Aksjen

EN LØNNSOM FORBINDELSE

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurs på Oslo Børs

INFORMASJON OM AKSJEN

ISIN:
NO 001 0397581

Notert på Oslo Børs
1 aksjeklasse

 

Kontofører: DNB Verdipapirservice:
vpk@dnb.no

Aksjonæroversikt

Navn Andel Andel Beholdning
Pareto AS 19,22% 13.423.610
AF Capital Management AS 9,94% 6.943.049
Hjellegjerde Invest AS 4,01% 2.800.000
K11 Investor AS 3,72% 2.595.492
Rune Bentsen AS 3,72% 2.595.491
Landkreditt Utbytte 3,32% 2.320.991
Svemorka Holding AS 2,76% 1.928.683
Kolberg Motors AS 2,47% 1.725.000
Verdipapirfondet Holberg Norge 1,82% 1.273.345
Dragesund Invest AS 1,64% 1.146.564
OM Holding AS 1,63% 1.140.351
Salt Value AS 1,37% 955.355
Lombard Int Assurance S.A. 1,29% 900.820
Sjøinvest AS 1,29% 900.000
Profond AS 1,12% 779.918
Belvedere AS 1,07% 750.347
Hausta Investor AS 1,00% 700.000
Catilina Invest AS 0,86% 598.501
Danske Invest Norge Vekst 0,82% 575.000
Wenaasgruppen AS 0,79% 551.000
Andre aksjonærer 36,15% 25.248.213
Sum 100,00% 69.851.730

– Pareto Banks 20 største aksjonærer pr. 15.10.2020

Pareto Banks langsiktige ambisjon er å levere en egenkapitalavkastning etter skatt på 15 % og gjennom dette skape god avkastning for bankens aksjonærer i form av utbytter og verdiutvikling på aksjen.

Det er bankens intensjon å utbetale 50 % eller mer av årets resultat etter skatt som utbytte med mindre bankens kapitalbehov tilsier noe annet. Overskuddskapital kan også bli utbetalt til aksjonærene som utbytte.

2019 2018 2017 2016
Resultat pr. aksje etter skatt 5,57 5,55 5,28 4,08
Utbytte pr. aksje  * 0,70 1,6 1,00
Utdelingsforhold  * 12,6% 30,3 % 25 %
Bokført egenkapital pr. aksje 43,77 39,37 35,41 31,14
Antall aksjer 69.851.730 58.619.688 58.619.688 58.619.688
Dato eks-utbytte 29.03.2019 23.03.2018 24.03.2017
P/E 6,9x 6,1x 7,5x 7,0x
P/BV 0,88x 0,86x 1,12x 1,22x
Aksjekurs 38,6 33,80 39.5 38,10

*) Bankens styre har fått en fullmakt fra generalforsamlingen til å betale et utbytte på inntil kr 2,80 innen neste ordinær generalforsamling i 2021.

For 2017: Kr. 39,50
For 2016: Kr. 28,70
For 2015: Kr. 27,2327
For 2014: Kr. 1.185,74
For 2013: Kr. 1.050,06
For 2012: Kr. 1.000,84
For 2011: Kr. 934,85
For 2010: Kr. 877,03
For 2009: Kr. 854,03
For 2008: Kr. 852,34
For 2007: Kr. 760,00
Meglerhus Kontaktperson Telefon E-post
DNB Markets Håkon Astrup 24 16 91 99 hakon.astrup@dnb.no
Pareto Securities Vegard Toverud 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com
Sparebank 1 Markets Nils Christian Øyen 24 14 74 81 nils.oyen@sb1markets.no