Aksjen

EN LØNNSOM FORBINDELSE

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurs på Oslo Børs

INFORMASJON OM AKSJEN

ISIN:
NO 001 0397581

Notert på Oslo Børs
1 aksjeklasse

 

Kontofører: DNB Verdipapirservice:
vpk@dnb.no

Aksjonæroversikt

Navn Andel Andel Beholdning
PARETO AS 20,00% 13.970.346
Société Générale 9,94% 6.943.049
HJELLEGJERDE INVEST AS 4,01% 2.800.000
Landkreditt Utbytte 3,58% 2.500.000
RUNE BENTSEN AS 2,79% 1.945.491
SVEMORKA HOLDING AS 2,76% 1.928.683
KOLBERG MOTORS AS 2,47% 1.725.000
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE 1,93% 1.350.000
AWC AS 1,86% 1.300.000
SALT VALUE AS 1,86% 1.297.579
DRAGESUND INVEST AS 1,64% 1.146.564
OM Holding AS 1,63% 1.140.351
K11 INVESTOR AS 1,43% 1.000.000
Lombard Int Assurance S.A. 1,29% 900.820
PROFOND AS 1,07% 750.259
CATILINA INVEST AS 1,05% 734.131
HAUSTA INVESTOR AS 1,02% 714.230
BELVEDERE AS 1,01% 704.116
CASTEL AS 0,92% 640.000
Danske Invest Norge Vekst 0,82% 575.000
Andre aksjonærer 36,92% 25.786.111
Sum 100,00% 69.851.730

– Pareto Banks 20 største aksjonærer pr. 06.01. 2022

Pareto Banks langsiktige ambisjon er å levere en egenkapitalavkastning etter skatt på 15 % og gjennom dette skape god avkastning for bankens aksjonærer i form av utbytter og verdiutvikling på aksjen.

Det er bankens intensjon å utbetale 50 % eller mer av årets resultat etter skatt som utbytte med mindre bankens kapitalbehov tilsier noe annet. Overskuddskapital kan også bli utbetalt til aksjonærene som utbytte.

2019 2018 2017 2016
Resultat pr. aksje etter skatt 5,57 5,55 5,28 4,08
Utbytte pr. aksje  * 0,70 1,6 1,00
Utdelingsforhold  * 12,6% 30,3 % 25 %
Bokført egenkapital pr. aksje 43,77 39,37 35,41 31,14
Antall aksjer 69.851.730 58.619.688 58.619.688 58.619.688
Dato eks-utbytte 29.03.2019 23.03.2018 24.03.2017
P/E 6,9x 6,1x 7,5x 7,0x
P/BV 0,88x 0,86x 1,12x 1,22x
Aksjekurs 38,6 33,80 39.5 38,10

*) Bankens styre har fått en fullmakt fra generalforsamlingen til å betale et utbytte på inntil kr 2,80 innen neste ordinær generalforsamling i 2021.

For 2017: Kr. 39,50
For 2016: Kr. 28,70
For 2015: Kr. 27,2327
For 2014: Kr. 1.185,74
For 2013: Kr. 1.050,06
For 2012: Kr. 1.000,84
For 2011: Kr. 934,85
For 2010: Kr. 877,03
For 2009: Kr. 854,03
For 2008: Kr. 852,34
For 2007: Kr. 760,00
Meglerhus Kontaktperson Telefon E-post
DNB Markets Håkon Astrup 24 16 91 99 hakon.astrup@dnb.no
Pareto Securities Vegard Toverud 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com
Sparebank 1 Markets Nils Christian Øyen 24 14 74 81 nils.oyen@sb1markets.no