HVIS DU ER EN LITEN KUNDE I BANKEN DIN, ER DET BANKEN SOM ER FOR STOR

new-banner

ET GODT STED Å VÆRE FOR BEDRIFTENS OVERSKUDD

Pareto Bank skal aldri bli større enn at vi kan gi hver enkelt kunde den oppmerksomheten de fortjener. Fordi vi er en mindre bank er vi tett på kundene våre. Hos oss får du en egen kontaktperson som kjenner bedriften og hjelper deg når du trenger det.

I Pareto Bank får du 0,80 % fra første krone på din driftskonto. Helt uten bindingstid eller begrensninger i antall uttak.

Vil du vite mer om Pareto Bank Bedriftsinnskudd?

TA KONTAKT MED OSS HER!

 

 

Innskudd med flytende rente

Beløpsgrenser Nominell rente Effektiv rente
Paretokonto bedrift
F.o.m. 500.000 kroner 0,797 % 0,80 %
Under 500.000 kroner 0,100 % 0,10 %
Skattetrekkskonto 0,100 % 0,10 %
Plasseringskonto bedrift*
F.o.m. 500.000 kroner 1,193 % 1,20 %

Renten gjelder fra første krone. Innskudd over 50 millioner kroner samt innskudd i valuta, vil få en rente som fastsettes etter nærmere avtale med banken. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på denne typen innskudd. For innskuddsrente på verdipapirkreditt-, skattetrekks- og depositumskonto, se bankens prisliste.

*Uttak fra Plasseringskonto bedrift må varsles i bankens åpningstid og minst 31 dager på forhånd, og det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak. Lavere saldo enn 500.000 kroner har ingen renteberegning.

Fastrentebetingelser

Bindingstid Nominell rente Effektiv rente
6 måneder 1,99 % 2,00 %
12 måneder 2,10 % 2,10 %
24 måneder 2,10 % 2,10 %
36 måneder 2,20 % 2,20 %

Vi tilbyr de beste vilkår for fastrenteinnskudd mellom 500.000 og 20 millioner kroner (minsteinnskudd er 500.000 kroner). For fastrenteinnskudd over 20 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på innskudd over 20 millioner kroner.

Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden. Innskuddsbeløpet blir satt på en separat konto som sperres for innskudd og uttak i perioden. Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt ett prosentpoeng, dog ikke mindre enn 0,25 % av uttaksbeløpet.

Kontakt oss hvis du ønsker å opprette fastrenteinskudd

 • Paretokonto bedrift

  Paretokonto bedrift er en driftskonto for inn- og utbetalinger. Kontoen har ingen bindingstid eller begrensninger i antall uttak, og beste rente gjelder fra første krone for innskudd fra og med 500.000 kroner. Kontoen disponeres enkelt i Nettbank eller Nettbedrift.

 • Plasseringskonto bedrift

  Plasseringskonto bedrift har bankens beste rente for innskudd fra og med 500.000 kroner. Kontoen er sperret for uttak, men med mulighet for å si opp hele eller deler av saldoen minimum 31 dager i forveien. Uttak som er varslet innenfor fristen på 31 dager, blir automatisk overført selskapets Paretokonto bedrift på forfallsdato. Det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak, og det kan kun varsles ett uttak av gangen. Dersom uttak ønskes foretatt før 31 dager, belastes et gebyr på 1 % av beløpet som tas ut. Lavere saldo enn 500.000 kroner har ingen renteberegning.
 • Skattetrekkskonto

  Dersom du har ansatte i din bedrift, og du utbetaler lønn, vil du ha behov for en skattetrekkskonto. Kontoen kan kun benyttes til betaling av skatt, og den vil være sperret for øvrige uttak.

   

 • Nettbank

  For enkel bruk tilbys ordinær Nettbank, som gir mulighet for blant annet konto- og saldoinformasjon, regningsbetaling inn- og utland, overførsel mellom egne konti, kontoutskrifter, årsoppgaver og meldinger fra banken.
  Sikkerheten i Nettbanken er ivaretatt via brukernavn, personlig passord og engangskode fra elektronisk kodebrikke ved pålogging, samt autorisering av betalinger. Det er også fullt mulig å benytte din BankID for innlogging i Nettbank.
 • Nettbedrift

  Dersom din bedrift har behov for dobbel godkjenning av betalinger og/eller en nettbank som er integrert mot bedriftens regnskapsprogram, tilbyr vi Nettbedrift som er en utvidet nettbank.

  Sikkerheten i Nettbedriften er ivaretatt via brukernavn, personlig passord og engangskode fra elektronisk kodebrikke ved pålogging, samt autorisering av betalinger. Det er også fullt mulig å benytte din BankID for innlogging i Nettbank.

 • Tidsfrister betalinger

  Nettbank:
  Betalinger registrert i Nettbank før kl. 13.30 (virkedager) overføres mottakers bank samme dag. Betalinger registrert etter kl. 13.30 overføres mottakers bank neste bankdag. Betalinger lagt i forfallsmappe blir belastet om morgenen på forfallsdag. Det er også tilrettelagt for straksbetaling i Nettbank.

  Nettbedrift:
  Betalinger registrert og godkjent i Nettbank før kl. 14.00 (virkedager) overføres mottakers bank samme dag. Betalinger registrert og/eller godkjent etter kl. 14.00 overføres mottakers bank neste bankdag. Betalinger lagt i forfallsmappe blir belastet om morgenen på forfallsdag.

 • Utenlandsbetalinger

  Når du skal betale til utlandet trenger du:
  • Fullt navn og adresse til mottaker
  • Mottakers kontonummer (IBAN i de land som bruker det)
  • BIC/SWIFT
  • Ved betaling til USA: FedWire/ABA nummer
  • Valutasort (debet og kredit) og beløp
  • Informasjon om betalingen

  Når du skal motta penger fra utlandet til din NOK-konto må avsender vite:
  • Ditt navn og adresse
  • Ditt IBAN, dette finner du nederst på dine kontoutskrifter
  • Vår BIC/SWIFT: DNBANOKK
  • Valutasort og beløp
  • Informasjon om betalingen

  NB! Egne regler for innbetalinger til valutakonto. Kontakt oss hvis du skal motta innbetalinger til din valutakonto.

   

 • Fastrenteinnskudd

  Innskudd til fastrente gir i dag god avkastning i forhold til pengemarkedsrenten. Minsteinnskuddet er 500.000 kroner med valgfri bindingsperiode på 6, 12, 24 eller 36 måneder. I bindingsperioden forblir renten uforandret, uavhengig av utviklingen i det generelle rentenivået. For fastrenteinnskudd over 20 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Ta direkte kontakt med banken for denne typen innskudd.Renten på innskuddet kapitaliseres på en ordinær brukskonto ved avtalens utløp for fastrenteinnskudd med binding i inntil 12 måneder, og hver 12. måned for fastrenteinnskudd som har lengre løpetid enn 12 måneder.Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt ett prosentpoeng, dog ikke mindre enn 0,25 % av uttaksbeløpet.
 • Valutainnskudd

  Pareto Bank tilbyr innskudd med valuta i de vanligste valutasortene. Kontakt oss for informasjon om vilkår og inngåelse av avtale.

 • EnterCard Business

  Vi tilbyr EnterCard Business (kredittkort) til våre bedriftskunder som har innskudd på minimum 500.000 kroner og/eller lån i banken. Årsgebyr for kortet er 390 kroner.

  Individuell søknad om kredittgrense (maks 100.000 kroner)
  Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.
  Du finner avtalevilkår og prisliste for kortet her.

  Kostnadsfri reise- og avbestillingsforsikring når minimum 50 % av reisens transportkostnader er betalt med kortet. Forsikringen dekker også inntil tre medreisende. Her finner du forsikringsbevis og forsikringsvilkårene.

  Kortassistanse: Telefon 73 89 77 56. Sperretjeneste og tilgang til nødkontanter/nødbilletter

   

 • Priser og generelle avtalevilkår

KONTAKT OSS

 • Tine Baastad Ludvigsen

  Tine Baastad Ludvigsen

  Leder Dagligbank

  Tel:
  +47 24 02 81 21
  Mob:
  +47 922 75 009

  Send e-post
  Vis CV

  Baastad Ludvigsen har nesten 20 års erfaring fra bank, og har jobbet i Pareto Bank siden 2008. Har tidligere jobbet i Storebrand Bank, Gjensidige NOR og SEB Privatbanken.

 • Tio Dinh

  Tio Dinh

  Tel:
  +47 24 02 81 22
  Mob:
  +47 970 83 170

  Send e-post
  Vis CV

  Dinh har over 10 års erfaring fra bank. Nøkkelkompetanse innen kreditt, innskudd, og har tidligere jobbet i Nordea og DNB.

 • Anders Helleren

  Anders Helleren

  Tel:
  +47 24 02 81 47
  Mob:
  +47 980 32 160

  Send e-post
  Vis CV

  Helleren har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Haugesund, samt en pågående mastergrad i internasjonal business og finans fra universitetet i Aarhus. Har tidligere jobbet i SR-Bank og Nordea.

 • Emilie Brenden

  Emilie Brenden

  Tel:
  +47 24 02 81 48
  Mob:
  +47 962 05 445

  Send e-post
  Vis CV

  Brenden er nyutdannet siviløkonom med spesialisering innen samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Brenden fullførte sommeren 2019 og har siden da jobbet som kundebehandler i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, før hun startet i Pareto Bank i 2020.

 • Daniel Gehlert

  Daniel Gehlert

  Tel:
  +47 24 02 81 38
  Mob:
  +47 404 70 629

  Send e-post
 • Pærichehr Jamali

  Pærichehr Jamali

  I permisjon

  Tel:
  +47 24 02 81 28
  Mob:
  +47 934 30 801

  Send e-post
  Vis CV

  Jamali har studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun begynte i banken i 2019, og har tidligere jobbet i Gjensidige Bank som kunderådgiver.