Innskudd bedrift

hos oss får du inntil 1,70 % innskuddsrente

Du kan gjøre innskudd i Pareto Bank med flytende eller fast rente. Innskudd over 20 millioner kroner vil ha egne avtaler om rentesats. Ta direkte kontakt med banken for mer informasjon.

Innskudd med flytende rente

Innskudd med flytende rente (gjeldende fra 2. mai 2017 i parentes)

Beløpsgrenser Nominell rente Effektiv rente
Paretokonto bedrift    
F.o.m. 500.000 kroner 1,292 % (0,797 %) 1,30 % (0,80 %)
Under 500.000 kroner 0,100 % (0,100 %) 0,10 % (0,10 %)
     
Plasseringskonto bedrift*    
F.o.m. 500.000 kroner 1,687 % (1,193 %) 1,70 % (1,20 %)

 

Renten gjelder fra første krone. Innskudd over 20 millioner kroner med kort løpetid samt innskudd i valuta, vil få en rente som fastsettes etter nærmere avtale med banken. Ta direkte kontakt med banken for å avtale rentesats på denne typen innskudd. For innskuddsrente på verdipapirkreditt-, skattetrekks- og depositumskonto, se bankens prisliste.

* Uttak fra Plasseringskonto bedrift må varsles 31 dager på forhånd, og det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak. Lavere saldo enn 500.000 kroner har ingen renteberegning.

Fastrentebetingelser

   
Bindingstid Nominell rente Effektiv rente
12 måneder 1,50 % 1,50 %
24 måneder 1,60 % 1,60 %
36 måneder 1,70 % 1,70 %

 

Vi tilbyr de beste vilkår for fastrenteinnskudd mellom 500.000 og 10 millioner kroner (minsteinnskudd er 500.000 kroner). For fastrenteinnskudd over 10 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Ta direkte kontakt med banken for denne typen innskudd.

Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden. Pengene blir satt på en separat konto som sperres for innskudd og uttak i perioden. Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt ett prosentpoeng, dog ikke mindre enn 0,25 % av innskuddet.

Kontakt oss

 • Svein Jansen

  Svein Jansen

  Leder Dagligbank

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 08
  +47 909 12 404

  Send e-post
  Vis CV

  Jansen har 30 års erfaring fra bank og finans, og har vært ansatt i Pareto Bank siden etableringen i 2007. Han har erfaring fra blant annet SEB Privatbanken, Finansbanken og Nordea. I sistnevnte bank ledet Jansen oppbyggingen av K-link, og har siden vært med på å bygge opp og lede området Dagligbank og betalingsformidling.

 • Tine Baastad Ludvigsen

  Tine Baastad Ludvigsen

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 21
  +47 922 75 009

  Send e-post
  Vis CV

  Baastad Ludvigsen har nesten 20 års erfaring fra bank, og har jobbet i Pareto Bank siden 2008. Har tidligere jobbet i Storebrand Bank, Gjensidige NOR og SEB Privatbanken. Hun er også markedsansvarlig i Pareto Bank.

 • Stian Kleven

  Stian Kleven

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 38
  +47 951 05 232

  Send e-post
  Vis CV

  Kleven har flere års erfaring fra bank. Han har jobbet i Pareto Bank siden 2014 og har tidligere vært ansatt i Nordea. Han har bred erfaring fra bankvirksomhet og jobber i dag spesialisert mot dagligbank og innskudd. Kleven har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI med fordypning i makroøkonomi.

Bli kunde

Her kan du bli innskudds-
kunde i
Pareto Bank