Pareto Bank Aksjen

i

Dette innholdet har blitt skjult siden det bruker informasjonskapsler du ikke har akseptert. For å se, vennligst klikk på linken nedenfor: Cookie preferanser

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Resultat 2. kvartal 2019

Pareto Bank fikk i andre kvartal 2019 et resultat etter skatt på kr 86,7 mill. (kr 93,2 mill. i andre kvartal 2018). Utlån til kunder har økt med kr 475 mill. i andre kvartal til kr 12.539 mill. (kr 10.489 mill.).
 
Banken gjennomførte en egenkapitalemisjon på kr 400 mill. i juni. I etterkant av emisjonen sikter banken mot en utlånsvekst på inntil kr 2,0 mrd.

Rettet emisjon

Pareto Bank ASA har hentet inn om lag NOK 400 millioner gjennom en rettet emisjon tilrettelagt av DNB Markets og Pareto Securities AS, til en pris per aksje på NOK 37,00. Den nye kapitalen vil bli brukt til videre lønnsom vekst og til å styrke bankens rene kjernekapital. Banken har god tilgang på lønnsomme forretninger innen sine markedsnisjer. Styret har til hensikt å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil NOK 40 millioner rettet mot aksjeeiere pr 5. juni 2019.
Styret har samtidig besluttet å justere bankens utbytte-
policy. Banken vil ha en intensjon om å betale minimum 25 % av resultat etter skatt i utbytte årlig og at den nominelle utbyttebetalingen vil bli stabil eller økende hvert år.
 

EU-direktivet PSD2

 

Det er innført et nytt betalingstjenestedirektiv i EU, PSD2, som også er en del av det norske lovverket. PSD2 pålegger norske banker å åpne sine APIer og muliggjøre innsyn for tredjeparter. Formålet med lovverket er å skape økt innovasjon for tjenestetilbudet innen betalingsformidling og skape økt konkurranse for banknæringen i EU og EØS området. I Norge trer loven i kraft 14.09.2019.

Kontakt oss

Pareto Bank er en bank som spesialiserer seg på å finansiere komplekse prosjekter.