VI LØFTER DE MELLOMSTORE BEDRIFTENE OPP OG FREM.

new-banner

Selskapsfinansiering

Selskapsfinansiering omfatter primært finansiering av små og mellomstore bedrifter som har et spesifikt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller oppkjøp, eller i forbindelse med løpende drift. Banken kan også tilby gode og skreddersydde finansieringsløsninger til investorer og bedriftseiere.

Pareto driftskreditt

Pareto Bank har utviklet et helt nytt og fremtidsrettet produkt for fakturabelåning som kalles Pareto Driftskreditt. Dette er en fleksibel og enkel løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring.

Les mer om Pareto Driftskreditt

Tett på

På vår blogg finner du faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Les mer på vår blogg

Vi tilbyr driftsfinansiering, ofte i tilknytning til ovennevnte oppkjøp eller rekapitalisering.

Pareto Driftskreditt er en enkel og fleksibel løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring. Løsningen er direkte integrert mot bedriftens regnskapssystem, og vi tilbyr en forutsigbar kredittramme med belåning av bedriftens fakturaer. Gjennom «Mine sider» har du til enhver tid full oversikt over kredittramme og trekk, samt hvilke fakturaer som er utestående og forfalt. Løsningen er direkte integrert mot bedriftens regnskapssystem, du styrer selv hvor mye du ønsker å trekke til enhver tid, og betaler kun rente på faktisk benyttet kreditt.

Kundeetableringen er heldigital og friksjonsfri, selskapet trenger ikke bytte bank, og prisen er både forutsigbar og transparent.

Søk om Pareto Driftskreditt

Pareto Bank kan bistå med finansiering av oppkjøp av selskaper, både for rene investorer som foretar finansielle direkteinvesteringer og for selskaper som ønsker å videreutvikle sin virksomhet og vokse videre.

Vi er et kompetent og imøtekommende team som har lang erfaring med finansiering av oppkjøp, og som i tillegg til å vurdere selve finansieringen kan gi god veiledning og tilbakemelding både i forhold til strukturering og viktige risikoaspekter knyttet til oppkjøpet.

Oppkjøpsfinansiering forutsetter at selskapet har en løpende kontantstrøm som muliggjør betjening av gjelden.

Rekapitalisering favner relativt bredt, og Pareto Bank kan bidra med finansiering i forbindelse med for eksempel:

 • Eierskifte, eksempelvis drevet av generasjonsskifte, eller at man ønsker å få ansatte inn i eierstrukturen på en god måte med overkommelig inngangsverdi.
 • Utbytte, blant annet dersom eier har bygget opp en solid bedrift og ønsker å ta ut et ekstraordinært utbytte uten å belaste selskapets likviditet.
 • Dersom selskapet skal gjøre større investeringer.

Rekapitalisering hos Pareto Bank forutsetter at selskapet har en løpende kontantstrøm som muliggjør betjening av gjelden.

Pareto Bank kan bistå eiere og investorer med finansiering av langsiktige og unoterte/mindre likvide investeringer.

Under eierfinansiering tilbyr vi blant annet investeringsrammer til holding- og investeringsselskaper, slik at eier/investor kan optimalisere bruken av egenkapital og likviditet. Banken vil normalt ta sikkerhet i selskapets investeringer.

Eierfinansiering forutsetter at holdingselskapet er solid, og har en diversifisert portefølje av underliggende investeringer.

DRIFTSKONTO I PARETO BANK

Få 0,35 % rente fra første krone på din driftskonto – helt uten bindingstid eller begrensninger i antall uttak. Kontoen kan kobles direkte mot de fleste regnskapssystemer. I Pareto Bank får du en egen kontaktperson som hjelper deg når du trenger det, og vi skreddersyr løsninger tilpasset din bedrift.

LES MER OM BEDRIFTSINNSKUDD HER!

KONTAKT OSS

 • Erik Skarbøvig

  Erik Skarbøvig

  Leder Selskapsfinansiering

  Mob:
  +47 911 36 132

  Send e-post
  Vis CV

  Skarbøvig har vært ansatt i Pareto Bank siden 2007. Han har lang erfaring fra finans og forsikring. I perioden 2003 til 2007 var han ansatt i ulike selskaper innenfor Gjensidige-systemet hvor han blant annet jobbet med forretningsutvikling i konsernstab og strategisk styringsstaber, som prosjektdirektør for oppbygning av Gjensidiges satsning innen investeringsrådgivning og innskuddspensjon og som markedsdirektør for skadeforsikringsvirksomheten. Før dette var han konsulent i PA Consulting Group med et spesielt fokus på bank og forsikring. Skarbøvig er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

 • Lars Erik Næss

  Lars Erik Næss

  Mob:
  +47 976 43 640

  Send e-post
  Vis CV

  Lars Erik er banksjef i Pareto Bank og jobber med selskapsfinansiering. Han har erfaring med analyse og kredittgivning på tvers av alle bankens kjernesegmenter,  og har jobbet i Pareto Bank siden 2010.
  Lars Erik har en mastergrad i International Business fra Grenoble Ecole de Management, med distinction. Før dette fullførte han en bachelorgrad i Business Administration fra Handelshøyskolen i BI, som også inkluderte et semester ved Hong Kong University of Science and Technology.

 • Joakim Standal

  Joakim Standal

  Mob:
  +47 993 56 623

  Send e-post
  Vis CV

  Standal ble ansatt etter fullført utdannelse i august 2016. Hans arbeidsområde er kredittgivning og -analyse innen selskaps- og verdipapirfinansiering. Standal har en mastergrad i finans fra Heriot-Watt University, Edinburgh.

 • Selskapsfinansiering


 • Anders B. Bjørnson
 • Mats Gehrken

  Mats Gehrken

  Leder Driftsfinansiering

  Mob:
  +47 984 78 536

  Send e-post
  Vis CV

  Gehrken har over 15 års erfaring fra bank og finans. Han har vært ansatt i Pareto Bank siden 2019. I perioden 2013 til 2019 var han ansatt i SG Finans AS hvor han jobbet som markedsjef med kundeansvar innen factoring og leasing produkter. Han har jobbet som aksjemegler i DNB Markets, og med integrasjonsløsninger for kreditt- og markedsdata i Bisnode. Gehrken har en MBA i Økonomisk styring og ledelse fra NHH.

 • Håkon Ohma Solberg

  Håkon Ohma Solberg

  Mob:
  +47 417 45 380

  Send e-post
  Vis CV

  Solberg startet i Pareto Bank Juni 2021, og er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole, han fullførte graden i 2018.
  Solberg har tidligere jobbet 3 år med revisjon av store og børsnoterte foretak i KPMG, hovedsakelig innenfor bank, finans og IT.

 • Julie Dale

  Julie Dale

  Mob:
  +47 986 04 423

  Send e-post
  Vis CV

  Dale startet i Pareto Bank Juni 2021, og har en mastergrad i økonomi og administrasjon, fra NTNU handelshøyskolen i Trondheim.
  Som hovedprofil hadde Dale investering og finansiering.