Eiendomsfinansiering

Ekspertens beste råd for et vellykket byggeprosjekt

Av Pareto Bank, 24. september 2021

Ekspertens beste råd for et vellykket byggeprosjekt

Kredittdirektør i Pareto Bank, Per Øyvind Schiong, røper sine beste råd og tips til utbyggere som vil lykkes med byggeprosjektet.

Per Øyvind Schiong har arbeidet som forretningsadvokat i mange år, blant annet i Wiersholm og som direktør/advokat i Storebrand Bank. Han har også erfaring fra domstolene. Schiong har arbeidet i Pareto Bank ASA siden bankens oppstart i 2008, og han leder bankens kredittkomiteer.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Vi har tatt en prat med Schiong og fått han til å avsløre sine beste råd til utbyggere:

 1. Velg riktig entreprenør for byggeprosjektet
 2. Velg en bank som forstår ditt byggeprosjekt, og vær åpen i dialogen med banken
 3. Ha god likviditet
 4. Ha en realistisk tidsplan for byggeprosjektet
 5. Ikke undervurder byggeprosjektets kompleksitet
 6. Velg en bank som kan tilby skreddersøm i byggeprosjektet

La oss kikke nærmere på ekspertens råd.

1. Velg riktig entreprenør for byggeprosjektet

Når du velger entreprenør, er det viktig å gjøre en grundig forhåndssjekk.

– Se på tidligere arbeider og hvor lang erfaring entreprenøren har. Vurder økonomi og soliditet, samt nøkkelpersoner i selskapet. Og – ikke minst – har entreprenøren kapasitet til gjennomføring og forståelse for kompleksiteten i byggeprosjektet ditt? Alt dette kan banken hjelpe deg med å vurdere før du inngår en kontrakt. Og husk at billigst ikke alltid er best, forteller Schiong.

2. Velg en bank som forstår ditt byggeprosjekt, og vær åpen i dialogen med banken

En åpen, ærlig og løpende dialog med banken er noe av det smarteste du gjør. Da kan banken hjelpe deg bedre og raskere. Se på banken som en samarbeidspartner, ikke en motpart. For Schiong er det avjørende at utbyggere spiller med åpne kort med banken.

– Banken ønsker å vite alt, så tidlig som mulig – fra fullstendig kostnadsoverslag, kjøpekontrakt for eiendommen, entreprisekontrakt og -form til godkjente tegninger, nødvendige tillatelser og reguleringsplan for området. Vi er tett på og vil følge opp prosjektet underveis, med blant annet befaringer og byggelånskontroll. Det er viktig at avtalene vi har gjort etterleves – dette er vel så mye for kundens sikkerhet som for bankens sikkerhet.

3. Ha god likviditet

Den vanligste årsaken til at et byggeprosjekt strander, er likviditetsdøden. Derfor har banken gjerne et stort fokus på likviditeten til kundene sine, utdyper Schiong.

– Har du som utbygger likviditet, har du også forhandlingsmakt. Derfor er det ofte et krav i låneavtalen om å ha tilgjengelig arbeidskapital eller minimum likviditet til enhver tid på konto i Pareto Bank.

4. Ha en realistisk tidsplan for byggeprosjektet

Med god styring internt er mye gjort. Ha kontroll på byggeplassen, og informer banken løpende ved uforutsette hendelser.

– Offentlige tillatelser tar tid å få, ofte grunnet klagebehandling og utsettelser. Byggesaken kan bli vanskeligere enn først antatt, for eksempel på grunn av grunnforhold. Seksjonering tar ofte tid, og i mellomtiden står pengene til utbygger på en klientkonto hos megler, forklarer Schiong.

– En klassisk feil er at tidsplanen sprekker med konsekvenser for prosjektets økonomi. Det kan være økte finanskostnader, dagbøter og ellers generell ‘støy’ fra involverte, utdyper han.

5. Ikke undervurder byggeprosjektets kompleksitet

– Først og fremst må du vurdere om tomten er lett bebyggelig eller om den er utfordrende. Hvordan er grunnforholdene og terrenget? Mange nabolag ønsker ikke at det kommer utbyggere som «raserer» deres nærområde. Hvordan er naboforholdene der du vil bygge? Hvordan grenser tomten du skal bebygge til nærliggende bebyggelse? Er det problematisk med rigg og drift, eller er det god adkomst? Kan Byantikvaren dukke opp? Slike ting er viktig å tenke igjennom i en tidlig fase. Mange prosjekter blir vanskelige fordi byggherren har undervurdert kompleksiteten i prosjektet, beskriver Schiong.

– I tillegg er det viktig for banken at prosjektet er godt kommersielt tilrettelagt. Boligene skal selges, og banken foretrekker at salget er godt. Riktig planløsning, beliggenhet og god utnyttelse av tomten er avgjørende for et godt salg, forteller han videre.

Schiong presenterer følgende huskeliste, som kan være et godt hjelpemiddel for utbyggere:

 • Er grunnforholdene bra?
 • Er terrenget egnet?
 • Er naboforholdene gode?
 • Er det tatt hensyn til nærliggende bebyggelse?
 • Er det god adkomst?
 • Er tomten sjekket for verneverdige bygg og kulturminner?

6. Velg en bank som kan tilby skreddersøm i byggeprosjektet

Til slutt er det viktig å velge en bank som kan tilby en løsning som passer akkurat ditt byggeprosjekt, forteller Schiong.

– Banken vil stille krav til egenkapital og forhåndssalg. Vi skreddersyr finansieringen av det enkelte byggeprosjekt, og forutsetningene vil være ulike fra prosjekt til prosjekt. En tommelfingerregel er et forhåndssalg på minimum 50 prosent, men vi er en litt annerledes bank som liker å finne gode finansieringsløsninger for gode prosjekter, og setter i utgangspunktet ikke generelle og absolutte regler.

– I tillegg til å yte finansiering er vi også en god diskusjonspartner. Pareto Bank har hjulpet frem mange aktører som er i ‘startgropa’. Vi vil være til god hjelp for en utbygger som skal gjennomføre sitt første byggeprosjekt, så vel som for etablerte aktører.

– Vi gir de små utbyggerne samme muligheter som de store, og får ting til å skje. Pareto Bank finansierer gode prosjekter. Raskt, ryddig og tett på, avslutter Schiong.

Kontakt oss gjerne i dag om ditt byggeprosjekt ved å følge lenken nedenfor.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.