Aksjen

En lønnsom forbindelse

Pareto Bank Aksjen

i

Dette innholdet har blitt skjult siden det bruker informasjonskapsler du ikke har akseptert. For å se, vennligst klikk på linken nedenfor: Cookie preferanser

Dagens sluttkurs på Oslo Børs

Aksjonæroversikt

Navn Andel Andel Beholdning
Pareto AS 16,51% 9.675.873
Pecunia Forvaltning AS 10,06% 5.900.000
AF Capital Management AS 10,00% 5.861.968
K11 Investor AS 3,74% 2.191.356
Rune Bentsen AS 3,74% 2.191.355
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte 3,50% 2.050.000
Hjellegjerde Invest AS 3,24% 1.900.000
Kolberg Motors AS 2,32% 1.360.000
Svemorka Holding AS 2,27% 1.331.129
Dragesund Invest AS 1,82% 1.067.231
Holberg Norge 1,62% 950.000
Artel AS 1,54% 900.820
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge 1,49% 875.000
Pactum AS 1,32% 775.000
Castel AS 1,18% 689.779
Hausta Investor AS 1,02% 600.000
MH Capital AS 0,88% 517.800
Wenaasgruppen AS 0,85% 500.000
Belvedere AS 0,81% 474.999
Bergen Kommunale Pensjonskasse 0,77% 450.000
Andre aksjonærer 31,32% 18.357.378
Sum 100,00% 58.619.688

– Pareto Banks 20 største aksjonærer pr. 09.05.2019

Utbyttepolicy

Pareto Banks langsiktige mål er å gi bankens aksjonærer en samlet konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av utbytte og kursvekst.

Pareto Bank har en langsiktig ambisjon om å utbetale fra 0 til 50 prosent av bankens resultat etter skatt i utbytte.

Utdelingsforholdet vurderes opp mot bankens evne til å realisere en lønnsom vekst. En god tilgang på forretninger og en konkurransedyktig egenkapitalavkastning etter nedskrivninger og skatt taler for et utdelingsforhold i den lave enden av bankens ambisjonsnivå på utdelingsforhold. 

Pareto Banks faktiske kapitalbehov slik det er definert gjennom bankens vurdering av virksomhetens samlede risikonivå (ICAAP) er også retningsgivende for hvilket utbyttenivå som fastsettes. I tillegg er lovpålagte kapitalkrav og Finanstilsynets fastsettelse av bankens pilar 2 krav retningsgivende, samt markedets forventninger til hvilken kapitalisering Pareto Bank bør ha.

 

  2018 2017 2016
Resultat pr. aksje etter skatt 5,55 5,28 4,08
Utbytte pr. aksje 0,70 1,6 1,00
Utdelingsforhold 12,6% 30,3 % 25 %
Bokført egenkapital pr. aksje 39,37 35,41 31,14
Antall aksjer 58.619.688 58.619.688 58.619.688
Dato eks-utbytte 29.03.2019 23.03.2018 24.03.2017
P/E 6,1x 7,5x 7,0x
P/BV 0,86x 1,12x 1,22x
Aksjekurs 33,80 39.5 38,10

 

For 2017: Kr. 39,50
For 2016: Kr. 28,70
For 2015: Kr. 27,2327
For 2014: Kr. 1.185,74
For 2013: Kr. 1.050,06
For 2012: Kr. 1.000,84
For 2011: Kr. 934,85
For 2010: Kr. 877,03
For 2009: Kr. 854,03
For 2008: Kr. 852,34
For 2007: Kr. 760,00
Meglerhus Kontaktperson Telefon E-post
       
DNB Markets Håkon Astrup 24 16 91 99 hakon.astrup@dnb.no
Pareto Securities Vegard Toverud 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com
Sparebank 1 Markets Odd Weidel 24 14 74 81 odd.weidel@sb1markets.no