EN BANK SOM FORVALTER NORGES VIKTIGSTE VERDIER:
DE GODE IDEENE.

Kontakt oss
new-banner

PARETO BANK AKSJEN

Dagens sluttkurser på Oslo Børs

Les mer

Vi er her for deg som kunde også gjennom Koronakrisen

Som kjent har Koronaviruset spredd seg til Europa, inkludert de nordiske land. Sikkerheten for våre ansatte, kunder og partnere har høyeste prioritet i Pareto Bank. For å redusere risikoen for sykdom og/eller spredning, har vi derfor i en periode etablert en beredskapsløsning hvor de fleste av bankens ansatte nå jobber hjemmefra. Vi vil likevel være tilgjengelige for deg som kunde. Ta gjerne kontakt med en av oss direkte på mobiltelefon eller e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med Pareto Bank. Du kan også sende oss en sikker melding via nettbanken. Vi er klare til å hjelpe deg så raskt som mulig. Banken driftes som vanlig, og vi arbeider systematisk med å få oversikt over hvordan bankens lånekunder vil bli påvirket av situasjonen i det korte perspektiv. Vi ønsker å bidra til at kundene våre kommer seg gjennom denne vanskelige perioden. Vårt fokus er alltid å finne gode løsninger sammen med kundene våre, og det vil vi fortsette med også gjennom denne ekstreme situasjonen.

Pareto Bank er i en god likviditetssituasjon, og vi er godt kapitalisert. Det er derfor viktig for oss å påpeke at alle innskudd er trygge hos oss.

 

Resultat 1. kvartal 2020

Banken fikk i 1. kvartal 2020 et resultat etter skatt på kr 71,0 mill, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 8,8 %. Pareto Bank har en underliggende god inntjening, sunn utlånsvekst og en lav kostnadsbase. Nedskrivinger er økt med kr 40,3 mill. primært på grunn av endringer i makroøkonomiske scenarioer i IFRS 9-modellen. En stor økning i kredittspreader på obligasjoner førte dessuten til negative verdiendringer på kr 19,1 mill. Fokus for 2020 er å begrense nedskrivinger og tap, samt å ivareta kundenes behov. Pareto Bank har det beste utgangspunktet for dette gjennom en sterk soliditet og nærhet til og høy kunnskap om sine kunder.

Presentasjon av resultatet for 1. kvartal 2020

PARETO BANKS DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

Presentasjonen av regnskapet til Pareto Bank ASA for
2. kvartal 2020 vil bli avholdt torsdag 16. juli kl. 12.00 til 13.00. Presentasjonen vil være mulig å følge via Microsoft Teams eller via telefonkonferanse.
Retningslinjer for deltagelse:
Trykk på linken under. Husk å sette på mute ved deltagelse. Spørsmål til presentasjonen kan sendes på forhånd til Erling Mork. Det er også mulig å sende spørsmål via chat på Teams under presentasjonen.

Alternativt er det mulig å delta via telefon +47 21 40 23 11. Conference ID: 338 066 407#.

Kompensasjonsordningen for bedrifter

Våre kunder har naturlig nok mange spørsmål knyttet til den varslede kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april, men den vil først bli operativ etter endelig behandling i Stortinget 14. april og notifisering i ESA. Forutsatt de nødvendige formelle vedtak, vil ordningen etter planen være operativ og kunne motta og behandle søknader fra og med 17. april, med automatisert utbetaling til søkere som får søknaden godkjent. For å bidra til å dekke noe av informasjonsbehovet er portalsiden for ordningen åpnet. Dette er den autorative kilden for hva man vet om ordningen inntil den er operativ og kan ta imot søknader.