Norges ledende prosjektbank

Innskudd

Nå får du 2,00 % innskuddsrente med 36 måneders binding

Privat Bedrift

Vi finansierer mulighetene dine

Eiendomsfinansiering

Utnytt bølgene i shipping & offshore

Shipping- og offshorefinansiering

Børsen er full av muligheter.
Bruk dem

Selskaps- og verdipapirfinansiering

bli kunde

Her kan du
bli innskudds-
kunde i
pareto bank

Pareto Bank Aksjen

Markedsdata leveres med min. 15 minutters forsinkelse

Les mer

Investor relations

Her finner du delårsrapporter og presentasjoner, samt informasjon om Pareto Bank aksjen og om bankens fundingstrategi.

Vil du være med på å gjøre gode prosjekter til virkelighet?

Pareto Bank finansierer gode prosjekter. Dette har vært en vellykket strategi, og vi er i sterk vekst. I år tar vi et stort steg videre ved å noteres på Oslo Børs.

Vi søker nå to ambisiøse medarbeidere som vil være med å bygge videre.

Børsstyret godkjenner Pareto Bank for notering

Styret i Oslo Børs vedtok i møte 23. mai 2016 å ta aksjene i Pareto Bank ASA opp til notering på Oslo Axess. Det forutsettes at banken før første noteringsdag offentliggjør godkjent prospekt. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 7. juli 2016. Første noteringsdag er forventet å være 27. mai 2016. Pareto Bank vil bli årets første nykommer på Oslo Axess og noteringen vil være med på å gi aksjen bedre likviditet og tilgang til flere investorer.

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Resultat etter skatt endte på kr 48,2 mill. i første kvartal 2016 (kr 36,5 mill. i første kvartal 2015). Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,1 % (13,5 %).

Årsrapport 2015

Pareto Bank kan i sitt åttende driftsår vise til en god resultatutvikling. Resultat etter skatt endte på kr 166,4 mill. (kr 154,2 mill.) for 2015. Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,8 % (15,6 %).