Bedriftsfinansiering

Pareto driftskreditt: – Et himmelrike i forhold til tradisjonell factoring

Av Mats Gehrken, 03. september 2020

Unsplash Pareto driftskreditt Et himmelrike i forhold til tradisjonell factoring
Foto: Unsplash

I 2015 var Håndverkeriet et firma som slet. To år senere var omsetningen i entreprenørbedriften doblet. Riktig finansiering har vært utslagsgivende for veksten.

– Da jeg overtok så hadde vi nærmere 30 ansatte og omsatte for rundt 100 millioner – nå er vi rundt 50 og omsetter for over 200 millioner, sier Bjarne Bratland.

RIKTIG FINANSIERING SNUDDE MOTBAKKE TIL VEKST

Da Håndverkeriet startet opp i 1987, var den et rent maler- og byggtapetsererfirma. Bedriften vokste og utviklet seg til å bli et veletablert entreprenørselskap, som spesialiserte seg på rehabilitering, oppussing og ombygging for profesjonelle oppdragsgivere. Selskapet hadde stabile inntekter med 75 prosent av kundemassen på løpende rammeavtaler innenfor offentlig sektor. Arbeidskraften ble i stor grad hentet fra underentreprenører med utenlandsk arbeidskraft.

Men da Bjarne Bratland overtok aksjemajoriteten og rollen som daglig leder i 2015, hadde bedriften hatt et par mindre gode leveranser. Organisasjonen bar preg av høy turnover og det hjalp heller ikke på situasjonen at finansene i selskapet ble lite effektivt administrert. Det tidligere så fremgangsrike Håndverkeriet, slet i motbakke.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst

Bratland la en strategi for å rydde opp og få bedriften over kneika.

– Jeg gikk bevisst inn for en kontrollert vekst, og fokuserte på å få inn de riktige folkene som kunne bidra til at vi leverer gode prosjekter, sier Bratland. Les mer om viktigheten av kontrollert vekst i denne artikkelen.

Denne prosessen har ført til faste ansatte og en aktiv lærlingordning. Organisasjonen er stabil, og problemene med høy turnover er en saga blott.

– I dag er Håndverkeriet satt sammen av 10 prosjektledere, 10 anleggsledere og 30 tømrere, malere og gulvleggere. I tillegg leies det inn ekstra arbeidskraft ved behov, fortsetter Bratland.

TOK GREP OM ØKONOMISTYRING OG SIKRET LIKVIDITET

Videre måtte Bratland gjøre grep i økonomiavdelingen. Først byttet han bankforbindelse til en annen bank som kunne tilby factoring. Deretter innførte han et skybasert ERP-system, Visma.net, der tidsbruk, inntekter og utgifter ble ført på hvert prosjekt. På denne måten fikk Bratland full kontroll på lønnsomheten til både egne ansatte og underleverandører.

– Dette er helt vesentlig for økonomistyringen i selskapet, påpeker Bratland.

Med oppdragsgivere som Oslo og Bærum kommune, UiO, KLP, Storebrand, Olav Thon, OBOS og private eiendomsbesitter hadde Håndverkeriet solide betalere, men det kunne ta tid før pengene kom inn på konto. Bratland hadde ikke ført noe tap på kundefordringer siden han overtok, men han opplevde prosessen rundt factoring som upraktisk og gammeldags.

Slik det var nå ble det brukt uforholdsmessig mye tid på manuell rapportering og tungvint betjening. Han erfarte at factoringportaler, der man må forholde seg til to systemer, et for fakturering og et annet for kundefordringer, er utgått på dato. Bratland fikk ikke utnyttet de fantastiske mulighetene i sitt nye regnskapssystem.

– Jeg hadde et sterkt ønske om å slippe å gå inn på et hauggammelt system for å se på reskontroen, når jeg satt på et topp moderne regnskapssystem som Visma.net.

Les også: Bedre likviditet med fleksibel finansiering

PARETO DRIFTSKREDITT ER EN MODERNE FINANSIERINGSLØSNING

Redningen kom med Pareto driftskreditt. En løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring som kunne integreres direkte mot Bratlands eget regnskapssystem, var akkurat det han lette etter. På denne måten kunne Bratland få en fleksibel kredittramme som forskudd på utestående fakturaer.

Nå bruker Bratland kun ett system. Betalinger kommer inn på Håndverkeriets konto i Pareto Bank, og han kjører restkontroen i regnskapssystemet sitt, som om han hadde en helt vanlig bankfinansiering. I portalen «Min Side» får han en oversikt over fakturaene og hvor mye limit han har per faktura.

– Det er himmelrike i forhold til de tradisjonelle og gammeldagse factoringløsningene som de tradisjonelle bankene driver med, sier Bratland. Les mer om utfordringene til factoringkunder her.

Bratland mener at samarbeidet med Pareto har ført til bedre effektivitet, silonedbryting og bedre interne rutiner for Håndverkeriet. Med Pareto driftskreditt er kredittrammen et resultat av det kundene til enhver tid skylder Bratland. Han velger selv hvor mye han ønsker å bruke av kredittrammen, og betaler kun for det han bruker. Når han har kontroll over reskontroen selv, trenger han heller ikke vente i 14 dager med å sende purring på forfalte regninger. Han kan gjøre det etter tre.

– For oss har det vært viktig å ha med en finansiell leverandør som ser muligheten til å bidra til vekst gjennom fordringspantet. Jeg har alltid sagt at dette er det beste pantet du kan ha, fordi det følger din egen omsetning, fastslår Bratland.

GIR FINANSIERING TIL SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

Pareto Bank har lang erfaring med å bistå små og mellomstore bedrifter som har et kapitalbehov knyttet til løpende drift.

Bratland tror dette er noe av nøkkelen til at samarbeidet har fungert så godt. Et aktivt forhold til finansiering kan faktisk bety være eller ikke være for virksomheter i SMB-markedet. Det er nettopp derfor Pareto ser muligheter i selskaper som Håndverkeriet, og tør å satse. Nå har Håndverkeriet inngått et samarbeid med Pareto Bank for å finansiere et leilighetsprosjekt på Nordstrand i Oslo.

– Jeg synes det var ekstra morsomt at de var med å se på tomten. Du får et annet engasjement enn en kredittkomite i Stockholm, påpeker Bratland.

Les også: Når banken ikke tar deg på alvor

Bratland mener at Pareto kan tilby den enkelte kunde en helt annen oppfølging enn det større konkurrenter har mulighet til i dag. Det at Pareto har hatt troen på dem, har betydd mye. Han tror produkter som driftskreditt kan utgjøre en vesentlig forskjell for kunder som sliter med å få skikkelig oppfølging i de store bankene.

– I desember i 2018 så lå jeg på 18 millioner i omsetning i måneden. I desember i 2019 var det nærmere 30. Det er klart det er viktig at du har en leverandør som kan være med og finansiere en sånn vekst, avslutter Bratland.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.