Pareto Bank

– 15 år med gode erfaringer

Av Pareto Bank, 30. januar 2023

15 ar med gode erfaringer 1

Det er 15 år siden Sven Erik Klepp og Tiril Haug Villum åpnet dørene i Pareto Bank for første gang. Ambisjonene var selvfølgelig høye. Dette skulle bli en mer personlig bank, som jobbet tettere med kundene sine. En mindre bank hvor mellomstore bedrifter kunne få den oppmerksomheten og oppfølgingen de fortjente, men som de ofte ikke fikk i en stor bank.

15 år senere kan Tiril og Sven Erik, henholdsvis administrerende direktør og direktør for eiendomsfinansiering, konstatere at både utviklingen og resultatene har overgått ambisjonene de en gang hadde. Fra et resultat på 8 millioner i sitt første driftsår til et resultat på 555,5 millioner i 2022, er det liten tvil om at Pareto Bank går bra. Det som er interessant er å få vite mer om hvorfor det har gått bra.

Gratulerer med 15-års jubileet. Når og hvordan startet det hele, Sven Erik?

– Ideen om å starte en ny bank ble unnfanget da Privatbanken, som både Tiril og jeg jobbet i, ble kjøpt opp av SEB. Strategien som SEB hadde, samsvarte ikke med mange av prosjektkundene vi jobbet med. For oss medførte det tidenes mulighet til å starte en ny bank, tilpasset behovene som kundene våre hadde. Samtidig planla Svein Støle å starte opp en ny bank i Pareto. Etter første kontakt i januar 2007, skjedde ting raskt. Kort tid etter satt jeg her og skrev konsesjonssøknaden for det som skulle bli Pareto Bank.

Du og Sven Erik jobbet også lenge sammen før dere startet Pareto Bank, Tiril?

– Ja, vi har faktisk jobbet sammen i 22 år. Før vi møttes i Privatbanken jobbet jeg i industrien, nærmere bestemt ABB, hvor jeg startet rett etter studiene. Som ung var jeg fast bestemt på at industrien var mitt arbeidsfelt, og jeg skulle i hvert fall ikke begynne å jobbe i bank. Men da muligheten dukket opp i Privatbanken, innså jeg at det faktisk var bank jeg ville jobbe med. Og da Sven Erik etter noen år tok initiativet til å starte en ny bank var jeg ikke sen om å melde min interesse. Det å skape noe nytt fra bunnen, sammen med dyktige kollegaer og kunder, er veldig givende.

Som prosjektbank hjelper dere kunder med å utnytte gode muligheter i deres markeder. Hvilke muligheter så dere selv da dere startet?

Sven Erik:

– Rett og slett en bank som ikke fantes fra før, men som det var et stort behov for. En bank som kjente kundene og deres markeder så godt at vi raskere enn andre banker kunne bidra med gode råd og løsninger.

Tiril:

– I store banker søker man ofte mot store virksomheter, men bedriftene det finnes flest av er naturlig nok de små- og mellomstore. Vår filosofi har siden starten vært å gi mellomstore bedrifter den kompetansen, oppfølgingen og oppmerksomheten de trenger. Vi skal vokse, men aldri bli så store at vi mister det nære forholdet vi har til kundene våre. Gjennom solid forståelse av både virksomheter og markeder, kan vi utgjøre en viktig forskjell for kundene våre. Kort sagt er det en slik bank vi ønsker å være.

Banker oppleves mer og mer automatiserte. Dere går i motsatt retning?

Sven Erik:

– Vi omfavner ny teknologi og digitale løsninger, men lar ikke maskiner ta seg av kundekontakten. Vi driver ikke med chatbots eller outsourcing av kundeservice i Pareto Bank. Her ringer kundene til en fast person som kjenner dem svært godt. Det sparer tid, og gjør at vi raskt kan være på ballen når kundene trenger det.

Tiril:

– Dagens markeder krever ofte at virksomheter må ta raske beslutninger. Da må banken deres evne å gjøre det samme. Vi er ikke, og skal ikke være, en del av et større system der beslutningene tas langt unna. Svært få kunder trenger en stor bank, men de fleste trenger en rask bank som kan bidra til å realisere muligheter når de oppstår. Å hjelpe kundene våre til å handle raskt er noe av det viktigste vi gjør. Tid er ofte en faktor, derfor er det svært viktig for oss å kunne levere på nettopp det.

15 ar med gode erfaringer 2

Nære kundeforhold, kunnskap om markeder og evnen til raske beslutninger. Hva sier dette om menneskene som jobber i Pareto Bank?

Sven Erik:

– Vi har en helt fantastisk gjeng her i Pareto Bank. Deres egenskaper som fagpersoner og mennesker utgjør mye av suksesskriteriet for banken. I tillegg til å være veldig flinke faglig, er de også flinke til å hjelpe hverandre når det trengs. Vi er en ambisiøs bank med høye krav til oss selv, men det er en inkluderende og inspirerende prestasjonskultur uten spisse albuer. I ansettelsesprosesser leter vi etter gode holdninger – for å lykkes må vi ha folk med hjerte for både banken og kundene.

Tiril:

– Vi har ikke en kultur for individualister. Vi konkurrerer ikke mot hverandre, men sammen. Når det er sagt skal banken legge til rette for personlig utvikling. Du skal få brukt dine evner og kvaliteter på best mulig måte, sammen med andre. Skal du være god i Pareto Bank må du også være god på å samarbeide. I vår medarbeiderundersøkelse sprenger vi skalaen på organisasjonstilhørighet, det betyr at vi har lykkes med å skape et fellesskap som oppleves svært verdifullt blant våre ansatte.

Dere vokser, hvor lenge kan dere være en mindre og personlig bank?

Tiril:

-Vi skal alltid være en personlig bank, men du peker samtidig på noe vi er svært opptatt av. Å beholde nærheten til kundene, når både ansatte og kunder blir flere, er en av våre viktigste oppgaver fremover. Dette snakker vi mye om internt. Vi skal organisere og strukturere oss slik at vi alltid kan oppføre oss som en mindre bank, selv om vi blir større. Hierarkier som kompliserer og byråkratiserer skal vi unngå for enhver pris.

Sven Erik:

– Vi har en veldig flat organisasjon med én ledergruppe. Fleksibilitet er et nøkkelord for oss. Å kunne ta ansvar uten å måtte spørre noen andre om alt, skaper en smidighet vi aldri skal miste. Uansett størrelse.

Les også: – Vi skal oppføre oss som små selv om vi blir større

Smitter godt samhold internt over på relasjonene med kundene?

Sven Erik:

– Gode menneskelige egenskaper er nøkkelen. I møte med kundene våre er det viktig å gi av seg selv, og være en god samtalepartner på mange områder. Vi er på fornavn med kundene, og vet ofte hva barna deres heter. Kunnskap om menneskene, ikke bare virksomheter og markeder, skaper gode relasjoner. Humor og glimt i øyet bidrar til å skape trivsel og god stemning for alle.

Tiril:

– Kombinert med en solid faglig tyngde skaper dette langvarige relasjoner. En kunde sa en gang at det var befriende å slippe voksenopplæringen. Å ikke måtte bruke tid på å sette banken sin inn i regler, bestemmelser og rammevilkår, men heller jobbe med noen som kan alt dette fra før. Det skaper en kvalifisert dialog der vi kan stille spørsmål som kundene har nytte av – og deretter finne gode løsninger.

15 ar med gode erfaringer 3

Verden har endret seg mye på 15 år, men de siste årene har veldig mye skjedd. Hvordan påvirkes banken av dagens situasjon?

Sven Erik:

-Krig, energikrise, klimautfordringer, renteøkninger og høyere materialkostnader påvirker oss alle på ulike måter. Som bank har vi ikke opplevd dramatiske endringer, men vi ser at en del eiendomsprosjekter tar lenger tid på grunn av uforutsigbarhet og økte priser på mange områder. Prosjekter som kanskje var lønnsomme for ett år siden er plutselig ikke det lenger. Og folk venter med å kjøpe bolig fordi det er usikkert å selge. Vi ser en bedring, men det er et godt stykke igjen før det normaliserer seg. På tross av dette ser vi fordeler med å være en mindre bank, som jobber tettere med kundene. Vi ser muligheter store banker ikke ser, og blir derfor en ressurs for eiendomsprosjekter og virksomheter som har gode ideer.

Tiril:

– Det påvirker oss også ved at vi må gjøre grundigere vurderinger og stille andre krav før vi innvilger kreditt. Vi har alltid en ansvarlig tilnærming, men tidene vi nå er inne i gjør at vi må ta hensyn til enda flere ulike faktorer i en vurdering. På tross av dette oppstår det også nye muligheter, ved at for eksempel nye aktører kontakter oss. Usikre tider lærer oss også å se ting på nye måter, som igjen gir oss ny kunnskap og erfaringer som vi tar med oss videre.

I usikre tider blir kanskje bankens fortrinn enda viktigere for flere?

Tiril:

– Når situasjonen er utfordrende, gir det oss en mulighet til å vise hva vi virkelig kan. Høy kunnskap og god vurderingsevne kombinert med raske beslutninger blir viktigere enn noen gang. Nærhet til kundene og deres situasjon gjør oss i stand til å gi gode råd i en tidlig fase.

I en verden der energikrise møter klimakrise står vi alle overfor noen felles utfordringer. Hvordan inkluderer Pareto Bank bærekraft i sitt arbeid?

Sven Erik:

– Vår måte å øke bevisstheten rundt bærekraft på er at alle kredittinnstillinger må belyse forhold rundt bærekraft. Vi gjør en vurdering av hver enkelt kundes ESG-profil, og utfordrer dem på bruk av bærekraftige løsninger. Ved å ta tak i dette i en tidlig fase i prosjektene, øker også sannsynligheten for at bærekraftige løsninger faktisk blir vurdert og tatt i bruk.

Tiril:

– Vi bestemmer hvem vi skal låne penger til. Der ligger også vår mulighet til å påvirke både virksomheter og prosjekter. Vi merker for øvrig at det er et helt annet fokus på bærekraft enn for bare noen år siden. Det har blitt en viktig faktor som inkluderes av stadig flere, og i stadig større grad enn før.

Vi har slått fast at verden endrer seg raskt. Er det mulig å se for seg Pareto Bank om 15 år?

Sven Erik:

– Jeg skal ikke våge meg på å spå så langt inn i fremtiden. Men skal jeg ønske meg noe for Pareto Bank, så håper jeg at vi om 15 år har etablert oss i flere land. Og at vi fremdeles klarer å være en lettbent prosjektbank for kundene våre, uansett hvor vi er.

Tiril:

– Om 15 år gjør vi forhåpentligvis enda mer av det vi gjør i dag. Jeg tror vi gjør en forskjell for enda flere virksomheter og prosjekter. Å skape verdier av kunnskap og ideer blir ikke mindre viktig i tiden som kommer. Vi skal spille en viktig rolle for utviklingen av prosjekter og virksomheter, og være en katalysator for positiv utvikling der vi kan.

Les mer om Pareto Bank

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.