Norges ledende prosjektbank

Innskudd

Nå får du 1,80 % innskuddsrente med 36 måneders binding

Privat Bedrift

Vi finansierer mulighetene dine

Eiendomsfinansiering

Utnytt bølgene i shipping & offshore

Shipping- og offshorefinansiering

Børsen er full av muligheter.
Bruk dem

Selskaps- og verdipapirfinansiering

bli kunde

Her kan du
bli innskudds-
kunde i
pareto bank

Pareto Bank Aksjen

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Investor relations

Her finner du delårsrapporter og presentasjoner, samt informasjon om Pareto Bank aksjen og om bankens fundingstrategi.

Tegning i fortrinnsrettsemisjon

Pareto Bank tar opp MNOK 200 i en fortrinnsrettsemisjon. Aksjonærer i Pareto Bank ASA registrert i VPS 28. november 2016 tildeles 0,1283 tegningsretter per eksisterende aksje. Tegningsrettene vil være notert på Oslo Axess fra og med 29. november 2016 til 9. desember 2016 kl 16.30. Tegningsperioden er fra 29. november 2016 09:00 til 13. desember 2016 kl 16:30. Prisen er NOK 30,- per aksje.

Ytterligere opplysninger følger av prospektet. Prospektet og tegningsblanketten er tilgjengelig hos Pareto Securities.

Avholdt generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA den 24. november 2016.

Generalforsamlingen traff vedtak om fullmakt til styret om opptak av ansvarlig lån på inntil MNOK 120, garantert fortrinnsrettsemisjon på MNOK 200 med utstedelse av 6.666.666 nye aksjer til tegningskurs NOK 30 per aksje og valg av Per Kristian Spone som nytt styremedlem.

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Pareto Bank fikk i tredje kvartal 2016 et resultat etter skatt på kr 68,4 mill. (kr 50,7 mill. i tredje kvartal 2015). Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 17,3 % (17,7 %).