Jobbe i Pareto Bank

I en mindre bank lærer man ofte mer

Pareto Kontor 12
Vår kultur

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs

Et attraktivt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø er derfor viktig for oss. Høyt fokus på medarbeideres utviklingsmuligheter, trivsel og tilhørighet skaper et godt miljø. For å sikre dette har banken etablert et omfattende og robust rammeverk for arbeidet. Fundamentet er bankens kulturkode, som beskriver holdninger og atferd vi tror på – faktorer som er «typisk Pareto Bank» og som er viktige for en positiv og utviklende kultur. Vi tror på strukturert involvering, derfor har våre medarbeidere utviklet bankens kulturkode sammen.

Jobbe i Pareto Bank

Les intervjuet med Iselin og Jens

Pareto Bank er ikke den største banken i Norge, men vokser stadig. Likevel understreker kundeansvarlig Jens Christian Meinich fordelene med å være en mindre bank. Så hvordan merker kundene disse fordelene? Og hvordan er arbeidsdagen? Vi møtte Jens og hans kollega Iselin til en prat om flate strukturer, kundeforhold og litt om fritidssysler som tar oss hele veien over Grønland.

MG 8447
Mangfold i Pareto Bank

Vi jobber målrettet for å fremme mangfold og likestilling.

Pareto Bank er en arbeidsplass som målrettet arbeider for å fremme mangfold og likestilling, og for å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Respekt for alle typer mennesker er forankret i bankens kulturkode, lederprinsipper og etiske retningslinjer - og danner igjen grunnlaget for bankens arbeid med mangfold og likestilling.

Vi er en arbeidsplass med stor grad av likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 54 fast ansatte, hvorav 33 menn og 21 kvinner, hvilket tilsvarer en kvinneandel på 39 %. Syv ulike nasjonaliteter var representert blant bankens medarbeidere, og det er god aldersfordeling fra yngste medarbeider på 26 år til eldste på 65 år.

Ledige stillinger

Vi vil gjerne høre fra deg

Pareto Bank har fokus på mangfold og likestilling for å sikre riktig teamsammensetning, kompetanse, god kjønnsbalanse og mangfold. Vi er alltid interessert i snakke med flinke folk, og hører gjerne fra deg. Søknad og cv kan sendes til soknad@paretobank.no