Aksjen

En lønnsom forbindelse

Pareto Bank Aksjen

Dagens sluttkurs på Oslo Børs

Aksjonæroversikt

Navn Andel Andel Beholdning
Pareto AS 15,22% 8.921.873
Pecunia Forvaltning AS 10,00% 5.861.859
Saga Tankers ASA 8,62% 5.052.547
Apollo Capital Management 8,32% 4.875.998
Indigo Invest AS 7,48% 4.382.711
Perestroika AS 4,37% 2.559.666
Verdipapirfondet Pareto Investment Fund 3,86% 2.262.440
Kolberg Motors AS 1,93% 1.131.220
GH Holding AS 1,71% 1.002.012
Artel Holding AS 1,54% 900.820
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte 1,54% 900.000
Castel AS 1,18% 689.779
Centennial AS 1,05% 616.163
Ola Rustad AS 1,00% 585.996
Uthalden AS 0,96% 561.657
Eiendomsutvikling Kristiansand AS 0,89% 519.125
Svemorka Holding AS 0,85% 500.000
Profond AS 0,78% 459.597
Thabo Energy AS 0,77% 452.486
AS Clipper 0,74% 433.845
Andre aksjonærer 27,21% 15.949.894
Sum 100,00% 58.619.688

– Pareto Banks 20 største aksjonærer pr. 10.04.2017

Utbyttepolicy

Pareto Banks langsiktige mål er å gi bankens aksjonærer en samlet konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av utbytte og kursvekst.

Pareto Bank har en langsiktig ambisjon om å utbetale fra 30 til 50 prosent av bankens resultat etter skatt i utbytte.

Utdelingsforholdet vurderes opp mot bankens evne til å realisere en lønnsom vekst. En god tilgang på forretninger og en konkurransedyktig egenkapitalavkastning etter nedskrivninger og skatt taler for et utdelingsforhold i den lave enden av bankens ambisjonsnivå på utdelingsforhold. 

Pareto Banks faktiske kapitalbehov slik det er definert gjennom bankens vurdering av virksomhetens samlede risikonivå (ICAAP) er også retningsgivende for hvilket utbyttenivå som fastsettes. I tillegg er lovpålagte kapitalkrav retningsgivende, samt markedets forventinger til hvilken kapitalisering Pareto Bank bør ha.

(NOK)  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Resultat pr. aksje etter skatt 3,92 3,63 2,59 1,59 1,12 0,53 0,29
Utbytte pr. aksje - 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,24
Utdelingsforhold - 0,17 0,23 0,38 0,53 0,94 0,83
Bokført egenkapital pr. aksje 28,03 24,71 21,61 19,70 18,71 18,09 17,56
Antall aksjer 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000
Dato eks-utbytte - 27.03.15 03.04.14 11.04.13 13.04.12 29.04.11 23.04.10
P/E 7,0x 7,0x 7,5x 8,9x      
P/BV 0,97x 1,01x 0,90x 14,2x      
Aksjekurs 27,25 25,0 19,5 14,2      

 

alt

 

For 2016: Kr. 28,70
For 2015: Kr. 27,2327
For 2014: Kr. 1.185,74
For 2013: Kr. 1.050,06
For 2012: Kr. 1.000,84
For 2011: Kr. 934,85
For 2010: Kr. 877,03
For 2009: Kr. 854,03
For 2008: Kr. 852,34
For 2007: Kr. 760,00
Meglerhus Kontaktperson Telefon E-post
       
DNB Markets Håkon Astrup 24 16 91 99 hakon.astrup@dnb.no
Pareto Securities Vegard Toverud 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com
Pareto Securities Sindre Sunde 22 87 87 04 sindre.sunde@paretosec.com
Sparebank 1 Markets Odd Weidel 24 14 74 81 odd.weidel@sb1markets.no