Om oss

For bedrifter som vil skape noe, finnes det en bank som vil det samme.

Shawn rain PK Dhb3c Q Fgk unsplash
Samfunnsansvar

Et ansvar for samfunnet vi er en del av.

I Pareto Bank jobber vi aktivt med samfunnsansvar i egen virksomhet, og gjennom de kanalene der banken har påvirkningsmulighet. Grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid ble
etablert for noen år siden, da bankens ansatte sammen formulerte hensikten med det vi gjør utover det å skape god egenkapitalavkastning. Setningen Sammen setter vi spor for
fremtiden belyser ansvaret vi har for å gjøre riktige valg. Ikke bare for oss, men for dem som kommer etter oss.

Shawn rain PK Dhb3c Q Fgk unsplash