NORGES LEDENDE PROSJEKTBANK

Pareto Bank utarbeider prospekter i forbindelse med noteringer eller eventuelle emisjoner av aksjer eller obligasjoner.

Prospekter utarbeidet de siste tre år

28.06.2019 Prospekt for reparasjonsemisjon og notering på Oslo Børs
29.11.2016 Prospekt for fortrinnsrettsemisjon og notering på Oslo Børs