Verdipapirlån

En lønnsom forbindelse

 

Pareto Bank utsteder sertifikater og obligasjoner til finansiering av virksomheten. Seniorgjeld utstedes regelmessig til det norske markedet. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån er lån som teller som en del av bankens ansvarlige kapital, og er underordnet annen gjeld. Verdipapirlånene er som hovedregel notert på Nordic ABM eller Oslo Børs.

Noteringsdokument

I forbindelse med at Pareto Bank noterte sitt første obligasjonslån NO 0010537624 på Oslo ABM ble det utarbeidet et noteringsdokument.

I forbindelse med at Pareto Bank noterte sitt fondsobligasjonslån NO 0010614340 på Oslo Børs ble det utarbeidet et prospekt som består av et registreringsdokument og et verdipapirdokument.

I forbindelse med at Pareto Bank noterte sitt senior obligasjonslån NO 0010709611 på Oslo Børs ble det utarbeidet et prospekt som består av et registreringsdokument og et verdipapirdokument.

 

Senior gjeld

ISIN Ticker Forfall Dokumentasjon
NO 0010747389 PARB21 PRO 12.10.2018 Låneavtale
NO 0010758352 PARB23 PRO 01.03.2019 Låneavtale
NO 0010722804 PARB19PRO 04.11.2019 Låneavtale
NO 0010768260 PARB24PRO 23.06.2020 Låneavtale
NO 0010805989 PARB26PRO 21.09.2020 Låneavtale
NO 0010815467 PARB28PRO 02.02.2021 Låneavtale
NO 0010818214 PARB29PRO 02.09.2021 Låneavtale
NO 0010831134 PARB31PRO 28.02.2022 Låneavtale
NO 0010805997 PARB27PRO 21.09.2022 Låneavtale
NO 0010846892 PARB33PRO 20.04.2023 Låneavtale
NO 0010831126 PARB32PRO 30.08.2023 Låneavtale
       

Ansvarlige lån

     
NO0010716764 PARB16 PRO Call 03.09.2019 Låneavtale
NO0010779853 PARB25 PRO Call 14.12.2021 Låneavtale
       

Fondsobligasjoner

     
NO 0010716772 PARB17 PRO Call 03.09.2019 Låneavtale
NO 0010822950 PARB30 PRO Call 30.05.2023 Låneavtale