Hos oss får du god innskuddsrente og personlig service

new-banner

innskudd med flytende rente

Beløpsgrenser Nominell rente Effektiv rente
Paretokonto privat
F.o.m. 500.000 kroner 0,499 % 0,50 %
Under 500.000 kroner 0,000 % 0,00 %
Plasseringskonto privat*
F.o.m. 500.000 kroner 0,896 % 0,90 %

 

*Uttak fra Plasseringskonto privat må varsles i bankens åpningstid og minst 31 dager på forhånd, og det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak. Lavere saldo enn 500.000 kroner har ingen renteberegning.

Renten gjelder fra første krone. Innskudd over 50 millioner kroner med kort løpetid samt innskudd i valuta, vil få en rente som fastsettes etter nærmere avtale med banken. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på denne typen innskudd.

Fastrentebetingelser

Bindingstid Nominell rente Effektiv rente
6 måneder 1,246 % 1,25 %
12 måneder 1,400 % 1,40 %
24 måneder 1,500 % 1,50 %
36 måneder 1,600 % 1,60 %

 

Vi tilbyr de beste vilkår for fastrenteinnskudd mellom 500.000 og 20 millioner kroner (minsteinnskudd er 500.000 kroner). For fastrenteinnskudd over 20 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på innskudd over 20 millioner kroner.

Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden. Pengene blir satt på en separat konto som sperres for innskudd og uttak i perioden. Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt ett prosentpoeng, dog ikke mindre enn 0,25 % av innskuddet.

Kontakt oss hvis du ønsker å opprette fastrenteinnskudd

 • Paretokonto privat

  Paretokonto privat har ingen bindings­tid eller begrensninger på antall uttak, og beste rente gjelder fra første krone for innskudd fra og med 500.000 kroner. For enkel bruk vil alle våre kunder få Nettbank Privat.

 • Plasseringskonto privat

  Plasseringskonto privat har bankens beste flytende rente for innskudd fra og med 500.000 kroner. Uttak fra kontoen må varsles minst 31 dager på forhånd (innenfor bankens åpningstid). Det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak, og det kan kun varsles ett uttak av gangen. Dersom uttak ønskes foretatt før 31 dager, belastes et gebyr på 1 % av beløpet som tas ut. Lavere saldo enn
  500.000 kroner har ingen renteberegning.

  Kontakt banken for opprettelse av Plasseringskonto.

 • Valutainnskudd og utenlandsbetalinger

  Overføringer til og fra enkelte land må særskilt forhåndsavtales med banken, og kan ikke utføres i Nettbanken. Kontakt oss hvis du har spørsmål til dette.

  Pareto Bank tilbyr innskudd med valuta i de vanligste valutasortene. Kontakt oss for informasjon om vilkår og inngåelse av avtale.

  Når du skal betale til utlandet trenger du:
  • Fullt navn og adresse til mottaker
  • Mottakers kontonummer (IBAN i de land som bruker det)
  • BIC/SWIFT
  • Ved betaling til USA: FedWire/ABA nummer
  • Valutasort (debet og kredit) og beløp
  • Informasjon om betalingen

  Når du skal motta penger fra utlandet til din NOK-konto må avsender vite:
  • Ditt navn og adresse
  • Ditt IBAN, dette finner du nederst på dine kontoutskrifter
  • Vår BIC/SWIFT: DNBANOKK
  • Valutasort og beløp
  • Informasjon om betalingen
  NB! Egne regler for innbetalinger til valutakonto. Kontakt oss hvis du skal motta innbetalinger til din valutakonto.
 • Nettbank og tidsfrister betaling

  Alle våre kunder får tilgang til Nettbank, hvor du blant annet kan betale regninger, overføre mellom egne konti, opprette ny konto og ha tilgang til konto- og saldoinformasjon, inkludert kontoutskrifter og årsoppgaver.
  Sikkerheten i nettbanken er ivaretatt via BankID eller brukernavn, passord og engangskode fra elektronisk kodebrikke ved pålogging og autorisering av betaling.
  Betalinger registrert i Nettbank før kl. 13.30 (virkedager) overføres mottakers bank samme dag. Betalinger registrert etter kl. 13.30 overføres mottakers bank neste bankdag. Betalinger lagt i forfallsmappe blir belastet om morgenen på forfallsdag. Det er også tilrettelagt for straksbetaling i nettbanken
 • Priser og generelle avtalevilkår

kontakt oss

Vårt team på Dagligbank står klare til å hjelpe deg når du trenger det. Ta kontakt med oss på post@paretobank.no eller telefon
24 02 81 20 hvis du lurer på noe. Vi har rask responstid, og du kommer direkte til en av personene du ser nedenfor.

KONTAKT OSS

 • Tine Baastad Ludvigsen

  Tine Baastad Ludvigsen

  Leder Dagligbank

  Mob:
  +47 922 75 009

  Send e-post
  Vis CV

  Baastad Ludvigsen har nesten 20 års erfaring fra bank, og har jobbet i Pareto Bank siden 2008. Har tidligere jobbet i Storebrand Bank, Gjensidige NOR og SEB Privatbanken.

 • Anders Helleren

  Anders Helleren

  Mob:
  +47 980 32 160

  Send e-post
  Vis CV

  Helleren har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Haugesund, samt en pågående mastergrad i internasjonal business og finans fra universitetet i Aarhus. Har tidligere jobbet i SR-Bank og Nordea.

 • Daniel Gehlert
 • Pærichehr Jamali

  Pærichehr Jamali

  Mob:
  +47 934 30 801

  Send e-post
  Vis CV

  Jamali har studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun begynte i banken i 2019, og har tidligere jobbet i Gjensidige Bank som kunderådgiver.

   

 • Tio Dinh

  Tio Dinh

  Mob:
  +47 970 83 170

  Send e-post
  Vis CV

  Dinh har over 10 års erfaring fra bank. Nøkkelkompetanse innen kreditt, innskudd, og har tidligere jobbet i Nordea og DNB.

 • Anne Marthe Bekk

  Anne Marthe Bekk

  Mob:
  +47 951 48 994

  Send e-post
  Vis CV

  Anne Marthe har en bachelor i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Har over 15 års erfaring fra bank. Nøkkelkompetanse innen Dagligbank, og har tidligere jobbet i Terra og SEB.

 • Oda Borgen

  Oda Borgen

  Mob:
  +47 482 91 798

  Send e-post
  Vis CV

  Borgen har en bachelor i markedskommunikasjon og en master i Strategic Marketing Management fra Handelshøyskolen BI, Oslo.
  Har tidligere jobbet som kunderådgiver i Gjensidige Bank / Nordea Direct.