags outsourcing av innkrevingsjobben du har overfor kundene dine. Istedenfor at du bruker tid på å kreve inn betalinger fra kundene, så lar du heller banken eller finansieringsselskapet ta seg av jobben.

Ved første øyekast virker en slik factoringavtale positiv med tanke på virksomhetens administrasjonskostnader og ressursbruk. Men medaljen har en bakside.

For det første erfarer vi at factoring-kunder ofte bare flytter administrasjonskostnadene sine fra å følge opp kundene, til å følge opp banken eller finansieringsselskapet sitt.. For det andre involverer factoringavtaler vanligvis en utstrakt bruk av manuelle prosesser. Trenger du for eksempel en oppdatering av tilgjengelig kreditt, er det ikke uvanlig at du må sende inn filer manuelt flere ganger i uken til banken eller finansieringsselskapet slik at de kan oppdatere kredittrammen din.

Utfordring #2: Factoring kan begrense bedrifter i vekst

Factoring oppleves typisk som en fleksibel form for finansiering fordi den gir tilgang på kapital. For enkelte virksomheter kan factoring være en fornuftig løsning, spesielt om de befinner seg i en stabil fase uten store vekstambisjoner og kan fakturere for varene eller tjenestene sine regelmessig gjennom året. For bedrifter som forholder seg til en mer uforutsigbar virkelighet, kan factoring i mange tilfeller virke begrensende.

For eksempel vil virksomheter som befinner seg i en vekstfase, og er avhengig av å øke finansieringsrammen sin, i mange tilfeller oppleve at kredittbehandlingstiden er for lang. Nettopp fordi factoring involverer en rekke manuelle prosesser, må du gjennomgå en forholdsvis tidkrevende kredittbehandling for å øke rammene, noe som kan påvirke hvor godt du evner å utnytte de vekstmulighetene som dukker opp.

Utfordring #3: Factoring øker avstanden mellom deg og kundene dine

For det andre ser vi at mange factoring-kunder øker avstanden mellom seg selv og kundene sine ved å introdusere en tredjepart i kundeforholdet. Ett av de viktigste premissene for å velge factoring er nettopp at en tredjepart følger opp fakturaadministrasjonen. Og denne oppfølgingen kan være mer eller mindre god. I mange tilfeller er oppfølgingen standardisert og i hovedsak bestående av purringer eller inkassovarsler som sendes til kundene. Ettersom gode kundereiser og -opplevelser bare blir viktigere og viktigere, er det risikabelt å outsource mye av kundeoppfølgingen til en tredjepart.

Utfordring #4: Factoring medfører informasjons- og datasiloer

En tredje utfordring som ofte melder seg for factoring-kunder, er en mangel på gode integrasjoner og sammenkoblinger mellom factoring-selskapets og virksomhetens systemer. Alle innbetalinger fra kunder, vil måte innbetales på factoringselskapets klientkonto. Derfor vil all informasjon om pengeinngang fra kundene dine ligge hos factoring-selskapet, og for å få tilgang til denne informasjonen må du normalt logge deg inn i en egen portal hos dem.

Slike begrensninger gjør det fort gjort å miste oversikten over krav og transaksjoner mot kunder (reskontro) i eget økonomisystem. I en typisk factoring-avtale ligger mye av den vesentlige informasjonen lagret i factoring-selskapets egne systemer, uten at dette kan kobles sammen med informasjonen som ligger i virksomhetens egne systemer.

Dette var noe entreprenørbedriften Håndverkeriet raskt erkjente som et problem med sine factoringavtaler. Daglig leder Bjarne Bratland opplevde prosessen rundt factoring som både upraktisk og gammeldags, og han brukte mye tid på manuell rapportering og tungvinn betjening. Han erfarte at factoring-portaler, der man må forholde seg til ett system for fakturering og et annet system for kundefordringer, ikke lenger var hensiktsmessig.

– Jeg hadde et sterkt ønske om å slippe å gå inn på et hauggammelt system for å se på reskontroen når jeg satt på et topp moderne regnskapssystem, forteller Bratland.

Den store ulempen med factoring, er at oversikten over all pengeinngang fra kundene dine vil ligge hos factoring-selskapene og at du kun kan få oversikt gjennom selskapenes egne portaler. Og med to uavhengige systemer blir veien fort kort til tilleggsoppgaver og merarbeid for regnskapsfører som eksempelvis ofte må bruke mye tid på å avstemme factoringkonto.

Digitale finansieringsløsninger kan være et alternativ til factoring

Factoring byr altså på en del utfordringer, og selv om det er en mye brukt løsning for driftsfinansiering, passer den ikke like godt for alle.

Heldigvis har det de seneste årene dukket opp en rekke nye digitale løsninger for finansiering, som alle bringer med seg lovnader om raskere tilgang på kreditt og automatiserte, strømlinjeformede prosesser. Vi erfarer at virksomheter som benytter digitale løsninger oppnår en rekke fordeler:

  • Digitale løsninger for finansering er ofte billigere enn factoring. For det første innebærer tradisjonelle factoring-løsninger mye manuelle prosesser. Slike prosesser vil elimineres av en digital løsning som henter ut data automatisk i sanntid direkte fra dine økonomisystemer. For det andre innebærer tradisjonell factoring i mange tilfeller ofte en relativt høy effektiv rente, bestående av både faste og variable kostnader. Dette kan gjøre det vanskelig å regne ut hva finansieringen faktisk koster deg. Digitale løsninger fjerner enkelte slike faste kostnader, som for eksempel administrasjonsgebyr i forbindelse med purring og inkasso. I Pareto Bank, for eksempel, betaler du kun rentekostnader for det du bruker av kredittrammen til enhver tid Hvis du ikke låner i en periode, vil du heller ikke betale noe for tjenesten.
  • Digitale løsninger for finansiering gir deg bedre oversikt. Typisk lar slike løsninger deg og kundene dine koble seg på bankens eller finansieringsselskapets egne løsninger, slik at du enkelt får innsyn i reskontroen og kunden enkelt får oversikt over sine fakturaer.
  • Digitale løsninger for finansiering bidrar til bedre kunderelasjoner. I stedet for å la en tredjepart ta seg av administrasjonen og mye av kundekontakten, kan du opprettholde mer kundenære og brukervennlige oppfølgingsprosesser ved å benytte ulike moduler som finnes i de fleste moderne økonomisystemer. For eksempel kan du sende ut automatiske og skreddersydde påminnelseseposter direkte fra systemet før fakturaen sendes til inkasso.

For mange virksomheter er factoring en utdatert form for finansiering. Dersom det gjelder deg og din bedrift, bør du vurdere å bytte til en mer moderne løsning som gir deg den fleksibiliteten du trenger. Vi i Pareto Bank hører gjerne fra deg.

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.