Norges ledende prosjektbank

Innskudd

Nå får du 2,10 % innskuddsrente med 36 måneders binding

Privat Bedrift

Vi finansierer mulighetene dine

Eiendomsfinansiering

Utnytt bølgene i shipping & offshore

Shipping- og offshorefinansiering

Børsen er full av muligheter.
Bruk dem

Selskaps- og verdipapirfinansiering

Pareto Bank Aksjen

Markedsdata leveres med min. 15 minutters forsinkelse

Les mer

Investor relations

Her finner du delårsrapporter og presentasjoner, samt informasjon om Pareto Bank aksjen og om bankens fundingstrategi.

ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00 i bankens lokaler i Dronning Mauds gate 3 i Oslo.

Til behandling foreligger forslag om kapitalforhøyelse gjennom en rettet emisjon på NOK 150 millioner, ansatteemisjon på ca. NOK 2 millioner  og fullmakt til gjennomføring av reparasjonsemisjon.

Delårsrapport 4. kvartal 2015

Pareto Bank fikk i 2015 et resultat etter skatt på kr 166,4 mill. (kr 154,2 mill. i 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,8 % (15,6 %). Resultatet for fjerde kvartal var kr 24,4 mill. (kr 24,7 mill. i fjerde kvartal 2014). Banken viser en fortsatt sterk utvikling i netto renteinntekter som følge av bedre kreditt- og innskuddsmarginer. Resultatet ble redusert noe som følge av kurstap på verdipapirer og nedskrivinger på utlån. Banken nådde sitt mål om utlånsvekst i 2015 med en økning på kr 724 mill.

 

Egenkapitalemisjon

Pareto Bank gjennomfører en rettet egenkapitalemisjon på kr 150 mill. for å legge grunnlag for videre lønnsom vekst og oppfylle Finanstilsynets krav til ren kjernekapital på 15 % ved utgangen av 2016. Emisjonen ble annonsert 4. februar. Tegningskursen for emisjonen er kr. 21,50. I etterkant av den rettede emisjonen vil det ved behov gjennomføres en reparasjonsemisjon på opptil kr 45 mill. I løpet av første halvår vil banken søke aksjen notert på Oslo Axess.