Norges ledende prosjektbank

Innskudd

Hos oss får du
inntil 1,90 %
innskuddsrente

Privat Bedrift

Vi finansierer mulighetene dine

Eiendomsfinansiering

Utnytt bølgene i shipping & offshore

Shipping- og offshorefinansiering

Børsen er full av muligheter.
Bruk dem

Selskaps- og verdipapirfinansiering

bli kunde

Her kan du
bli innskudds-
kunde i
pareto bank

Pareto Bank Aksjen

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Investor relations

Her finner du delårsrapporter og presentasjoner, samt informasjon om Pareto Bank aksjen og om bankens fundingstrategi.

Delårsrapport 4. kvartal 2016

Pareto Bank fikk i fjerde kvartal 2016 et resultat etter skatt på kr 67,1 mill. (kr 27,4 mill. i fjerde kvartal 2015). Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,3 %
(8,6 %).

Resultatet for 2016 er bankens beste årsresultat noensinne med 247,3 mill. Lønnsomheten er god med en egenkapital-
avkastning etter skatt på 15,9 %.

Avholdt generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA den 24. november 2016.

Generalforsamlingen traff vedtak om fullmakt til styret om opptak av ansvarlig lån på inntil MNOK 120, garantert fortrinnsrettsemisjon på MNOK 200 med utstedelse av 6.666.666 nye aksjer til tegningskurs NOK 30 per aksje og valg av Per Kristian Spone som nytt styremedlem.