VI ER LETT TILGJENGELIGE

new-banner

Når du tar kontakt med Pareto Bank kommer du direkte til en kundebehandler som er klar for å hjelpe. Ikke til en chatbot eller automatisk telefonsvarer. Fordi vi er en liten bank kan vi prioritere kvalitet fremfor kvantitet – hos oss kan du få en dedikert fagperson som hjelper deg når du trenger det. Kontakt en av våre medarbeidere og få mer informasjon om vår personlige service.

Innskudd
 • Tine Baastad Ludvigsen

  Tine Baastad Ludvigsen

  Leder Dagligbank

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 21
  +47 922 75 009

  Send e-post
  Vis CV

  Baastad Ludvigsen har nesten 20 års erfaring fra bank, og har jobbet i Pareto Bank siden 2008. Har tidligere jobbet i Storebrand Bank, Gjensidige NOR og SEB Privatbanken. 

 • Anders Helleren

  Anders Helleren

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 47
  +47 980 32 160

  Send e-post
  Vis CV

  Helleren har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Haugesund, samt en pågående mastergrad i internasjonal business og finans fra universitetet i Aarhus. Har tidligere jobbet i SR-Bank og Nordea.

 • Daniel Gehlert
 • Pærichehr Jamali

  Pærichehr Jamali

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 28
  +47 934 30 801

  Send e-post
  Vis CV

  Jamali har studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun begynte i banken i 2019, og har tidligere jobbet i Gjensidige Bank som kunderådgiver.

   

 • Erling Mork

  Erling Mork

  Leder Økonomi og Finans

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 13
  +47 911 95 970

  Send e-post
  Vis CV

  Mork har lang erfaring innen finans og har vært ansatt i Pareto Bank siden 2008. Mork har erfaring fra ABB Financial Services og Nord Pool der han har jobbet med obligasjoner, valuta, derivater, kraftkontrakter og clearing. Hos Nord Pool var han også i en periode ansvarlig for markedsdata og jobbet med forretningsutvikling og konsulentoppdrag. Mork sitter i bankens ledergruppe og er ansvarlig for bankens økonomi- og finansieringsområder.

  Mork har Cand. Mag. fra Universitet i Oslo samt Siv. Øk. fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

 • Magnus Rasmussen

  Magnus Rasmussen

  Treasury

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 33
  +47 907 99 243

  Send e-post
  Vis CV

  Rasmussen er utdannet BA samfunnsøkonomi fra UiB og MSc. in Economics and Business Administration fra NHH. Jobbet i og med bank siden august 2011, både som trainee i Sparebanken Sogn og Fjordane og  som obligasjonsmegler i Norne Securities. Begynte i Pareto Bank i februar 2013 og jobber på bankens treasuryavdeling med utstedelse av obligasjoner for banken og sikring av valuta- og renterisiko.

 • Espen Bekvik

  Espen Bekvik

  Controller

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 29
  +47 468 18 029

  Send e-post
  Vis CV

  Bekvik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han begynte i banken i 2018 og har ansvar for oppgaver innenfor regnskap og økonomi i tillegg til offentlig rapportering. Før ansettelse i banken har han jobbet innenfor skadeforsikring, og har de siste 10 årene jobbet som Controller i Codan Forsikring NUF.

 • Monica Mælen

  Monica Mælen

  Treasury


  Mob:

  +47 934 94 867

  Send e-post
  Vis CV

  Mælen har en Master of Science fra BI. Hun har jobbet i bank siden 2000, både som FX og rente trader i Nordea Markets, samt Head of Treasury i Avida Finans. Mælen begynte i Pareto Bank i 2019 og jobber i bankens Treasury avdeling med innskuddsfinansiering, sikring av valuta- og renterisiko. Hun jobber også med bankens IR funksjon.

 • Azelma Resulovic Cincovic

  Azelma Resulovic Cincovic

  Senior Regnskapskonsulent


  Mob:

  +47 41 22 88 45

  Send e-post
  Vis CV

  Cincovic har Bachelor fra Universitetet i Oslo og NMH fra Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet 10 år i Technip med forskjellige regnskaps- og controller oppgaver, og har en bred regnskapsbakgrunn.
  Cincovic begynte i Pareto Bank i 2019 og har ansvar for oppgaver innenfor regnskap, økonomi og rapportering.

 • Marit A. Brekke

  Marit A. Brekke

  Senior Regnskapskonsulent


  Mob:

  +47 926 18172

  Send e-post
  Vis CV

  Brekke har jobbet 12 år i Veidekke Industri AS med forskjellige oppgaver innen regnskap.
  Hun har utdanning innen it og regnskap fra Høgskolen i Buskerud (HiBU).
  Brekke begynte i Pareto Bank i 2019.

 • Petter Hellstrand Tinholt

  Petter Hellstrand Tinholt

  Leder Depot

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 18
  +47 906 32 345

  Send e-post
  Vis CV

  Tinholt har M.Sc i finansiell økonomi fra NTNU i Trondheim. Før dette tok han bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen i Trondheim, tidligere Trondheim Økonomiske Høyskole. Både under og mellom studiene arbeidet Tinholt i 5 år som finansrådgiver i Sparebank 1 SMN. Etter utdannelsen arbeidet han som project controller i oljeserviceselskapet Wood. i underkant av tre år, før ansettelsen hos Pareto Bank i 2016.

 • Mats Presterud

  Mats Presterud

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 11
  +47 482 07 711

  Send e-post
  Vis CV

  Presterud startet i banken i 2015. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har skrevet masteroppgave om «Selgers ansvar for mangler på fellesarealer ved salg av eierseksjon».
  I studietiden jobbet han hos Erik Arnesen Helsfyr AS og Erik Arnesen Bryn AS med kjøp og salg av bil, diverse «back-office» oppgaver og regnskap. Presterud har også juridisk erfaring som trainee hos Advokatfirma Grette DA.

 • Anne Cecilie V. Eriksson

  Anne Cecilie V. Eriksson

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 49
  +47 405 52 292

  Send e-post
  Vis CV

  Eriksson startet i banken i mai 2017. Hun har 15 års erfaring fra både bank og meglerhus, og har tidligere jobbet i bl.a. Storebrand Bank, Nordnet og Pareto Online (Pareto Securities). Eriksson har også flere års erfaring fra forsikringsbransjen.

 • Huma Bhatti

  Huma Bhatti

  Tel:
  +47 24 02 81 12

  Send e-post
  Vis CV

  Bhatti begynte i Pareto Bank i 2018. Hun har jobbet med eiendomsoppgjør i perioden 2007-2017, både i Privatmegleren og Eie Økonomi, hvor hun har hatt stillinger som oppgjørsansvarlig og fagansvarlig. Bhatti har en Bachelor i eiendomsmegling og Master of Management.

 • Jon-Henrik Solberg Piela

  Jon-Henrik Solberg Piela

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 39
  +47 906 34 710

  Send e-post
  Vis CV

  Piela begynte i Pareto Bank i 2018, og har 20 års erfaring fra eiendom og bank. Han har jobbet i DNB, Oslo Pensjonsforsikring AS og i Svea Finans og har erfaring som både kundeansvarlig, oppgjørsmedarbeider og depotansavarlig. Piela er utdannet eiendomsmegler, og har etterutdanning i blant annet kreditt- og depotjus fra Handelshøyskolen BI.

 • Hallbjørn Nydal

  Hallbjørn Nydal

  Banksjef kredittstøtte


  Mob:

  +47 900 37 987

  Send e-post
  Vis CV

  Nydal startet i Pareto Bank høsten 2019. Han har over 20 års erfaring og kompetanse fra bank og finans med hovedvekt på finansering av eiendom, finansielle eiendeler og utøvelse av investeringsaktiviteter. Han har siste 12 år jobbet som CFO i et eiendoms- og investeringsselskap og har før det bakgrunn fra bank med hovedvekt på utlån til næringseiendom. Nydal er Siviløkonom fra BI og har i tillegg en ingeniørutdannelse.

 • Vera Eirang

  Vera Eirang

  Soussjef, Kredittstøtte

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 23
  +47 907 68 480

  Send e-post
  Vis CV

  Eirang er ansvarlig for kredittstøtte, med oppgaver som oppfølging av byggekreditter, kvalitetssikring av låne- og sikkerhetsdokumentasjon. Hun har også ansvar for bankens kredittsystem.

  Eirang har 40 års erfaring fra bank, spesielt kreditt og depot. Hun har solid kompetanse på byggekontrakter, byggeforsikringer og byggekreditter, samt komplekse pante- og kredittekniske løsninger. Hun er en spesialist på eiendoms- og selskapsoppgjør.

 • Birgitte Ouren Gjerdrum

  Birgitte Ouren Gjerdrum

  Kredittstøtte


  Mob:

  +47 994 92 979

  Send e-post
  Vis CV

  Ouren Gjerdrum startet i Pareto Bank i 2019. Hun har tidligere jobbet i BDO med revisjon og har en master i finansiell økonomi fra OsloMet - Storbyunviersitetet.

   

 • Even Wahl

  Even Wahl

  Complianceansvarlig/Internjurist

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 19
  +47 472 70 531

  Send e-post
  Vis CV

  Wahl begynte i Pareto Bank i 2015, og jobber som Compliance Officer og internjurist. Han har tidligere jobbet som advokatfullmektig og fast advokat i Advokatfirmaet Selmer DA med finansiering og restrukturering. Wahl har også jobbet ett år i  Storebrand Bank ASA.

  Wahl har en mastergrad i rettsvitenskap fra UiO og har studert emnet ”International Trade Law” ved Bond University, Australia. Han har skrevet en masteroppgave innenfor shipping med tittelen: Konsekvenser av bestillerens rettmessige eller urettmessige fratredelse av skipsbyggingskontrakten SKIP 2000.

 • Anders Jørgensen

  Anders Jørgensen

  CIO

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 05
  +47 930 51 962

  Send e-post
  Vis CV

  Jørgensen har en Bachelorgrad i Informatikk fra Høgskolen i Buskerud og besitter 10 års erfaring med IT i Bank og Finans. Jørgensen har vært ansatt i Pareto Bank siden 2011 og har 5 års erfaring fra SEB IT International, Norway (2006-2011) Hans ansvarsområde omhandler blant annet  IT-Drift, sikkerhet, prosjektstyring, business support og oppfølging av leverandører.

 • Mats Presterud

  Mats Presterud

  Hvitvaskingsansvarlig

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 11
  +47 482 07 711

  Send e-post
  Vis CV

  Presterud startet i banken i 2015. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har skrevet masteroppgave om «Selgers ansvar for mangler på fellesarealer ved salg av eierseksjon».
  I studietiden jobbet han hos Erik Arnesen Helsfyr AS og Erik Arnesen Bryn AS med kjøp og salg av bil, diverse «back-office» oppgaver og regnskap. Presterud har også juridisk erfaring som trainee hos Advokatfirma Grette DA.

 • Caroline Sem

  Caroline Sem

  Markedskoordinator


  Mob:

  +47 464 13 470

  Send e-post
  Vis CV

  Sem begynte i Pareto Bank i 2019. Hun har 10 års erfaring fra mediebransjen, og har tidligere jobbet i Hegnar Media og som markedsansvarlig Sparebank1 forsikring.

 • Tiril Haug Villum

  Tiril Haug Villum

  Adm. direktør

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 04
  +47 922 56 432

  Send e-post
  Vis CV

  Villum har over 20 års erfaring fra bank og finans. Hun har vært ansatt i Pareto Bank siden etableringen i 2007 og var i de første årene bankens CFO.  Villum overtok som administrerende direktør i 2011.

  I perioden 2000 til 2007 var Villum CFO i SEB Privatbanken. Hun var også medlem av bankens kredittkomité og ledergruppe. Villum var ansvarlig for børsnotering av Privatbanken i 2005. Kort tid etter noteringen, ble banken kjøpt av SEB. Villum fikk i den forbindelse ansvar for områdene marked, produkt og forretningsutvikling i tillegg til finansieringsområdet. Villum har også flere års erfaring fra ABB Financial Services og har hatt ulike stillinger i ABB-konsernet hvor hun blant annet var finanssjef for ABB AS i flere år.

  Utdannelse
  AFF Yngre Ledere, Solstrand
  Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris
  MSc Econ./siviløkonom (hons), Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen

 • Per Øyvind Schiong

  Per Øyvind Schiong

  Kreditt og juridisk

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 14
  +47 906 03 637

  Send e-post
  Vis CV

  Schiong har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet som forretningsadvokat i mange år, bl.a i advokatfirmaet Wiersholm. Deretter var han direktør/advokat i Finansbanken ASA, senere Storebrand Bank ASA. Schiong har lang erfaring fra bank og finans, og han har vært ansatt i Pareto Bank fra bankens oppstart i 2008.

 • Erling Mork

  Erling Mork

  Leder Økonomi og Finans

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 13
  +47 911 95 970

  Send e-post
  Vis CV

  Mork har lang erfaring innen finans og har vært ansatt i Pareto Bank siden 2008. Mork har erfaring fra ABB Financial Services og Nord Pool der han har jobbet med obligasjoner, valuta, derivater, kraftkontrakter og clearing. Hos Nord Pool var han også i en periode ansvarlig for markedsdata og jobbet med forretningsutvikling og konsulentoppdrag. Mork sitter i bankens ledergruppe og er ansvarlig for bankens økonomi- og finansieringsområder.

  Mork har Cand. Mag. fra Universitet i Oslo samt Siv. Øk. fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

 • Sven Erik Klepp

  Sven Erik Klepp

  Leder Eiendomsfinansiering

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 02
  +47 905 97 341

  Send e-post
  Vis CV

  Klepp har mer enn 25 års erfaring fra bank og finans og har vært ansatt i Pareto Bank siden etableringen i 2007. Klepp har erfaring fra SEB Privatbanken ASA (2000-2007) og Finansbanken ASA (1988-99). I SEB Privatbanken var han leder for kredittområdet med hovedfokus på eiendomsfinansiering. I Finansbanken arbeidet han i 10 år innenfor næringslivsavdelingen.

 • Erik Skarbøvig

  Erik Skarbøvig

  Leder Shipping- og offshorefinansiering, Selskaps- og verdipapirfinansiering

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 15
  +47 911 36 132

  Send e-post
  Vis CV

  Skarbøvig har vært ansatt i Pareto Bank siden 2007. Han har lang erfaring fra finans og forsikring. I perioden 2003 til 2007 var han ansatt i ulike selskaper innenfor Gjensidige-systemet hvor han blant annet jobbet med forretningsutvikling i konsernstab og strategisk styringsstaber, som prosjektdirektør for oppbygning av Gjensidiges satsning innen investeringsrådgivning og innskuddspensjon og som markedsdirektør for skadeforsikringsvirksomheten. Før dette var han konsulent i PA Consulting Group med et spesielt fokus på bank og forsikring. Skarbøvig er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.