Pareto Driftskreditt

Markedets beste løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring

Pareto Kontor 21
Om driftskreditt

Direkte integrasjoner og fleksible kredittrammer

Pareto Driftskreditt gir deg markedets beste løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring. Vår løsning er direkte integrert mot bedriftens regnskapssystem og vi tilbyr en fleksibel kredittramme hvor du får forskudd på utestående faktura. Kredittrammen er et resultat av det kundene dine til enhver tid skylder deg. Du velger selv hvor mye du ønsker å bruke av kredittrammen, og du betaler kun for det du bruker. Vi tar ikke et gebyr pr utstedte faktura eller andre type løpende gebyrer og vi krever heller ikke at du bytter bank.

Integrasjoner

Skybaserte regnskapssystemer vi har støtte for

Gjennom ditt skybaserte regnskapssystem får vi tilgang til dine utstående kundefordringer. Vi tilbyr en fleksibel kredittramme som varierer i takt med størrelsen på ikke-forfalte faktura. Du kan altså få et forskudd på utestående faktura men du velger selv hvor mye du ønsker å bruke av denne kredittrammen. Du betaler kun rente på det du bruker av kredittrammen for vi tar ikke et gebyr pr. utstedte faktura eller andre type løpende gebyrer.

Vi har støtte for følgende skybaserte regnskapssystemer:

Visma White BG
Power Office White BG
X Ledger White BG
Tripletex White BG
Cozone White BG
24 Seven Office White BG
Hvordan virker det?

Driftskreditt på 1-2-3

1. Vi utfører en kredittsjekk
Gjennom «Mine sider» får du full oversikt over kredittrammen samt forfallsprofilen på dine fordringer, og kan selv trekke opp og tilbakebetale på kreditten.

2. Vi kobler oss på ditt regnskapsystem

Vi kobler oss opp på ditt skybaserte regnskapssystem og får til enhver tid oppdatert regnskapsinformasjon. På bakgrunn av dette oppdateres kredittrammen hver natt. Vi belåner alle dine utestående, ikke forfalte kundefordringer som er sendt med KID. Rammen svinger således i takt med fordringsmassen din og er forutsigbar. Dersom trekket på kredittrammen overstiger innvilget ramme vil banken rette opp dette ved å hente penger fra bedriftens driftskonto gjennom et autogirotrekk.

3. Du signerer avtaledokumenter med Bank-ID

80 % belåningsgrad

Kun KID

Vi belåner fakturaene dine 7 dager over forfall

Ved overtrekk retter vi brudd

Eiendom 15