Aksjen

En lønnsom forbindelse

Pareto Bank Aksjen

Dagens sluttkurs på Oslo Børs

Aksjonæroversikt

Navn Andel Andel Beholdning
Pareto AS 15,22% 8.921.873
Pecunia Forvaltning AS 14,07% 8.246.549
Apollo Capital Management 9,46% 5.545.998
Indigo Invest AS 7,48% 4.382.711
Saga Tankers ASA 5,74% 3.365.646
Verdipapirfondet First Generator 3,93% 2.302.907
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte 2,99% 1.750.000
Kolberg Motors AS 2,32% 1.360.000
Artel AS 1,54% 900.820
Castel AS 1,18% 689.779
Uthalden AS 1,06% 622.451
Dragesund Invest AS 1,04% 611.649
Pactum AS 1,02% 600.000
Wenaasgruppen AS 0,85% 500.000
Svemorka Holding AS 0,85% 500.000
Thabo Energy AS 0,77% 452.486
AS Clipper 0,74% 433.845
Profond AS 0,70% 409.597
Leif Inge Slethei AS 0,68% 400.000
Stenberg Holding AS 0,65% 381.217
Andre aksjonærer 27,71% 16.242.160
Sum 100,00% 58.619.688

– Pareto Banks 20 største aksjonærer pr. 23.07.2017

Utbyttepolicy

Pareto Banks langsiktige mål er å gi bankens aksjonærer en samlet konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av utbytte og kursvekst.

Pareto Bank har en langsiktig ambisjon om å utbetale fra 0 til 50 prosent av bankens resultat etter skatt i utbytte.

Utdelingsforholdet vurderes opp mot bankens evne til å realisere en lønnsom vekst. En god tilgang på forretninger og en konkurransedyktig egenkapitalavkastning etter nedskrivninger og skatt taler for et utdelingsforhold i den lave enden av bankens ambisjonsnivå på utdelingsforhold. 

Pareto Banks faktiske kapitalbehov slik det er definert gjennom bankens vurdering av virksomhetens samlede risikonivå (ICAAP) er også retningsgivende for hvilket utbyttenivå som fastsettes. I tillegg er lovpålagte kapitalkrav retningsgivende, samt markedets forventinger til hvilken kapitalisering Pareto Bank bør ha.

 

  2017 2016 2015
Resultat pr. aksje etter skatt 5,28 4,08 3,91
Utbytte pr. aksje 1,6 1,00 0,00
Utdelingsforhold 30,3 % 25 % 0 %
Bokført egenkapital pr. aksje 35,41 31,14 28,01
Antall aksjer 58.619.688 58.619.688 42.500.000
Dato eks-utbytte 23.03.2018 24.03.2017 -
P/E 7,5x 7,0x 6,97x
P/BV 1,12x 1,22x 0,97x
Aksjekurs 39,5 38,10 27,25

 

For 2017: Kr. 39,50
For 2016: Kr. 28,70
For 2015: Kr. 27,2327
For 2014: Kr. 1.185,74
For 2013: Kr. 1.050,06
For 2012: Kr. 1.000,84
For 2011: Kr. 934,85
For 2010: Kr. 877,03
For 2009: Kr. 854,03
For 2008: Kr. 852,34
For 2007: Kr. 760,00
Meglerhus Kontaktperson Telefon E-post
       
DNB Markets Håkon Astrup 24 16 91 99 hakon.astrup@dnb.no
Pareto Securities Vegard Toverud 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com
Sparebank 1 Markets Odd Weidel 24 14 74 81 odd.weidel@sb1markets.no