Bedriftsfinansiering

Hva er fakturafinansering, og hvilke bedrifter passer det for?

Av Mats Gehrken, 11. mars 2021

Hva er fakturafinansering og hvilke bedrifter passer det for

Fakturafinansiering er et uvurderlig verktøy for virksomheter som har behov for å forbedre kontantstrømmen og likviditeten. Men finansieringsformen er ikke for alle.

Hva er fakturafinansiering?

Fakturafinansiering innebærer å selge eller belåne utstående kundefordringer for å få raskere tilgang til kontanter og dermed styrke likviditeten. Løsningen fungerer slik at du får tilgang til kontanter ved at en bank eller et finansieringsselskap kjøper fakturaene dine eller gir deg et lån med sikkerhet i fakturaene dine.

Fordelene med fakturafinansiering er mange, og produktene som finnes på markedet likeså. Det de har til felles er at du får midler til lønn, drift eller utvikling straks fakturaene er belånt eller solgt. Ta gjerne en kikk på denne artikkelen for å lese mer om ulike former for fakturafinansiering.

Men det er ikke alle virksomheter fakturafinansiering passer like godt for.

I denne artikkelen skal vi forklare hva fakturafinansiering er, hvorfor det er viktig og se litt nærmere på hvilke virksomheter som kan ha god nytte av denne finansieringsformen og hvilke det ikke passer for.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Hvorfor er fakturafinansiering viktig?

Fakturafinansiering er i praksis et verktøy for å tette gapet mellom tidspunktet for når kundene dine betaler inn til deg, og tidspunktet for når du skal betale dine utgifter. Dette verktøyet kan du både benytte til å forbedre likviditeten din, og til å redusere eventuell risiko knyttet til de utestående kundefordringene dine.

Ikke minst er verktøyet særlig viktig å ta i bruk dersom du har ambisjoner om å vokse videre. Gapet mellom inn- og utbetalinger vil nemlig øke proporsjonalt med omsetningen. Jo mer du vokser ­­– desto mer må betales ut i lønn, til leverandører, drift og utvikling. Samtidig som man ofte binder opp kapital i kundefordringer og nye anleggsmidler. Uten optimal finansiering vil du derfor i beste fall bli ute av stand til å utnytte vekstmulighetene og i verste fall ikke ha råd til å øke omsetningen.

I slike tilfeller vil du raskt havne i en likviditetsskvis dersom du ikke har en god kapitalbase. Og sliter du med likviditeten, er veien kort til en hel rekke nye problemer. For eksempel:

  • Man går glipp av muligheten for billigere innkjøp i form av rabatter som man kan forhandle seg til ved at man betaler for en ordre på forskudd, eller med kortere kredittid.
  • Du kan gå glipp av muligheter. Dersom en god forretningsmulighet dukker opp, for eksempel å gi et anbud, må du kanskje gå til eierne og banken dersom du står i en likviditetsskvis. Dette kan i mange tilfeller ta såpass lang tid at du ikke rekker å handle på muligheten du har fått.
  • Lønnsomhetskalkylene og prisstrategiene dine vil være mer usikre og upresise uten tilstrekkelig finansiering. Med finansieringen på plass kan du sitte ved forhandlingsbordet og være sikker på at en potensiell avtale tilfredsstiller lønnsomhetskravet og tar hensyn til kapitalkostnaden til selskapet.
  • Bedriftseieren kan være nødt til å skyte inn penger selv for lindre likviditetssmertene. Det betyr i praksis at eierne finansierer svingningene med egne penger, noe som begrenser eiernes evner og muligheter til å investere i andre typer aktiva. Likevel vegrer mange bedrifter seg for å hente inn mer egenkapital, fordi dette ofte vanner ut eksisterende eiere i form av lavere eierandel i bedriften.

Hvem passer fakturafinansiering for?

Fakturafinansiering passer spesielt godt for virksomheter som typisk fakturerer i etterkant av at tjenestene og produktene er levert, og som har et finansieringsbehov på grunn av lønns-, moms- og leverandørutbetalinger som oppstår før fakturaene er innbetalt fra kundene.

Om fakturafinansiering skal være hensiktsmessig, må bedriften selge sine varer eller tjenester på kreditt. Det vil si at kunden først mottar varen eller tjenesten og deretter mottar og betaler fakturaen i etterkant.

Tenk deg at du driver et bemanningsbyrå som vokser jevnt og trutt. Etter hvert som virksomheten vokser, vil også kostnadene øke. Kostnadene knyttet til lønn, moms og feriepenger vil øke og du kan raskt få et gap mellom det kunden betaler inn til deg og det du må betale ut. Du vil oppleve sykluser gjennom året der det er sannsynlig at du ikke har penger tilgjengelig til å betjene alle de løpende utgiftene dine. I et slikt tilfelle vil det være veldig fornuftig å ha fakturabelåning å lene seg på.

Et annet eksempel er grossister som kommer over et nytt produkt. I slike situasjoner må grossistene ofte betale før leveransen sendes fra distributøren eller produsenten. Om leveransetiden er lang, for eksempel flere måneder, vil det naturligvis også ta lang tid før varen kan selges videre til sluttkunde. Også her vil fakturabelåning kunne løse finansieringsbehovet for arbeidskapital som umiddelbart melder seg ved at selskapet kan finansiere utestående fakturaer som selskapet har fra salg av andre produkter.

Hvem passer ikke fakturafinansering for?

Bedrifter som omsetter varer uten å fakturere vil derimot ikke ha nytte av fakturafinansiering. Dette kan for eksempel være bedrifter i detaljhandelen som gjennomfører alle transaksjoner med kortbetaling. Det samme gjelder virksomheter som jobber med langsiktige prosjekter og leveranser og benytter a-kontofakturering, det vil si delinnbetalinger av den forventede kostnaden i en gitt periode.

Tommelfingerregelen er at fakturaen må kunne stå på egne ben. Det vil si at kunden ikke kan ha noen innsigelser på fakturaen, i den forstand at det som det faktureres for ikke er levert. I en delleveranse, som i et byggeprosjekt, vil ikke dette kravet alltid innfris. For eksempel, hvis et bygg ikke er ferdigstilt og det oppstår en uenighet, kan det bli vanskelig å kreve inn penger fordi oppdragsgiver eller kunde kan nekte å betale delfakturaen.

Hvilke typer fakturafinansering finnes?

Det finnes flere former for fakturafinansiering på markedet. De vanligste er følgende:

  • Fakturakjøp: Banken eller finansieringsselskapet kjøper fakturaene dine og overtar kredittrisikoen din.
  • Factoring: Du låner penger av en bank eller et finansieringsselskap med sikkerhet i kundefordringene dine, mens utlåneren tar over det administrative arbeidet og fører kundereskontroen.
  • Blockfactoring: En forenklet variant av factoring, der banken eller finansieringsselskapet gir deg lån med sikkerhet i kundefordringene, men ikke tar over administrasjonen av fordringene.

For enkelte virksomheter kan slike tradisjonelle løsninger for fakturafinansiering være fornuftige. Men de har til felles at de ofte er preget av manuelle, tidkrevende og tungrodde prosesser. (LEGG INN RETT LENKE) For mange blir disse formene for fakturafinansiering derfor en krevende øvelse å forholde seg til i hverdagen.

Heldigvis finnes det gode alternativer. Stadig flere banker og finansieringsselskaper drar i dag nytte av digital teknologi og store datamengder i kredittvurderingene sine, noe som gjør at de kan tilby mer presise vurderinger, enklere prosesser og raskere tilgang på kreditt.

Vi i Pareto Bank tilbyr løsningen Pareto driftskreditt, som kobler seg rett på det skybaserte regnskapssystemet ditt for å hente ut oppdatert regnskapsinformasjon. Det betyr at du ikke trenger å sette sammen og sende oss foreløpige regnskap eller andre tall som sier noe om utviklingen i bedriften din. I stedet kan vi hente ut relevant og forhåndsdefinert informasjon om fordringsmassen din automatisk, og gi deg en fleksibel kredittramme som hele tiden utvikler seg i takt med de utestående fordringene dine.

Les gjerne mer om Pareto driftskreditt her og ikke nøl med å ta kontakt med oss i Pareto Bank for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med finansiering av virksomheten din.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.