Bedriftsfinansiering

Pareto driftskreditt: Et fremtidsrettet produkt for fakturabelåning

Av Mats Gehrken, 12. september 2019

Unsplash Pareto driftskreditt Et fremtidsrettet produkt for fakturabelåning
Foto: Unsplash

Flertallet av de løsningene som finnes for driftsfinansiering i dag er preget av manuell rapportering, tungvint betjening og tidkrevende oppfølging. Se bare på bankenes tradisjonelle dokumentasjonskrav, der mye tilleggsdokumentasjon ofte må skaffes til veie for å vurdere betalingsevnen din – en ressurskrevende prosess for både deg og banken din.

Den senere tiden har det imidlertid dukket opp flere automatiserte og digitaliserte driftsfinansieringsløsninger, som fjerner tidkrevende og manuelle prosesser. Istedenfor å basere vurderingen på utdaterte tall og måtte samle inn ytterligere informasjon manuelt, kan moderne løsninger koble seg rett på regnskapssystemet ditt og hente ut nødvendig informasjon i sanntid. Denne informasjonen kan deretter sammenstilles med offentlig tilgjengelige data, som gir banken et godt og helhetlig bilde for å vurdere en lånesøknad.

Pareto driftskreditt er et av markedets beste eksempler på en slik løsning.

Hva er Pareto driftskreditt?

Pareto driftskreditt er en løsning for driftsfinansiering, et tilbud til små og mellomstore bedrifter med omsetning fra MNOK 10 og oppover som raskt og enkelt ønsker tilgang til arbeidskapital gjennom lån med pant i kundefordringer.

Tjenesten tilbyr en fleksibel kredittramme som varierer i takt med utestående kundefordringer, med opptil 80 prosent belåning på fakturaer til norske motparter. Løsningen har en enkel, automatisert og papirløs etableringsprosess, der du slipper å bytte bank eller endre interne rutiner.

Hvordan fungerer Pareto driftskreditt?

Pareto driftskreditt kobler seg rett på ditt skybaserte regnskapssystem gjennom et såkalt API, et grensesnitt som lar banken hente ut forhåndsdefinert informasjon i sanntid. Dette lar Pareto driftskreditt hente ut fordringsmassen din i sanntid, og tilby en fleksibel kredittramme basert på dette. Videre henter systemet ut regnskapsdata, som brukes av banken for å vurdere risiko løpende.

Siden Pareto driftskreditt er tilkoblet regnskapssystemet ditt kan vi tilby en sømløs brukeropplevelse og en smidig, heldigital søknads- og etableringsprosess. Du søker om driftsfinansiering, og vi utfører en kredittsjekk og kobler oss på regnskapssystemet ditt. Deretter signerer du avtaledokumentene med BankID, og så er kreditten din klar til bruk.

Pareto driftskreditt Et fremtidsrettet produkt for fakturabelåning2

Gjennom den sikre påloggingsportalen «Mine sider» har du til enhver tid full oversikt over kredittramme og trekk, samt hvilke fakturaer som er utestående og forfalt. Her kan du også enkelt overføre penger til og fra driftskontoen, som kan være akkurat den samme kontoen som du benytter i dag.

Hvem passer Pareto driftskreditt for?

Vi i Pareto Bank er generelt opptatt av å løfte de små og mellomstore bedriftene opp og frem, og å gi dem de samme mulighetene som de store aktørene har. Det er tross alt virksomheter i SMB-segmentet som står for mesteparten av innenlandsøkonomien vår og halvparten av verdiskapningen i landet. Pareto driftskreditt er et tilbud til nettopp små og mellomstore bedrifter som trenger hjelp til å finansiere driften i en vekstfase.

Vi har kunder med stor variasjon i bakgrunn og kompetanse, har intet spesifikt bransjefokus og legger ingen strenge føringer på geografi utover en nordisk tilknytning. Vi er imidlertid opptatt av at kunden har god kontroll på det finansielle, er etterrettelig og rapporterer til banken regelmessig. Og vi verdsetter virksomheter med aktive eiere, en erfaren ledelse og god kontroll på regnskapstall, arbeidskapitalbehov, budsjetter og likviditetsprognoser.

Vi stiller følgende krav for å få tilgang på driftsfinansiering:

  • Virksomheten benytter et skybasert regnskapssystem, som Xledger, Tripletex, 24SevenOffice, Visma.net, Visma eAccounting, Poweroffice eller Cozone.
  • Bedriften er et norsk aksjeselskap og har reviderte regnskaper for de tre siste årene.
  • Selskapet har positiv EBITDA ett av de siste tre årene.
  • Virksomheten har i snitt utestående kundefordringer over 500.000 kroner.
  • Bedriften utsteder faktura med KID.

Vi er varsomme med selskaper som har en stor grad av prosjektrisiko eller forskuddsfakturerer.

Hvorfor du bør velge Pareto driftskreditt

Pareto driftskreditt eliminerer de endeløse kravene, store papirbunkene og tungrodde prosessene som har preget etableringsprosessene for driftsfinansiering hos tradisjonelle aktører. Etableringen er 100 prosent elektronisk, brukeropplevelsen er sømløs og det medfølger ingen skjulte kostnader. Det gir deg en løsning som har følgende fordeler:

  • Forenklet søknadsprosess: Søknadsprosessen er enkel, der alt gjøres elektronisk. Du beholder bedriftens eksisterende kontostruktur i hovedbanken din. I motsetning til tradisjonelle factoring-løsninger krever vi ikke å overta fakturaadministrasjonen, men lar kundene dine fortsette å betale bedriften din.
  • Fleksibel kredittramme: Kredittrammen vil vokse i takt med bedriften din fordi lånerammen er resultat av bedriftens utestående kundefordringer til enhver tid. Kredittrammen utvikler seg dermed tilsvarende fordringsmassen – øker antallet fakturaer som ikke er forfalt, så øker også kredittrammen.
  • Kostnadseffektiv løsning: Pareto driftskreditt er et forutsigbart og oversiktlig kredittprodukt, som er sikret i bedriftens kundefordringer. Du styrer selv hvor mye du ønsker å trekke til enhver tid, og betaler kun rente på faktisk benyttet kreditt. Prisen er transparent, og det følger ingen skjulte gebyrer med på lasset – du betaler kun for det du trenger og ikke hele rammen.

Pareto driftskreditt lar deg fokusere helt og holdent på driften og mulighetene som kanskje byr seg, fremfor å bekymre seg over likviditeten i virksomheten. Hvis du ønsker å forsterke bedriftens likviditet med en driftskreditt som har en transparent prismodell, og hvor du kun betaler for det du bruker, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for en prat.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.