Hos oss får du inntil 2,40 % innskuddsrente

Du kan gjøre innskudd i Pareto Bank med flytende eller fast rente. Innskudd over
50 millioner kroner vil ha egne avtaler om rentesats. Kontakt oss direkte på
telefon 24 02 81 20 for mer informasjon om våre priser og produkter.

Innskudd med flytende rente

innskudd med flytende rente

Beløpsgrenser Nominell rente Effektiv rente

Paretokonto privat

   
F.o.m. 500.000 kroner 1,292 % 1,30 %
Under 500.000 kroner 0,300 % 0,30 %
     
Plasseringskonto privat*    
F.o.m. 500.000 kroner 1,687 % 1,70 %


*Uttak fra Plasseringskonto privat må varsles i bankens åpningstid og minst 31 dager på forhånd, og det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak. Lavere saldo enn 500.000 kroner har ingen renteberegning.

Renten gjelder fra første krone. Innskudd over 50 millioner kroner med kort løpetid samt innskudd i valuta, vil få en rente som fastsettes etter nærmere avtale med banken. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på denne typen innskudd.

Fastrentebetingelser

   

Bindingstid

Nominell rente Effektiv rente
6 måneder 1,99 % 2,00 %
12 måneder 2,20 % 2,20 %
24 måneder 2,30 % 2,30 %
36 måneder 2,40 % 2,40 %

 

Vi tilbyr de beste vilkår for fastrenteinnskudd mellom 500.000 og 20 millioner kroner (minsteinnskudd er 500.000 kroner). For fastrenteinnskudd over 20 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på innskudd over 20 millioner kroner.

Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden. Pengene blir satt på en separat konto som sperres for innskudd og uttak i perioden. Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt ett prosentpoeng, dog ikke mindre enn 0,25 % av innskuddet. 

kontakt oss

 • Svein Jansen

  Svein Jansen

  Leder Dagligbank

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 08
  +47 909 12 404

  Send e-post
  Vis CV

  Jansen har 30 års erfaring fra bank og finans, og har vært ansatt i Pareto Bank siden etableringen i 2007. Han har erfaring fra blant annet SEB Privatbanken, Finansbanken og Nordea. I sistnevnte bank ledet Jansen oppbyggingen av K-link, og har siden vært med på å bygge opp og lede området Dagligbank og betalingsformidling.

 • Tine Baastad Ludvigsen

  Tine Baastad Ludvigsen

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 21
  +47 922 75 009

  Send e-post
  Vis CV

  Baastad Ludvigsen har nesten 20 års erfaring fra bank, og har jobbet i Pareto Bank siden 2008. Har tidligere jobbet i Storebrand Bank, Gjensidige NOR og SEB Privatbanken. Hun er også markedsansvarlig i Pareto Bank.

 • Anders Helleren

  Anders Helleren

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 47
  +47 980 32 160

  Send e-post
  Vis CV

  Helleren har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Haugesund, samt en pågående mastergrad i internasjonal business og finans fra universitetet i Aarhus. Har tidligere jobbet i SR-Bank og Nordea.

 • Daniel Gehlert