VI LØFTER DE MELLOMSTORE BEDRIFTENE
OPP OG FREM.

Pareto bank

Selskapsfinansiering

Selskapsfinansiering omfatter primært finansiering av små og mellomstore bedrifter som har et spesifikt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller oppkjøp, eller i forbindelse med løpende drift. Banken kan også tilby gode og skreddersydde finansieringsløsninger til investorer og bedriftseiere.

Pareto driftskreditt

Pareto Bank har utviklet et helt nytt og fremtidsrettet produkt for fakturabelåning som kalles Pareto Driftskreditt. Dette er en fleksibel og enkel løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring.

Les mer om Pareto Driftskreditt

Driftsfinansiering / Pareto Driftskreditt

Vi tilbyr driftsfinansiering, ofte i tilknytning til ovennevnte oppkjøp eller rekapitalisering.

Pareto Driftskreditt er en enkel og fleksibel løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring. Løsningen er direkte integrert mot bedriftens regnskapssystem, og vi tilbyr en forutsigbar kredittramme med belåning av bedriftens fakturaer. Gjennom «Mine sider» har du til enhver tid full oversikt over kredittramme og trekk, samt hvilke fakturaer som er utestående og forfalt. Løsningen er direkte integrert mot bedriftens regnskapssystem, du styrer selv hvor mye du ønsker å trekke til enhver tid, og betaler kun rente på faktisk benyttet kreditt.

Kundeetableringen er heldigital og friksjonsfri, selskapet trenger ikke bytte bank, og prisen er både forutsigbar og transparent.

Søk om Pareto Driftskreditt

Pareto Bank kan bistå med finansiering av oppkjøp av selskaper, både for rene investorer som foretar finansielle direkteinvesteringer og for selskaper som ønsker å videreutvikle sin virksomhet og vokse videre.

Vi er et kompetent og imøtekommende team som har lang erfaring med finansiering av oppkjøp, og som i tillegg til å vurdere selve finansieringen kan gi god veiledning og tilbakemelding både i forhold til strukturering og viktige risikoaspekter knyttet til oppkjøpet.

Oppkjøpsfinansiering forutsetter at selskapet har en løpende kontantstrøm som muliggjør betjening av gjelden.

Rekapitalisering favner relativt bredt, og Pareto Bank kan bidra med finansiering i forbindelse med for eksempel:

 • Eierskifte, eksempelvis drevet av generasjonsskifte, eller at man ønsker å få ansatte inn i eierstrukturen på en god måte med overkommelig inngangsverdi.
 • Utbytte, blant annet dersom eier har bygget opp en solid bedrift og ønsker å ta ut et ekstraordinært utbytte uten å belaste selskapets likviditet.
 • Dersom selskapet skal gjøre større investeringer.

Rekapitalisering hos Pareto Bank forutsetter at selskapet har en løpende kontantstrøm som muliggjør betjening av gjelden.

Pareto Bank kan bistå eiere og investorer med finansiering av langsiktige og unoterte/mindre likvide investeringer.

Under eierfinansiering tilbyr vi blant annet investeringsrammer til holding- og investeringsselskaper, slik at eier/investor kan optimalisere bruken av egenkapital og likviditet. Banken vil normalt ta sikkerhet i selskapets investeringer.

Eierfinansiering forutsetter at holdingselskapet er solid, og har en diversifisert portefølje av underliggende investeringer.

Kontakt oss

 • Erik Skarbøvig

  Erik Skarbøvig

  Leder Selskapsfinansiering

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 15
  +47 911 36 132

  Send e-post
 • Lars Erik Næss

  Lars Erik Næss

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 31
  +47 976 43 640

  Send e-post
 • Joakim Standal

  Joakim Standal

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 44
  +47 993 56 623

  Send e-post
 • Endre W. Dahle

  Endre W. Dahle

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 06
  +47 483 09 887

  Send e-post
 • Mats Gehrken

  Mats Gehrken

  Leder Driftsfinansiering


  Mob:

  +47 984 78 536

  Send e-post