Aksjen

En lønnsom forbindelse

Pareto Bank Aksjen

Dagens sluttkurs på Oslo Børs

Aksjonæroversikt

Navn Andel Andel Beholdning
Pareto AS 15,22% 8.921.873
Pecunia Forvaltning AS 10,00% 5.861.859
Saga Tankers ASA 8,62% 5.052.547
Apollo Capital Management 8,32% 4.875.998
Indigo Invest AS 7,48% 4.382.711
Datum AS 2,55% 1.493.996
Kolberg Motors AS 2,32% 1.360.000
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte 2,30% 1.350.000
Verdipapirfondet First Generator 2,12% 1.240.907
Artel Holding AS 1,54% 900.820
Perestroika AS 1,54% 900.413
Endre Røsjø 1,23% 723.731
Castel AS 1,18% 689.779
Tycoon Industrier AS 1,17% 683.317
Apollo Asset Limited C/O 1,15% 675.000
Uthalden AS 1,04% 612.451
Solan Capital AS 1,01% 590.000
Svemorka Holding AS 0,85% 500.000
Thabo Energy AS 0,77% 452.486
AS Clipper 0,74% 433.845
Andre aksjonærer 28,86% 16.917.955
Sum 100,00% 58.619.688

– Pareto Banks 20 største aksjonærer pr. 15.12.2017

Utbyttepolicy

Pareto Banks langsiktige mål er å gi bankens aksjonærer en samlet konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av utbytte og kursvekst.

Pareto Bank har en langsiktig ambisjon om å utbetale fra 30 til 50 prosent av bankens resultat etter skatt i utbytte.

Utdelingsforholdet vurderes opp mot bankens evne til å realisere en lønnsom vekst. En god tilgang på forretninger og en konkurransedyktig egenkapitalavkastning etter nedskrivninger og skatt taler for et utdelingsforhold i den lave enden av bankens ambisjonsnivå på utdelingsforhold. 

Pareto Banks faktiske kapitalbehov slik det er definert gjennom bankens vurdering av virksomhetens samlede risikonivå (ICAAP) er også retningsgivende for hvilket utbyttenivå som fastsettes. I tillegg er lovpålagte kapitalkrav retningsgivende, samt markedets forventinger til hvilken kapitalisering Pareto Bank bør ha.

alt

 

For 2016: Kr. 28,70
For 2015: Kr. 27,2327
For 2014: Kr. 1.185,74
For 2013: Kr. 1.050,06
For 2012: Kr. 1.000,84
For 2011: Kr. 934,85
For 2010: Kr. 877,03
For 2009: Kr. 854,03
For 2008: Kr. 852,34
For 2007: Kr. 760,00
Meglerhus Kontaktperson Telefon E-post
       
DNB Markets Håkon Astrup 24 16 91 99 hakon.astrup@dnb.no
Pareto Securities Vegard Toverud 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com
Pareto Securities Sindre Sunde 22 87 87 04 sindre.sunde@paretosec.com
Sparebank 1 Markets Odd Weidel 24 14 74 81 odd.weidel@sb1markets.no