Aksjen

EN LØNNSOM FORBINDELSE

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurs på Oslo Børs

INFORMASJON OM AKSJEN

ISIN:
NO 001 0397581

Notert på Oslo Børs
1 aksjeklasse

 

Kontofører: DNB Verdipapirservice:
vpk@dnb.no

Aksjonæroversikt

Navn Andel Andel Beholdning
Pareto AS 19,22% 13.423.610
AF Capital Management AS 8,39% 5.861.968
Hjellegjerde Invest AS 3,94% 2.750.000
Tycoon Industrier AS 3,72% 2.600.000
K11 Investor AS 3,72% 2.595.492
Rune Bentsen AS 3,72% 2.595.491
Landkreditt Utbytte 3,22% 2.250.000
Kolberg Motors AS 2,31% 1.610.815
Svemorka Holding AS 2,30% 1.605.640
Verdipapirfondet Holberg Norge 1,86% 1.300.000
Dragesund Invest AS 1,64% 1.146.564
OM Holding AS 1,63% 1.140.351
Apollo Asset Limited 1,55% 1.081.081
Lombard Int Assurance S.A. 1,29% 900.820
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge 1,29% 900.000
Sjøinvest AS 1,15% 800.000
Profond AS 1,11% 774.918
Hausta Investor AS 1,00% 700.000
Bergen Kommunale Pensjonskasse 0,89% 625.000
Wenaasgruppen AS 0,86% 600.000
Andre aksjonærer 35,20% 24.589.980
Sum 100,00% 69.851.730

– Pareto Banks 20 største aksjonærer pr. 20.02.2020

Pareto Bank har en intensjon om å utbetale minimum 25 % av resultatet etter skatt hvert år uten noen øvre grense på utbyttenivået. Det er også bankens intensjon at den årlige nominelle utbyttebetalingen er stabil eller økende hvert år.

Pareto Banks faktiske kapitalbehov slik det er definert gjennom bankens vurdering av bankens samlede risikonivå (ICAAP) er også retningsgivende for hvilket utbyttenivå som fastsettes. I tillegg er lovpålagte kapitalkrav og Finanstilsynets fastsettelse av bankens pilar 2 krav retningsgivende, samt markedets forventninger til hvilken kapitalisering Pareto Bank bør ha.

2018 2017 2016
Resultat pr. aksje etter skatt 5,55 5,28 4,08
Utbytte pr. aksje 0,70 1,6 1,00
Utdelingsforhold 12,6% 30,3 % 25 %
Bokført egenkapital pr. aksje 39,37 35,41 31,14
Antall aksjer 58.619.688 58.619.688 58.619.688
Dato eks-utbytte 29.03.2019 23.03.2018 24.03.2017
P/E 6,1x 7,5x 7,0x
P/BV 0,86x 1,12x 1,22x
Aksjekurs 33,80 39.5 38,10
For 2017: Kr. 39,50
For 2016: Kr. 28,70
For 2015: Kr. 27,2327
For 2014: Kr. 1.185,74
For 2013: Kr. 1.050,06
For 2012: Kr. 1.000,84
For 2011: Kr. 934,85
For 2010: Kr. 877,03
For 2009: Kr. 854,03
For 2008: Kr. 852,34
For 2007: Kr. 760,00
Meglerhus Kontaktperson Telefon E-post
DNB Markets Håkon Astrup 24 16 91 99 hakon.astrup@dnb.no
Pareto Securities Vegard Toverud 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com
Sparebank 1 Markets Odd Weidel 24 14 74 81 odd.weidel@sb1markets.no