Eiendomsfinansiering

Penger er ikke alt

Skal du lykkes med eiendomsutvikling, trenger du en bank som bidrar med mer enn penger. Pareto Banks avdeling for eiendomsfinansiering har mennesker med lang erfaring fra eiendomsfinansiering og spisskompetanse innenfor de områder som er viktige for deg: Markedet, vurdering av risiko og lønnsomhet, prosjektorganisering og kontraktuelle og regulatoriske forhold. 

Spesielt innenfor byggelånsfinansiering av boligprosjekter har Pareto Bank mange kunder som verdsetter en litt annerledes bank, som i tillegg til å yte finansiering også er en god diskusjonspartner. Høy kompetanse kombinert med effektive beslutningsprosesser gjør at vi raskt kan gi deg en tilbakemelding.

Byggelåns- og prosjektfinansiering

Våre kunder er primært profesjonelle utbyggere med behov for høy kompetanse og god service. Oslo og Østlandsområdet er viktigste nedslagsfelt, men vi vurderer også gode eiendomsprosjekter andre sentrale steder i landet.

Vi tilbyr finansiering av hele verdikjeden innenfor eiendomsutvikling, fra kjøp til oppføring og/eller rehabilitering av eiendommen. Dette gjelder både byggeprosjekter der kontantstrømmen kommer ved ferdigstillelse, og prosjekter med løpende kontantstrøm.

FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM

Pareto Bank finansierer også næringsbygg. Vi kan tilby spesialtilpassede finansieringsløsninger, og i enkelte gode prosjekter kan vi tilby en låneutmåling utover det som er vanlig praksis i bank.