Hos oss får du inntil
2,30 % innskuddsrente

Innskudd

Norges ledende
prosjektbank

Les mer om oss

Vi finansierer mulighetene
dine

Eiendomsfinansiering

VI LØFTER DE SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTENE OPP OG FREM.

Selskapsfinansiering

Utnytt bølgene i
shipping & offshore

Shipping- og offshorefinansiering

Børsen er full av muligheter.
Bruk dem

Verdipapirfinansiering

OM PARETO BANK

Pareto Bank er en ubyråkratisk 
bank der kundenærhet og personlig oppfølging er en naturlig del av hverdagen.

Vi har høy kompetanse innen våre tre fokusområder:

  • Finansiering av bygging og rehabilitering av boliger
  • Finansieringsløsninger for selskaper, eiere og investorer
  • Finansiering av shipping- og offshoreprosjekter

bli kunde

Her kan du
bli kunde i
pareto bank

Pareto Bank Aksjen

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Investor relations

Her finner du delårsrapporter og presentasjoner, samt informasjon om Pareto Bank aksjen og om bankens fundingstrategi.

Resultat 2. kvartal 2018

Pareto Bank fikk i andre kvartal 2018 et resultat etter skatt på kr 93,2 mill. (kr 75,0 mill. i andre kvartal 2017). Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 17,5 % (15,9 %) og et resultat per aksje på kr 1,57 (kr 1,27).

Banken opplever god aktivitet og forventer nå en utlånsvekst på mellom kr 1.000 mill. og kr 1.500 mill. for 2018 samlet sett. Med god vekst og solide marginer har banken revidert sitt anslag for egenkapitalavkastning til over 15 %.

Hovedpunkter fra andre kvartal 2018

Hovedpunkter fra andre kvartal 2018, presentert av CEO Tiril Haug Villum.