Pareto Bank Aksjen

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Årsrapport 2018

Pareto Bank har i 2018 levert bankens beste resultat noensinne. Banken kan vise til et resultat etter skatt for 2018 på kr 330,8 mill. (kr 312,6 mill. i 2017). Resultat per aksje ble kr 5,55 (kr 5,28). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,0 % (16,0 %), hvilket er på linje med bankens avkastningsmål.

Bankens styre vil for 2018 foreslå et utbytte på 0,70 pr. aksje eller 12,6 % av resultat etter skatt. Foreslått utbetalingsdato er 11. april 2019.

Reduserte nedskrivinger i 2018

Bankens årsresultat på kr 330,8 mill. er forbedret i forhold til det foreløpige årsresultatet (kr 320,7 mill.) utgitt i bankens delårsrapport for fjerde kvartal. Sikring av verdier i forbindelse med nedskrevne eiendomsengasjementer har ført til at banken kan redusere samlede nedskrivinger i 2018 i forhold til delårsrapporten. Se mer informasjon i børsmeldingen.

Generalforsamling

Pareto Bank innkaller til ordinær generalforsamling i bankens lokaler (8. etasje) i Dronning Mauds gate 3 i Oslo, den 28. mars 2019 kl. 16.30.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes melde seg på via linken nedenfor. Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme eller avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks innen 26. mars 2019 klokken 16.00.

 

 

Kontakt oss

Pareto Bank er stor nok til å håndtere krevende prosjekter, og liten nok til å være tett på når du trenger hjelp.