Eiendomsfinansiering

Saltbrygga – Veien fra en god idé til et unikt prosjekt

Av Pareto Bank, 26. november 2019

Saltbrygga Veien fra en god idé til et unikt prosjekt1

Saltbrygga handler ikke bare om moderne arkitektur, men også om en moderne måte å leve på. Hva la dere vekt på i utviklingen av prosjektet, Thore Liverød?

– Vi hadde stor respekt for området vi skulle inn i. Dette er en av de flotteste sjøtomtene i Larvik og en del av Østre Halsen, et område med historie som strekker seg flere hundre år tilbake. Fire forskjellige arkitekter ble engasjert for å lage den beste reguleringsplanen, og vi inviterte naboer, kommunen og andre interesserte til å vurdere forslagene sammen med oss. Forslagene skapte naturlig nok både debatt og engasjement, men også gode innspill som vi tok med oss videre.

Saltbrygga Veien fra en god idé til et unikt prosjekt2

– Vi ville at Saltbrygga skulle tilby boliger for alle livets faser. Det skulle ikke være boliger forbeholdt de få, men inkludere mennesker i forskjellige aldre og med forskjellige behov. Det ble utviklet eneboliger i rekke tilpasset blant annet førstegangskjøpere, og her hjalp vi flere som manglet egenkapital til å realisere boligdrømmen. Ut mot bryggekanten bygget vi fem av Larviks dyreste eneboliger tegnet av Lund Hagem arkitekter. Dette er designsmykker som byr på helt spesielle kvaliteter, samtidig som de passer godt inn i miljøet. Nå lanserer vi også et bomiljø for godt voksne som vi kaller Otium. Dette er boliger som ikke skal selges, men leies ut. Dette gir seniorer friheten til å disponere sine oppsparte midler slik de ønsker den dagen de selger boligen sin. I Otium kan de leie til en fornuftig pris så lenge de vil. Naboer, kommunen og andre interesserte til å vurdere forslagene sammen med oss. Forslagene skapte naturlig nok både debatt og engasjement, men også gode innspill som vi tok med oss videre.

Les mer om Saltbrygga her.

Saltbrygga Veien fra en god idé til et unikt prosjekt3

Boligprosjektet Saltbrygga startet som en spennende idé. Hva skal til for at slike nytenkende ideer faktisk blir realisert?

– Du må ha en utvikler som ser fremover, som har tålmodighet og som tør å ta sjansen. Og du må våge å satse skikkelig når det gjelder kvalitet og arkitektur. Er prosjektet godt nok vil det skape interesse uansett, men da må du også gjøre investeringer og gjennomføre det ordentlig. Spesielt for Saltbrygga var at vi aller først bygde Sjøhuset, et felleshus med blant annet treningsrom, hobbyrom, festlokale og gjesterom. Det innebar store investeringer i en tidlig fase, men gjorde at vi kunne utnytte bruksverdien av det fra første salgsdag.

Hvorfor valgte dere å samarbeide med Pareto Bank på dette prosjektet?

– Vi kjenner menneskene, og vet at de har høy kompetanse på større eiendomsprosjekter. Pareto Bank er blant de fremste i Norge på denne typen finansiering. De forstår at det er viktig å skape et godt konsept – og at det tar tid å gjøre det. Vi har et åpent og ukomplisert samarbeid: vi presenterer prosjektet over bordet og får innspill over bordet.

Hva er forskjellen på Pareto Bank og tradisjonelle banker når det gjelder utviklingen av eiendomsprosjekter?

– Pareto Bank er mer spisset mot utvikling, deres tankesett handler om prosjektfinansiering. De er rasende dyktige folk, som av den grunn ofte kan stille krevende spørsmål. Det skaper en konstruktiv dialog, som gjør at vi sammen finner gode løsninger.

Saltbrygga har ikke bare ytre kvaliteter, miljø og bærekraft har også vært viktig?

– Vi mener at et godt boområde bør inneholde boliger for alle livet faser. Vi har nå utviklet konseptet Otium som betyr å «nyte livet». Vi har med Otium mål om å lage et fantastisk bomiljø for «godt voksne». Dette er ment å være landsdekkende og den første piloten skal være på Saltbrygga. For oss, er miljø og bærekraft mye samspillet mellom beboerne for å skape livskvaliteter.


Alfa Eiendom ser på utviklingen av eiendom i et større perspektiv – dere ønsker å bidra til at Telemark og Vestfold blir en spennende region å etablere seg i fremover?

– Vi er veldig opptatt av å vise frem regionen som et attraktivt sted å etablere virksomhet. Dette skaper igjen jobbmuligheter som tiltrekker seg mennesker. Nye boligprosjekter er egentlig bare en konsekvens av at mennesker ønsker å jobbe og bo her. Derfor er etableringen av virksomheter så viktig. Alfa Eiendom jobber primært med utvikling av næringseiendom, men Saltbrygga er et så unikt område at vi bestemte oss for at dette skulle vi gjøre skikkelig til glede for både nye og eksisterende innbyggere.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.