Bedriftsfinansiering

En bank som kan bedrifter like godt som bank.

Pareto Kontor 25
Hva vi gjør

En mellomstor bank som forstår mellomstore bedrifter.

Bedriftsfinansiering omfatter alle typer lån til norske mellomstore bedrifter i forbindelse med løpende drift, eller tilknyttet en transaksjon som for eksempel et oppkjøp.
Banken tilbyr også skreddersydde løsninger til investorer og bedriftseiere, herunder lån til investeringsselskaper.


Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggmargen i norsk økonomi. Pareto Bank er en rask og fleksibel tilbyder av lån til bedrifter som omsetter fra MNOK 10 og opptil MNOK 500. Vi har ingen bransjebegrensninger, men ser etter veldrevne norske bedrifter med god historikk, og som gjerne er i en vekstfase. Banken tilbyr også skreddersydde løsninger til investorer og bedriftseiere, herunder lån til investeringsselskaper.

I Pareto Bank er vi et lite og dedikert team som alltid er tilgjengelige for kundene våre. Vi har solid faglig tyngde innen bank og finans med ekspertise på kredittanalyse og strukturering av lån og kreditter.

En personlig bank.
Vi liker å møte kundene våre fysisk, og går således mot strømmen av banker som ønsker å digitalisere bort kundekontakten. For å gi lån til mellomstore bedrifter kreves det fleksibilitet og skreddersøm. Vi er en annerledes bank som hver dag jobber for å finne løsninger sammen med kundene våre. Dersom du vil snakke med Norges beste bankteam – ikke nøl med å ta kontakt!

Pareto Kontor 30

« I Pareto Bank er vi et lite og dedikert team som alltid er tilgjengelige for kundene våre. Vi har solid faglig tyngde innen bank og finans med ekspertise på kredittanalyse og strukturering av lån og kreditter »

Erik Skarbøvig, Leder Bedriftsfinansiering

Hvem vi er for

For bedrifter som vil skape noe, finnes det en bank som vil det samme.

Vi går grundig til verks når vi skal vurdere en lånesøknad fra et selskap. For oss er det viktig å forstå hele virksomheten, fra eiere og ledelse, til strategi, marked, forretningsmodell og
regnskaper. Vi bruker også vår kompetanse og erfaring ved å være en sparringspartner for kundene, og gi innspill på hvordan en finansiering kan struktureres på best mulig måte. Vi jobber effektivt, men graver oss ned i detaljene, stiller masse spørsmål, og bruker den tiden det tar for å virkelig forstå virksomheten. Vi er alltid tilgjengelige, og vi er tett på. Vi ønsker å vokse sammen med kundene våre, skape gode relasjoner og være en langsiktig samarbeidspartner.

Vi har et hovedfokus på bedrifter i det sentrale østlandsområdet, men tilbyr lån til bedrifter i hele Norge. Vi tilbyr også lån til nordiske selskaper. Våre kunder er av forskjellig størrelse, og med varierende finansieringsbehov. Fellesnevneren er at det er sunne og lønnsomme virksomheter som leverer produkter og/eller tjenester som er beviselig etterspurt i markedet. Mange av våre kunder er selskaper som har spesialisert seg innenfor enkelte nisjer, og som er markedsledende. Andre er i vekstfase eller ønsker å vokse videre gjennom oppkjøp.

Pareto Kontor 21
Tjenester og produkter

Vi tilbyr en rekke tjenester og produkter til våre kunder.

Lånefinansierte oppkjøp der en bedrift ønsker å kjøpe en annen bedrift, for eksempel en
konkurrent eller samarbeidspartner. Vi gjør en grundig analyse av selskapet som kjøpes og
tar pant i aksjene. Hvor stor andel av oppkjøpet vi finansierer varierer. Som
hovedregel utgjør lånefinansieringen rundt 50% av kjøpesummen, men andelen av
kontantutlegget som banken finansierer kan øke dersom det gis selgerkreditter og/eller
selgende aksjonærer kjøper seg inn i den konsoliderte virksomheten.

Les mer:
En kort guide til oppkjøpsfinansiering

Rekapitalisering innebærer at en bedrift tar opp et lån for å tilrettelegge for en endring av
eierstruktur. Formålet kan eksempelvis være å kjøpe ut passive eiere, tilrettelegge for
generasjonsskifte eller gjøre det enklere å få inn ansatte og nøkkelpersoner på eiersiden.
Rekapitalisering kan også gjennomføres med ønske om å finansiere et større utbytte utover
det bedriften har i tilgjengelig likviditet.

Det er generelt lite kunnskap hos norske bedrifter rundt mulighetene innenfor dette
området. Ta derfor kontakt med oss for en uformell diskusjon.

Eierlån gis typisk til investeringsselskaper, som igjen ønsker å gjøre ytterligere
investeringer. Investeringsselskapet har gjerne en diversifisert og solid balanse, og gjennom
en grundig kredittanalyse kan banken bidra til å frigi likviditet til andre formål gjennom
opptak av lån.

Brolån er et midlertidig lån i påvente av et kontantoppgjør frem i tid. Dette kan for eksempel
være betaling av en selgerkreditt, et fremtidig utbytte eller et fremtidig oppgjør som følge av
et salg av en eiendel. Et brolån kjennetegnes ved at det har en klar og sikker plan for
tilbakebetaling i nærmeste fremtid, normalt innenfor de neste 12 månedene.

Lån til drift og arbeidskapital kan være en løsning for bedrifter som har løpende svingninger i
arbeidskapitalen eller stram likviditet i enkelte perioder. En optimalisering av
arbeidskapitalen er helt kritisk for mange bedrifter, og her kan Pareto Bank bistå med gode
og fleksible løsninger.

Pareto Driftskreditt gir deg markedets beste løsning for driftsfinansiering og likviditetsstyring. Vår løsning er direkte integrert mot bedriftens regnskapssystem og vi tilbyr en fleksibel kredittramme hvor du får forskudd på utestående faktura. Kredittrammen er et resultat av det kundene dine til enhver tid skylder deg. Du velger selv hvor mye du ønsker å bruke av kredittrammen, og du betaler kun for det du bruker. Vi tar ikke et gebyr pr utstedte faktura eller andre type løpende gebyrer og vi krever heller ikke at du bytter bank.

Les mer

Ansatte

Snakk med oss om bedriftsfinansiering

Erik Skarbøvig

Erik Skarbøvig

Leder Bedriftsfinansiering

Tlf. +47 911 36 132

Lars Erik Næss

Lars Erik Næss

Banksjef Bedriftsfinansiering

Tlf. +47 976 43 640

Joakim Standal

Joakim Standal

Assisterende banksjef Bedriftsfinansiering

Tlf. +47 993 56 623

Anders B Bjørnson

Anders B. Bjørnson

Senior kundeansvarlig Bedriftsfinansiering

Tlf. +47 418 10 472

Mats Gehrken

Mats Gehrken

Leder Driftsfinansiering

Tlf. +47 984 78 536

Håkon Ohma Solberg

Håkon Ohma Solberg

Senior kundeansvarlig Bedriftsfinansiering

Tlf. +47 417 45 380

Julie Dale

Julie Dale

Kundeansvarlig Bedriftsfinansiering

Tlf. +47 986 04 423

Dag Frode

Dag Frode Trollebø

Senior Kundeansvarlig Bedriftsfinansiering

Tlf. +47 470 25 599

Ofte stilte spørsmål

Hva lurer du på?

Informasjon
Pareto Bank er en effektiv og rask bank. Vi starter gjerne prosessen med å få oversendt litt overordnet informasjon fra den potensielle kunden. Oversendt materiale skal hovedsakelig gi banken forståelse av lånebehov, økonomi samt virksomheten og/eller prosjektet. Banken ønsker å møte kundene, og det settes ofte opp et introduksjonsmøte.

Indikasjon
Hvis forespørselen er “enkel” å ta stilling til, vil vi innenfor noen dager sende over en indikasjon til kunden. Alternativt avtaler vi et nytt møte og/eller etterspør mer informasjon, for å få bedre innsikt i virksomheten før vi kan sende en indikasjon.

Analyse og Beslutning
Dersom indikasjonen aksepteres, gir vi en skriftlig oversikt over hva vi trenger av ytterligere informasjon. Etter at denne er mottatt, vil banken normalt ha en rekke oppfølgingsspørsmål gjennom analysearbeidet. Det vil her formuleres en innstilling som skal besluttes internt.

Utbetaling
Når saken er besluttet vil det utarbeides lånedokumentasjon, som kunden må signere før utbetaling. Normalt er det også en del vilkår som må oppfylles før kunden kan få lånet utbetalt. Når lånedokumentasjonen er signert og vilkår er oppfylt, vil utbetaling stort sett skje i løpet av et par dager.

Prosessen fra vi får en forespørsel til vi kan gi et endelig tilbud, avhenger av hvor raskt kunden kan oversende dokumentasjonen banken etterspør og hvor «enkel» eller «vanskelig» saken er. Etter at en kredittbeslutning foreligger utarbeider banken en lånedokumentasjon. Vi jobber raskt og effektivt i alle faser av prosessen og har tett kontakt med kundene våre. Det finnes dessverre ikke noe fasitsvar på hvor lang tid det tar, men banken kan i enkelte tilfeller kjøre en full prosess i løpet av noen dager, men normalen er at prosessen pågår i 1-3 uker.

Se våre Tjenester og produkter

Pareto Bank tilbyr lån i valuta. Dette er hensiktsmessig dersom investeringer skjer i utenlandsk valuta, og dersom kostnader eller inntekter domineres i en utenlandsk valuta.

Jobbe i Pareto Bank

Hils på Julie og Joakim