Eiendomsfinansiering

Finansieringsløsninger for et bredt spekter av eiendomsinvesteringer.

Pareto Kontor 8
Hva vi gjør

Vi hjelper kundene våre å lykkes.

Med rask og personlig service bidrar vi til å optimalisere kapitalstrukturen for profesjonelle eiendomsinvestorer. Med lang erfaring innen finansiering av byggeprosjekter og næringseiendom, er vi en naturlig sparringspartner for kundene våre.

I tillegg hjelper vi kunder i mål med korte oppgjørsfrister, kompliserte transaksjoner og alle typer byggeprosjekter. Ingen prosjekter er like, vi behandler dem deretter. Vi bruker i liten grad standardiserte maler og andre systemtekniske rammeverk som skaper begrensninger, men søker å finne den beste løsning for hvert enkelt prosjekt.

Eiendom 8

« Våre kunder setter stor pris på vår kreativitet og løsningsorientering »

Sven Erik Klepp, Leder Eiendomsfinansiering

Hvem vi er for

En naturlig sparringspartner for profesjonelle eiendomsinvestorer.

Vi jobber med store og etablerte selskaper, men også yngre og mindre selskaper i vekst. For å kunne bidra med de beste løsningene stiller vi krav til oss selv - men også til kundene våre. De bør være godt kjent med eiendomsinvesteringenes kompliserte prosedyrer og omfattende lovverk, i tillegg til å ha en god forretningsplan i tråd med ESG. En åpen prosess og god dialog er avgjørende for et godt resultat.

Pareto Kontor 19
Tjenester og produkter

Vi tilbyr en rekke tjenester og produkter til våre kunder.

Vi tilbyr finansiering til kjøp av utviklingstomter med formål om utvikling av bolig- og/eller næringseiendom. Med fleksibel låneutmåling legges det vekt på en helhetlig sikkerhetspakke og tydelig exit. Normalt tilbys belåningsgrader på 60-80% på regulerte tomter i sentrale og likvide markeder.

I noen tilfeller tilbyr vi fullfinansiering av byggekostnader, forutsatt at alle tillatelser foreligger, krav til forhåndssalg er oppfylt og vi er trygge på gjennomføringsevnen. Manglende forhåndssalg kan kompenseres med egenkapital, kausjoner eller andre sikkerheter. Eiendomsavdelingen besitter god kompetanse innen vurdering av utviklingsprosjekter. Vi kan skille gode budsjetter fra de dårlige, og har fokus på valg av entreprenør og enterprisemodell.

Toppfinansiering av næringseiendom kan bidra til å frigjøre likviditet for investorene og redusere egenkapitalen i eiendommen. Pareto Bank foretrekker 2. prioritets realsikkerhet, men kan vurdere alternativ sikkerhet som for eksempel aksjepant i eiendomsselskap kombinert med kausjon fra solid morselskap. God kontantstrøm og gode leietakere vektlegges. Igjen, vi er opptatt av bankens restrisiko og exit. Vi kan involveres både før og etter oppgjør, og tilbyr 2-3 års løpetid på kredittene. Banken finansierer ikke hotelleiendommer.

Vi gjør brofinansiering for gode kredittkunder som har behov for finansiering av transaksjoner med korte oppgjørsfrister. Eller for prosjekter der formålet er å erverve, restrukturere og/eller selge innen relativt kort tid. Vårt eiendomsteam har lang erfaring med reelle verdivurderinger, oppside og alternativ bruk.

Vi tilbyr også andre kreditter som for eksempel eierfinansieringer og likviditetskreditter. For gode prosjekter kan vi finansiere høyt opp i kapitalstrukturen, men avdekker ofte topprisikoen med sidesikkerheter. Kontakt oss for en vurdering av ditt prosjekt.

Ansatte

Snakk med oss om eiendomsfinansiering

Sven Erik Klepp

Sven Erik Klepp

Direktør Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 905 97 341

Tom Solvang

Tom Solvang

Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 941 46 950

Mariann Heggelien

Mariann Heggelien

Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 907 98 044

André Solstad

André Solstad

Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 995 93 813

Karianne Utengen

Karianne Utengen

Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 410 00 061

Rune Egeland

Rune Egeland

Assisterende banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 995 12 766

Erik Abrahamsen

Erik Abrahamsen

Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 909 63 062

Jens Christian Meinich

Jens Christian Meinich

Assisterende banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 952 07 731

Martin Borge Kristiansen

Martin Borge Kristiansen

Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 980 94 803

Andreas Sanne Jespersen

Andreas Sanne Jespersen

Assisterende banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 991 09 897

Suzanne Skotvedt Bjørnsen

Suzanne Skotvedt Bjørnsen

Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 928 25 871

Iselin Tanke Berg

Iselin Tanke Berg

Assisterende banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 415 00 773

Eivind Romberg Kvaale

Eivind Romberg Kvaale

Assisterende Banksjef Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 468 13 232

Dag Christensen Andersen

Dag Christensen Andersen

Kundeansvarlig Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 917 80 052

Mathias Stampe

Mathias Stampe

Kundeansvarlig Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 458 88 668

Johanne Aslaksrud

Johanne Aslaksrud

Kundeansvarlig Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 928 00 558

Ali2

Ali Hassan Anwar

Kundeansvarlig Eiendomsfinansiering

Tlf. +47 418 50 685

Ofte stilte spørsmål

Hva lurer du på?

Etter innledende telefonsamtale sendes en søknad på e-post sammen med en overordnet beskrivelse av prosjektet og nøkkeltall. Vurderes prosjektet som aktuelt, inviterer vi til et møte for å bli kjent og diskutere prosjektet. Her gir vi normalt et indikativt og uforpliktende tilbud raskt, for deretter fullstendig kredittbehandling dersom vi er omforent om struktur og vilkår.

Banken foretar en nøye gjennomgang av kunde og prosjekt ved kredittbehandlingen. Noe av det banken etterspør er blant annet detaljer rundt transaksjonen, budsjett, likviditetsprognose, regnskap, oversikt over verdijustert egenkapital i konsern, entrepriseoversikt og fullstendig organisasjonskart. Les mer om hva banken ønsker av informasjon her.

Den innledende telefonsamtalen gir mange svar. Vårt mål er alltid å gi en rask tilbakemelding.

Banken kan unntaksvis frigjøre egenkapital, som et forskuttert resultat, i prosjekter der stor del av risikoen er tatt ut. Dette vil forutsette en dokumentert god progresjon i prosjektet og en høy grad av forhåndssalg.