NORGES LEDENDE PROSJEKTBANK

Pareto Bank er en bank som spesialiserer seg på å finansiere komplekse prosjekter. Hovedfokuset vårt er eiendomsprosjekter og vi har en spesielt sterk markedsposisjon innen boligutvikling. I tillegg tilbyr vi ulike finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter som har et særskilt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller et prosjekt. Vi finansierer kjøp av aksjer og obligasjoner gjennom skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte kundes behov. Innen shipping og offshore retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet.

HISTORIEN

Å bygge bank er langsiktig arbeid. Vi startet som et prosjekt i 2007 og ga vårt første utlån i januar 2008. Så ble vi børsnotert i 2016. I dag har vi en solid plattform, kapital og lønnsomhet til videre vekst.

Som prosjektbank møter vi hver dag på nye og spennende mennesker og deres prosjekter. Vår jobb er å se løsninger der andre stopper opp. Å se bortenfor det åpenbare, og å forstå prosjektets risiko og virkelige verdi. Da kan vi gi de små samme muligheter som de store, bidra til å gjøre det uferdige ferdig og være fødselshjelpere for nye prosjekter.

Vi ser frem til å finansiere nye og spennende prosjekter i tiden fremover. På den måten bidrar vi til å utvikle Norge på en positiv måte. Vi er tett på.

VÅRE KUNDER ER LØNNSOMME

I Pareto Bank engasjerer vi oss aktivt for at kundene skal nå sine lønnsomhetsmål. God avkastning i de prosjektene vi finansierer bidrar dessuten til å minimere bankens risiko, noe som har vært grunnleggende for vår sunne utvikling. Vi mener at et godt samarbeid mellom bank og kunde skaper de beste, varige resultatene. Derfor fokuserer vi på å være en god diskusjonspartner, og på å finne de beste finansieringsløsningene sammen med, og for hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt. Sammen setter vi spor for fremtiden.

SPESIALISERT OG KUNDEORIENTERT

Pareto Bank er en spesialisert bank, effektivt organisert rundt kompetanse og kundeservice. En flat og ubyråkratisk struktur gir effektive beslutningsprosesser og høy fleksibilitet. Mange solide kunder velger oss, De kjøper vår kompetanse og fremhever vår raskhet.

Vi har også hjulpet frem mange kunder som er i en tidlig fase. Dersom banken har tro på personene bak prosjektet og prosjektet sys sammen på en god måte, kan Pareto Bank være til god hjelp for at våre kunder skal kunne gjennomføre sine første prosjekter.

Pareto Bank finansierer gode prosjekter.
Vi bygger alltid arbeidet vårt på faglig kompetanse, men i hvert enkelt prosjekt
er vi først og fremst erfarne, handlingsorienterte praktikere.
Vi bruker kunnskapen vår til å skreddersy løsninger, og vi får ting til å skje.
Raskt, ryddig og tett på.

 • Medlem av bankenes sikringsfond

  Pareto Bank ASA er medlem av Bankenes Sikringsfond i henhold til Finansforetaksloven (lov av 10. april 2015 nr. 17).
  Den enkelte kunde er dekket etter loven for sine innskudd med inntil 2.000.000 kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere konti i samme bank. Har du som kunde innskudd i flere banker, gjelder beløpsgrensen for hver av bankene. I tillegg omfatter innskuddsgarantien innskudd i sin helhet som er gjort de seneste 12 månedene og som er knyttet til visse livshendelser, for eksempel salg av bolig. Ordningen gjelder for både privatkunder og bedriftskunder.

  Les mer om sikringsordningen her

 • Arbeid mot økonomisk kriminalitet

  Pareto Bank ASA er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018. Loven krever et aktivt arbeid for å motvirke økonomisk kriminalitet. Bankens policy for dette arbeidet er besluttet i vårt styre. Vi har en konsekvent holdning i forhold til økonomisk kriminalitet så vel innad i organisasjonen som utad mot omverdenen. Banken har i tråd med loven utpekt én person som dens hvitvaskingsansvarlige. De ansatte får jevnlig oppdatering / kursing i regelverk, trender og kjennetegn. Banken gjennomfører også regelmessig risikoanalyser i forhold til økonomisk kriminalitet.

 • Behandling av klager

  Et av bankens hovedmål er å ha en god og konstruktiv relasjon med våre kunder. Det kan likevel fra tid til annen dukke opp situasjoner hvor det ikke er enighet, og vi opplyser her om muligheten til å klage.

  Klage eller reklamasjon sendes pr. mail til post@paretobank.no eller pr. post til Pareto Bank ASA, Postboks 1823 Vika, 0123 Oslo. Klagen bør inneholde:

  • klagers navn og fødselsdato
  • kort beskrivelse av forholdet
  • opplysninger om hvem klager har vært i kontakt med i banken.

  Enhver klage som mottas av Pareto Bank vil bli grundig behandlet av Complianceansvarlig i banken og klager vil fortløpende bli holdt orientert om fremdriften.

  Privatkunder kan klage banken inn for Finansklagenemnda dersom enighet ikke oppnås.

  Finansklagenemda
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo
  Tlf. 23 13 19 60

 • Personvern

  Pareto Bank er opptatt av å beskytte dine personopplysninger, og vi vil til enhver tid behandle din informasjon konfidensielt og med respekt. Du kan lese hele vår personvernerklæring her (pdf).

  Pareto Bank registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg som kunde. Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Når du benytter deg av våre tjenester og bruker vår nettside, kan du være trygg på at vi behandler din informasjon på en god og sikker måte.

  Du har rett til innsyn i opplysninger som banken har lagret om deg, og du kan når som helst kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også ta kontakt dersom du ønsker å få overført opplysningene til deg, eller få disse slettet eller begrenset. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post@paretobank.no 

  Even Wahl er bankens personvernombud.

  Ved klager knyttet til personvern, kan Datatilsynet kontaktes:
  Datatilsynet
  Postboks 8177 Dep.
  0152 Oslo
  Tel: 22 39 69 00

 • Bruk av Cookies

  Informasjonskapsler (Cookies) på Pareto Banks nettsteder

  Hva er Informasjonskapsler?

  Når du besøker en hjemmeside som bruker informasjonskapsler plasseres informasjonskapsler, som brukes til å spore hvilke sider som blir besøk og adferd på nettstedet. Informasjonskapslene hjelper deg med å huske hvor du avsluttet sist eller å huske dine preferanser på nettsiden.

  Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

  Nedenfor finner du informasjon om Pareto Banks egen bruk av informasjonskapsler/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider: www.paretobank.no, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

  Pareto Bank bruker følgende informasjonskapsler:

  Google Analytics

  Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å samle inn og analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik kapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet.

  Google kan også overføre denne informasjonen til en tredjepart, hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor en tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

  Pareto Bank bruker Google Analytics for å analysere bruken av Pareto Banks nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

  Bortsett fra IP adresse, lagres ingen personlig eller kundesensitiv informasjon i Google Analytics. IP adresse samles inn for å kunne avgjøre omtrentlig fysisk plassering av brukeren (for eksempel by og/eller landsdel)

  Hubspot

  Webstatistikk og profilering
  Brukes for å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med analyse, markedsføring og salg.

  Facebook

  Vi har profiler/sider i sosiale medier. Eksempelvis vil Facebook behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler når du besøker våre sider i den sosiale kanalen. Se Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

  LinkedIn

  Vi har profiler/sider i sosiale medier. Eksempelvis vil Linkedin behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler når du besøker våre sider i den sosiale kanalen. Se Linkedin sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

   

  ASP.NET_SessionId

  Dette er «system cookies» for IIS og ASP.NET. Disse inneholder ikke kundeinformasjon, men kun en sesjons-ID for å kunne koble nettleseren opp mot riktig sesjon på serveren. Ingen personlig eller identifiserende opplysninger blir lagret.

  Søknadskjema

  På våre nettsider har vi et søknadskjema der man kan søke om kundeforhold i Pareto Bank. Søknadskjemaet inneholder en informasjonskapsel som brukes for å verifisere at kunden har klikket på linken for å lese kundeavtalen. Dette skjer helt til slutt i søknadsprosessen. Informasjonskapselen inneholder kun en Ja/Nei verdi og ellers ingen identifiserende opplysninger.

  Anonyme markedsføringsmål:

  Informasjonskapslene brukes til å spore besøkende på paretobank.no. Her kan kapslene brukes til å bygge en tilpasset profil eller søkshistorikk for hver unike besøkende, og identifiserbar eller unik data kan hentes inn. Anonymisert data kan deles med tredjeparter Pareto Bank bruker Google, Hubspot, Linkedin og Facebook.

  Målrettet markedsføring:

  Ved å bruke denne type informasjonskapsler samles det inn personlig informasjon. Informasjonskapslene brukes til å spore aktivitet og surfevaner, og brukes til å vise den enkelte kunde relevant og personliggjort markedsføring. Informasjon kan deles med tredjeparter for å vise målrettet markedsføring. Feks Google, Hubspot. LinkedIn og Facebook.

  Brukte informasjonskapsler:

   Informasjonskapsler    Domain  Livstid
  __cfduid .hubspot.com 1 år
  __cfduid .hs-analytics.net 1 år
  __cfduid .hs-scripts.com 1 år
  __hssc .paretobank.no 30 minutter
  __hssrc .paretobank.no 1 år
  __hstc .paretobank.no 1 år
  _ga .paretobank.no 2 år
  _gat_UA-11137509-1 .paretobank.no 1 minutt
  _gid .paretobank.no 1 dag
  cookieControl paretobank.no 30 dager
  cookieControlPrefs paretobank.no 1 år
  hubspotutk .paretobank.no 1 år

  Samtykke

  Dersom du ikke samtykker i vår bruk av cookies så kan du skru dette av. Her kan du lese hvordan du gjør dette for din nettleser:

  Internet Explorer
  Chrome
  Firefox
  Safari
  Opera
 • Pareto Bank Open Banking Portal

  Welcome to the Open Banking Portal, with all the necessary services for getting access to account information and initiating payments from your application. https://openbanking.paretobank.no/portal-sandbox/

  For support enquiries, please contact post@paretobank.no

  Period Personal Internet Banking Open Banking – Private
  jan.20 99,66 % 99,87 %
  feb.20 99,71 % 99,95 %
  mar.20 99,77 % 99,71 %
  apr.20 99,12 % 99,82 %
  mai.20 100,00 % 99,96 %
  jun.20 98,86 % 99,95 %
  jul.20 99,78 % 99,79 %
  aug.20 99,42 % 99,94 %
  sep.20 99,92 % 99,91 %
  okt.20 99,99% 99,94%
  nov.20 99,95 % 99,98 %
  des.20 99,93 % 99,98 %
  jan.21 100 % 99,96 %
  feb.21 99,88 % 99,97 %
  mar.21 99,99 % 99,97 %
  apr.21 99,87% 99,77%
  mai.21 99,49% 99,96%
  jun.21 99,9 % 99,96 %
  aug.21 100 % 99,97 %
  sep.21 99,64 % 99,90 %
  okt.21 99,99 % 99,74 %

   

 • Hva er Open Banking?

  Det er innført et nytt betalingstjenestedirektiv i EU, PSD2, som også er en del av det norske lovverket. PSD2 pålegger norske banker å åpne sine APIer og muliggjøre innsyn for tredjeparter. Formålet med lovverket er å skape økt innovasjon for tjenestetilbudet innen betalingsformidling og skape økt konkurranse for banknæringen i EU og EØS området. I Norge trer loven i kraft 14.09.2019.
  Gjennom Open Banking plattformen tilbyr Pareto Bank tredjepartsleverandører adgang til din kontoinformasjon på en sikker måte, slik at de kan utvikle nye produkter og tjenester for deg. Open Banking kan for eksempel muliggjøre at du som bankkunde får en bedre totaloversikt over dine midler på tvers av banker. Dette kan hjelpe deg å holde oversikt over din økonomi, gjennomføre betalinger, samt handle produkter og tjenester som passer deg best.
  For at en tredjepart skal få tilgang til dine opplysninger, kreves ditt samtykke ovenfor den aktuelle tredjepart. Du velger selv om en tredjepart skal få innsyn i dine bankkonti, og du kan når som helst trekke et gitt samtykke tilbake. Det er innført strenge sikkerhetskrav som skal redusere risikoen for svindel og beskytte dine data. Både banker og tredjeparter vil være forpliktet til å ta i bruk autentiseringsmetoder som tilfredsstiller sikkerhetskravene.

 • Pareto-gruppen

  Med 15% eierandel er Pareto AS bankens største enkeltaksjonær. Vi har også kontorer i samme bygning som blant annet Pareto Securities, Pareto Asset Management og Pareto Wealth Management.

  Nærheten mellom banken og Pareto gruppen forøvrig gir gode synergier når det gjelder kompetanse, markedskunnskap og systemer– et fortrinn som daglig kommer kundene til nytte. Spesielt gjelder dette finansiering av aksjeporteføljer, obligasjoner eller andre finansielle aktiva, og i noen grad finansiering av eiendom.

  Pareto Bank er finansielt og operasjonelt uavhengig av Pareto AS, og alt samarbeid skjer på markedsmessige vilkår. Banken har ikke anledning til å yte kreditt til, eller stille garantier i favør av, et Pareto-selskap.

  Her finner du nettsider til andre Pareto-selskaper:

  Pareto-gruppen
  Pareto Securities
  Pareto Wealth Management
  Pareto Asset Management
 • Agenter