Bedriftsfinansiering

Kassekreditt når banken ikke tar deg på alvor

Av Mats Gehrken, 06. oktober 2022

Kassekreditt når banken ikke tar deg på alvor

Da Boitano var et veldrevet, lønnsomt, men nystartet selskap, trengte Kristine Flovild kassekreditt for å løse en likviditetsskvis. Med fire millioner i månedlig omsetning trodde hun det skulle være uproblematisk hos en stor bank. Så enkelt skulle det ikke være.

Da banken gikk gjennom budsjett og kontrakter påstod de at Flovild hadde bommet med en null. I stedet for kreditt fikk hun heller beskjed om at «mange som starter bedrift har store planer – det er sjelden de blir innfridd».

Et annerledes konsulentselskap trengte kassekreditt

I april 2018 hadde gründeren Kristine Flovild sett seg lei på at overskuddet av IT-konsulenters harde arbeid alltid endte i lomma på andre. Derfor startet hun sammen med de første partnerne sitt eget selskap, Boitano.

Boitano er et kombinert konsulent- og investeringsselskap, der alle ansatte er partnere og forretningsideen er å drive konsulentvirksomhet. Virksomheten består av teknologer og forretningsutviklere som selger konsulenttjenester til tradisjonelle kunder for å generere kapital som kan investeres i nye oppstartsbedrifter.

– Alle eier like mye av bedriften. Vi ønsker at alle skal ha medbestemmelse og eie sin egen arbeidsplass, sier Flovild.

Ved oppstart talte Boitano syv ansatte, og hadde kontrakter verdt nærmere 70 millioner tilsammen. I dag har de blitt 43 stykker og omsetter for rundt seks millioner i måneden, takket være lange konsulentkontrakter hos store institusjonelle kunder.

Veien til betydelig omsetningsvekst har imidlertid ikke vært uten hindringer. Til tross for et solid økonomisk utgangspunkt, har det vært utfordrende å finne gode bankforbindelser.

Et nytt banknederlag - ingen kassekreditt

Etter å ha fått avslag på kreditt i storbanken, var løsningen for Boitano å kjøpe factoringtjenester fra en større, internasjonal bank. Etter det første årsoppgjøret ønsket de imidlertid å se på mulighetene for driftskreditt, eller kassekreditt, igjen. Flovild booket et nytt møte med den samme banken som tidligere hadde gitt henne avslag. Også denne gangen var mottakelsen kjølig.

– Banken spurte flere ganger «hva selger dere?», og jeg forklarte at produktet vårt er konsulenttimer, mennesker og kompetanse. Det var umulig for banken å forstå, forklarer Flovild.

Banken kunne tilby kassekreditt mot at Boitano-gründeren satte pant i sin private bolig. Eventuelt kunne de få flytte factoringtjenestene sine fra sin eksisterende bankforbindelse til den aktuelle banken. Det var ikke et alternativ for Flovild.

– Vi avsluttet dette møtet. Banken hadde ikke forstått Boitanos behov overhodet, sier Flovild.

Pareto Bank kom Boitano til unnsetning, med en helt ny løsning for driftskreditt, en form for kassekreditt.

Factoring var tidligere en «svart boks»

Pareto driftskreditt er et tilbud til små og mellomstore bedrifter med omsetning fra MNOK 10 og oppover som raskt og enkelt ønsker tilgang til arbeidskapital gjennom lån med pant i kundefordringer.

Dette er en skybasert løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring som er direkte integrert mot Boitanos eget regnskapssystem. Slik kan Pareto tilby en fleksibel kredittramme, der Boitano får forskudd på utestående faktura. Øker antall fakturaer, øker også kredittrammen. Det er altså mulig å frigjøre kapital bundet i utestående fordringer, på en enklere og mer effektiv måte.

Med Pareto driftskreditt fikk Boitano løst likviditetsproblemene og en bedre oversikt i regnskapet sitt.

– Factoring var tidligere en «svart boks». Ansatte på regnskap syntes det var tungvinte systemer. Alle bilagene og avstemningene som skulle føres riktig, førtes til feil. Med Pareto driftskreditt er ikke slike feil mulig, sier Flovild.

En digital løsning for likviditetsstyring innebærer lagring i skyen, rimelige og forutsigbare kostnader og automatiske oppdateringer. Når systemet er integrert med et digitalt regnskapssystem, gir dette en sømløs brukeropplevelse. Noen av de største gevinstene er bedre oversikt, rutiner og internkontroll.

Vil ikke snakke med en chatbot

Flovild er glade for at Pareto Bank satset på dem da de store bankene ikke turte. De opplevde at banken hadde tro på prosjektet og forsto verdiene i Boitano, i stedet for å utelukkende fokusere på risiko.

– Vi slapp å føle at vi stod der med luen i hånden. Tanken var at vi kan gjøre business sammen, sier Flovild.

I Pareto Bank fikk Flovild erfare at de endelig fikk de samme mulighetene som de store aktørene har. Flovild mener Pareto driftskreditt er et meget egnet tilbud til små og mellomstore bedrifter som trenger hjelp til å finansiere driften i en vekstfase.

Noe av det Boitano-gründerne er mest fornøyd med etter at de skiftet bank, er den personlige oppfølgingen de får i Pareto.

– Vi blir ikke satt over til en chatbot eller telefonsvarer når vi lurer på noe, sier Flovild. De gangene jeg ringer får jeg alltid snakke med noen, og ting blir fikset på kort tid.

Den menneskelige tilstedeværelsen har vært gull verdt. Tilgang på bankens kompetanse og god oppfølging har bidratt til at gründerne kan fortsette å forfølge ambisjonen sin. Målet er at oppstartsselskapene som de har investert i, skal klare seg selv.

– Vi har allerede gjort seks investeringer på alt fra 350 000 til 3 millioner kroner. Vi jobber nå for at dette skal gi avkastning, slik at det blir flere arbeidsplasser og kanskje enda flere Pareto-kunder på sikt, avslutter Flovild.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.