Norges ledende Prosjektbank

Pareto Bank er en bank som spesialiserer seg på å finansiere komplekse prosjekter. Hovedfokuset vårt er eiendomsprosjekter og vi har en spesielt sterk markedsposisjon innen boligutvikling. I tillegg tilbyr vi ulike finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter som har et særskilt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller et prosjekt. Vi finansierer kjøp av aksjer og obligasjoner gjennom skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte kundes behov. Innen shipping og offshore retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet.
 

HISTORIEN

Å bygge bank er langsiktig arbeid. Vi startet som et prosjekt i 2007 og ga vårt første utlån i januar 2008. Så ble vi børsnotert i 2016. I dag har vi en solid plattform, kapital og lønnsomhet til videre vekst.

Som prosjektbank møter vi hver dag på nye og spennende mennesker og deres prosjekter. Vår jobb er å se løsninger der andre stopper opp. Å se bortenfor det åpenbare, og å forstå prosjektets risiko og virkelige verdi. Da kan vi gi de små samme muligheter som de store, bidra til å gjøre det uferdige ferdig og være fødselshjelpere for nye prosjekter.

Vi ser frem til å finansiere nye og spennende prosjekter i tiden fremover. På den måten bidrar vi til å utvikle Norge på en positiv måte. Vi er tett på. 
 

VÅRE KUNDER ER LØNNSOMME

I Pareto Bank engasjerer vi oss aktivt for at kundene skal nå sine lønnsomhetsmål. God avkastning i de prosjektene vi finansierer bidrar dessuten til å minimere bankens risiko, noe som har vært grunnleggende for vår sunne utvikling. Vi mener at et godt samarbeid mellom bank og kunde skaper de beste, varige resultatene. Derfor fokuserer vi på å være en god diskusjonspartner, og på å finne de beste finansieringsløsningene sammen med, og for hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt. Sammen setter vi spor for fremtiden.
 

SPESIALISERT OG KUNDEORIENTERT

Pareto Bank er en spesialisert bank, effektivt organisert rundt kompetanse og kundeservice. En flat og ubyråkratisk struktur gir effektive beslutningsprosesser og høy fleksibilitet. Mange solide kunder velger oss, De kjøper vår kompetanse og fremhever vår raskhet.
 
Vi har også hjulpet frem mange kunder som er i en tidlig fase. Dersom banken har tro på personene bak prosjektet og prosjektet sys sammen på en god måte, kan Pareto Bank være til god hjelp for at våre kunder skal kunne gjennomføre sine første prosjekter.
 
Pareto Bank finansierer gode prosjekter.
Vi bygger alltid arbeidet vårt på faglig kompetanse, men i hvert enkelt prosjekt
er vi først og fremst erfarne, handlingsorienterte praktikere.
Vi bruker kunnskapen vår til å skreddersy løsninger, og vi får ting til å skje.
Raskt, ryddig og tett på.