EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Finanstilsynets rundskriv om engasjementer som skal klassifiseres som høyrisiko

Finanstilsynet publiserte 10.12.2020 et rundskriv om engasjementer som skal klassifiseres som høyrisiko (se egen link nedenfor) vedr. risikovekting av tomtelån og byggelån, dvs. hvor mye egenkapital en bank skal sette av når den gir tomtelån og byggelån. Rundskrivet omhandler endring av risikovektene på denne type finansiering med en potensiell økning i risikovekten fra 100 % til 150 % uavhengig av egenkapitalbidrag, forhåndssalg m.v Finanstilsynet knytter dette til innføringen av CRR-forordningen. Problemstillingen er sammensatt og da særlig koblingen til CRR. Banken har igangsatt en rekke aktiviteter i løpet av de siste dagene inkludert blant annet bestilling av en juridisk vurdering, dialog med Finans Norge og andre banker.

 

 

 

VI SØKER KUNDEANSVARLIGE SELSKAPSFINANSIERING

Forretningsrområdet selskapsfinansiering tilbyr lån til norske mellomstore bedrifter og mindre vekstselskaper, deres eiere og investeringsselskaper. Med et team på fire kompetente og erfarne medarbeidere som forstår norsk næringsliv og bedriftenes behov, tilbyr vi skreddersydde finansieringsløsninger blant annet i forbindelse med oppkjøp, rekapitalisering, aksjeoverdragelser eller arveskifte. I tillegg tilbyr vi driftskreditter for å løse bedrifters arbeidskapital- og vekstutfordringer.

Er du en relasjonsbygger som trives med kunder og salgsarbeid i kombinasjon med analysearbeid?

 

Resultat 3. kvartal 2020

Banken fikk i tredje kvartal 2020 et resultat etter skatt på kr 102,9 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 12,2 %. Hittil i år endte resultat etter skatt på kr 301,8 mill., tilsvarende en egenkapitalavkastning på 12,3 % og resultat per aksje på kr 4,21.

Banken har etter en periode med spesielt høyt fokus på engasjementsoppfølging nå igangsatt en rekke målrettede salgsaktiviteter. Bedriftsmarkedet er stort, og mellomstore lånekunder verdsetter en partner som er rask, løsningsorientert og serviceinnstilt.

 

HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL

Slik følger Pareto Bank opp for å sikre lønnsomheten i ditt byggeprosjekt

En finansieringspartner som har lang erfaring med å håndtere ulike risikoelementer knyttet til eiendomsutvikling, kan være avgjørende for avkastningen i prosjektet.

God dialog og tett oppfølging mellom kunde og bank er en suksessfaktor som kan spare deg for både tid og penger.