Norges ledende Prosjektbank

I Pareto Bank finansierer vi gode prosjekter.
Vi bygger alltid arbeidet vårt på tung faglig kompetanse, men i hvert enkelt prosjekt
er vi først og fremst erfarne, handlingsorienterte praktikere.

Vi bruker kunnskapen vår til å skreddersy løsninger, og vi får ting til å skje.

Raskt, ryddig og tett på.
 

VÅRE KUNDER ER LØNNSOMME

I Pareto Bank engasjerer vi oss aktivt for at kundene skal nå sine lønnsomhetsmål. God avkastning i de prosjektene vi finansierer, bidrar til å minimere bankens risiko, noe som har vært grunnleggende for vår sunne utvikling. Derfor fokuserer vi på å være en god diskusjonspartner, og på å finne de beste finansieringsløsningene for hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt. Med dette utgangspunktet jobber vi mot vår visjon: Å gjøre gode investeringer optimale.
 

SPESIALISERT OG KUNDEORIENTERT

Pareto Bank er en spesialisert bank, effektivt organisert rundt kompetanse og kundeservice. En flat og ubyråkratisk struktur gir effektive beslutningsprosesser og høy fleksibilitet, og tilsammen bygger dette opp under våre kjerneverdier:
Serviceinnstilt, rask, kompetent, profesjonell og spesialisert. Disse verdiene er et uttrykk for en sterk kompetansekultur, som samtidig er fleksibel og åpen i møtet med kundene.
 

SPISSKOMPETANSE INNEN EIENDOM,
SELSKAPER, VERDIPAPIRER, SHIPPING OG OFFSHORE

Pareto Bank fokuserer på finansiering av eiendomsprosjekter, selskaper, verdipapirer og kunder og prosjekter innen shipping og offshore. Bankens engasjementer innen eiendom er konsentrert om Oslo-regionen, og med grundig kunnskap om dette markedet gjør vi raske og kvalifiserte vurderinger av utviklingsprosjekter innenfor både bolig- og næringseiendom.

Selskapsfinansiering omfatter primært finansiering av små og mellomstore bedrifter som har et særskilt og spesifikt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon, et prosjekt eller et oppkjøp.

Innenfor verdipapirfinansiering har vi et bredt tilbud som omfatter standardløsninger for belåning av aksjer og obligasjoner, og mer skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte kundes behov.

Banken etablerte et eget kundeteam for shipping- og offshorefinansiering høsten 2011, og de første kredittene innenfor utvalgte deler av disse næringene er innvilget. En nær tilknytning til fagmiljøet i Pareto-gruppen gir oss klare fortrinn når nye forretningsmuligheter i denne sektoren skal realiseres i årene fremover.