Norges ledende prosjektbank

Eiendomsfinansiering

Vi finansierer mulighetene dine

Eiendomsfinansiering

Børsen er full av muligheter.
Bruk dem

Selskaps- og verdipapirfinansiering

Utnytt bølgene i shipping & offshore

Shipping- og offshorefinansiering

Hos oss får du
inntil 1,70 %
innskuddsrente

Privat Bedrift

bli kunde

Her kan du
bli kunde i
pareto bank

Investor relations

Her finner du delårsrapporter og presentasjoner, samt informasjon om Pareto Bank aksjen og om bankens fundingstrategi.

Avholdt generalforsamling

Det ble avholdt  generalforsamling i Pareto Bank ASA den 23. mars 2017.

Generalforsamlingen traff blant annet vedtak om godkjennelse av bankens årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder styrets forslag om et utbytte for 2016 på NOK 1,00 per aksje.

Årsrapport 2016

2016 har vært et begivenhetsrikt år for Pareto Bank. Vi leverte vårt beste årsresultat etter skatt noensinne, med
kr. 247,3 mill. tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,9 %. Bankens aksje ble notert på Oslo Axess 27. mai 2016 og på Oslo Børs hovedlisten 12. desember 2016. Banken har gjennom året også økt sin eierandel i Sem & Johnsen Eiendomsmegling, samt inngått avtale om kjøp av
35 % av aksjene i NyeBoliger AS.

I sum gjør dette at Pareto Bank ytterligere har styrket sin posisjon som Norges ledende prosjektbank.