EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Presentasjon av regnskapet til Pareto Bank ASA for 4. kvartal 2021

Resultat 3. kvartal 2021

Pareto Bank fikk i tredje kvartal 2021 et resultat etter skatt på kr 127,8 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 13,8 % og et resultat per aksje på kr 1,80. Resultat etter skatt hittil i 2021 endte på kr 378,5 mill, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 14,1 %. Dette er i tråd med bankens lønnsomhetsambisjon på 14 %.

Pareto Bank har en solid plattform for fortsatt lønnsom vekst. Det er god tilgang på forretninger, samtidig som det ventes innfrielser knyttet til ferdigstillelse av eiendomsprosjekter. Det ventes en moderat volumvekst i fjerde kvartal.

 

HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2021

Bærekraftsrapport 2020

Vi startet Pareto Bank i 2007 fordi vi hadde en drøm. Vår drøm var å bli en bank som kjenner kundene våre godt og som ikke er del av et stort byråkratisk system hvor beslutningene tas langt unna.
En annerledes bank, hvor vi oppfører oss som små selv om vi blir større.

Men vår drøm var ikke den viktigste. Pareto Bank er en prosjektbank, og hver dag møter vi nye, spennende mennesker og deres prosjekter. Vår jobb er å se løsninger der andre stopper opp. Å se bortenfor det åpenbare, og å forstå prosjektets risiko og virkelige verdi. Da kan vi bidra til å gjøre det uferdige ferdig og være fødselshjelpere for nye prosjekter. Og det er disse drømmene som virkelig teller. Gjennom å finansiere prosjekter setter Pareto Bank spor og bidrar til å utvikle Norge på en positiv måte.