HOS OSS FÅR DU INNTIL
2,20 % INNSKUDDSRENTE

new-banner
Innskudd med flytende rente

innskudd med flytende rente 

Beløpsgrenser Nominell rente Effektiv rente

Paretokonto privat

   
F.o.m. 500.000 kroner 1,539 % 1,55 %
Under 500.000 kroner 0,549 % 0,55 %
     
Plasseringskonto privat*    
F.o.m. 500.000 kroner 1,933 % 1,95 %


*Uttak fra Plasseringskonto privat må varsles i bankens åpningstid og minst 31 dager på forhånd, og det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak. Lavere saldo enn 500.000 kroner har ingen renteberegning.

Renten gjelder fra første krone. Innskudd over 50 millioner kroner med kort løpetid samt innskudd i valuta, vil få en rente som fastsettes etter nærmere avtale med banken. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på denne typen innskudd.

Fastrentebetingelser

   

Bindingstid

Nominell rente Effektiv rente
6 måneder 1,99 % 2,00 %
12 måneder 2,10 % 2,10 %
24 måneder 2,10 % 2,10 %
36 måneder 2,20 % 2,20 %

 

Vi tilbyr de beste vilkår for fastrenteinnskudd mellom 500.000 og 20 millioner kroner (minsteinnskudd er 500.000 kroner). For fastrenteinnskudd over 20 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på innskudd over 20 millioner kroner.

Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden. Pengene blir satt på en separat konto som sperres for innskudd og uttak i perioden. Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt ett prosentpoeng, dog ikke mindre enn 0,25 % av innskuddet. 

Kontakt oss hvis du ønsker å opprette fastrenteinnskudd 

kontakt oss

 • Tine Baastad Ludvigsen

  Tine Baastad Ludvigsen

  Leder Dagligbank

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 21
  +47 922 75 009

  Send e-post
  Vis CV

  Baastad Ludvigsen har nesten 20 års erfaring fra bank, og har jobbet i Pareto Bank siden 2008. Har tidligere jobbet i Storebrand Bank, Gjensidige NOR og SEB Privatbanken. 

 • Anders Helleren

  Anders Helleren

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 47
  +47 980 32 160

  Send e-post
  Vis CV

  Helleren har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Haugesund, samt en pågående mastergrad i internasjonal business og finans fra universitetet i Aarhus. Har tidligere jobbet i SR-Bank og Nordea.

 • Daniel Gehlert
 • Pærichehr Jamali

  Pærichehr Jamali

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 28
  +47 934 30 801

  Send e-post
  Vis CV

  Jamali har studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun begynte i banken i 2019, og har tidligere jobbet i Gjensidige Bank som kunderådgiver.