EN LØNNSOM FORBINDELSE

 

Pareto Bank utsteder sertifikater og obligasjoner til finansiering av virksomheten. Seniorgjeld utstedes regelmessig til det norske markedet. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån er lån som teller som en del av bankens ansvarlige kapital, og er underordnet annen gjeld. Verdipapirlånene er som hovedregel notert på Nordic ABM eller Oslo Børs.

Noteringsdokument

I forbindelse med at Pareto Bank noterte sitt første obligasjonslån NO 0010537624 på Oslo ABM ble det utarbeidet et noteringsdokument.

I forbindelse med at Pareto Bank noterte sitt fondsobligasjonslån NO 0010614340 på Oslo Børs ble det utarbeidet et prospekt som består av et registreringsdokument og et verdipapirdokument.

I forbindelse med at Pareto Bank noterte sitt senior obligasjonslån NO 0010709611 på Oslo Børs ble det utarbeidet et prospekt som består av et registreringsdokument og et verdipapirdokument.

Senior gjeld

ISIN Ticker Forfall Dokumentasjon
NO 0010722804 PARB19 PRO 04.11.2019 Låneavtale
NO 0010768260 PARB24 PRO 23.06.2020 Låneavtale
NO 0010805989 PARB26 PRO 21.09.2020 Låneavtale
NO 0010815467 PARB28 PRO 02.02.2021 Låneavtale
NO 0010818214 PARB29 PRO 02.09.2021 Låneavtale
NO 0010831134 PARB31 PRO 28.02.2022 Låneavtale
NO 0010805997 PARB27 PRO 21.09.2022 Låneavtale
NO 0010846892 PARB33 PRO 20.04.2023 Låneavtale
NO 0010831126 PARB32 PRO 30.08.2023 Låneavtale

Ansvarlige lån

NO 0010779853 PARB25 PRO Call 14.12.2021 Låneavtale
NO 0010858541 PARB34 PRO Call 27.06.2024 Låneavtale

Fondsobligasjoner

NO 0010822950 PARB30 PRO Call 30.05.2023 Låneavtale
NO 0010858558 PARB35 PRO Call 27.06.2024 Låneavtale