Vi finansierer
mulighetene dine

Skal du lykkes med eiendomsutvikling, trenger du en bank som bidrar med mer enn penger og er tett på ditt prosjekt. Vi har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og spisskompetanse innenfor de områder som er viktige for utbyggere: Markedet, vurdering av risiko og lønnsomhet, prosjektorganisering og kontraktuelle og regulatoriske forhold.

Vår kjernekompetanse er finansiering av bolig- og næringsprosjekter. Vi har høy kompetanse innenfor eiendomsutvikling og er en betydelig aktør innenfor småhussegmentet i Oslo og Akershus. Vi kan også vurdere gode eiendomsprosjekter andre sentrale steder i landet.

Mange av våre kunder verdsetter en litt annerledes bank, som er en god diskusjonspartner i tillegg til å finansiere boligprosjektet. Høy kompetanse kombinert med effektive beslutningsprosesser gjør at vi kan gi deg en tilbakemelding tidlig i prosessen. Vi er raske, og liker utfordrende saker som vi bruker vår kompetanse til å knekke opp.

Dyktige utbyggere kommer til oss for å få finansiering.
De får mye mer enn det.


Vi har samlet våre beste råd for et vellykket byggeprosjekt her.

Tomtekreditter
Vi tilbyr finansiering av tomtekjøp for utvikling, primært regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit.

Byggekreditter
Inntil 100 % finansiering av byggekostnader, forutsatt at alle tillatelser er på plass, og at krav til forhåndssalg er oppfylt. Manglende forhåndssalg kan kompenseres med egenkapital, kausjoner eller andre sikkerheter.

Andre kreditter
Vi gir også andre kreditter som andreprioriteter, eierfinansieringer og korte brofinansieringer. For gode prosjekter kan vi finansiere høyt opp i kapitalstrukturen, men avdekker ofte topprisikoen med sidesikkerheter. 

Vi får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.
Kontakt oss i dag om ditt prosjekt!