Vi finansierer
gode prosjekter

Pareto bank

Pareto Bank er en spesialisert bank, effektivt organisert rundt kompetanse og kundeservice. Bankens fokusområder er eiendomsfinansiering, selskaps- og verdipapirfinansiering og shipping- og offshorefinansiering.