Bedriftsinnskudd

Fastrente gir sikker sparing og god rente

Av Tine Baastad Ludvigsen, 05. mai 2022

Fastrente gir sikker sparing og god rente

I usikre tider er det godt å vite at overskuddslikviditeten til bedriften din er sikret. En innskuddskonto med fastrente er den beste måten du kan beskytte pengene dine på og samtidig få en gunstig rente. Fastrenteinnskudd er også en fin balansepost for andre, mer risikofylte investeringer.

Hvorfor innskuddskonto med fastrente for bedrifter?

Mange bedrifter kan ha behov for å plassere penger på et trygt sted uten å eksponere dem for svingninger i markedet. Det kan være overskudd etter en transaksjon eller oppspart over tid, eller det kan være midler som bedriften skal bruke til konkrete investeringer senere. En innskuddskonto med fastrente kan fungere som en trygg havn for penger som ikke skal eksponeres for risiko i en gitt periode. Mange bedrifter velger å la sine bankinnskudd stå på en vanlig driftskonto uavhengig av tidshorisont, men hvorfor skal innskuddet stå til lav rente i for eksempel et år, dersom du kan velge en fastrenteavtale med høyere rente?

Pareto Bank tilbyr innskuddskonto med fastrente for kortere eller lengre perioder, og sammen finner vi hvilken periode som passer best for din bedrift.

Fastrente innebærer at innskuddet bindes til en avtalt rente for en avtalt tid, og midlene kan ikke disponeres i avtaleperioden. Til gjengjeld gir en fastrentekonto høyere rente enn en konto med flytende rente. Normalt kan du få ca. 0,8 prosentpoeng høyere rente ved å velge en bindingstid på 12 måneder, sammenlignet med vanlig bedriftskonto i Pareto Bank. Du finner våre til enhver tid gjeldende fastrentebetingelser på bankens hjemmeside.

Se våre fastrentebetingelser og -perioder til bedrifter her

Renten går opp og ned, derfor er fastrente en sikkerhet

Over flere år har vi sett svært lave renter i Norge. Norges Banks styringsrente lå på 5,75 % før finanskrisen i 2008. Da raste styringsrenten ned til 1,25 % på under et år.

Covid 19-pandemien brakte styringsrenten videre ned til 0 % i 2020. Den beveget seg ikke opp før i september 2021 og ligger i skrivende stund på 0,5 %. Styringsrenten påvirker utlåns- og innskuddsrentene bankene tilbyr sine kunder, og derfor ser vi fortsatt 0 % rente på endel kontoprodukter i Norge. Likevel er det mange gode grunner for at bedriftens midler skal stå i bank. I Pareto Bank brenner vi for å finne den beste løsningen for din bedrift, slik at du får mer igjen for innskuddet ditt

Les mer: Styringsrenten hos Norges Bank

Hvem har nytte av en innskuddskonto med fastrente?

Fastrenteinnskudd er et godt valg for alle selskaper og organisasjoner som har overskuddslikviditet og ikke trenger tilgang til midlene på kort sikt. Fastrenteinnskudd passer også for deg som ikke ønsker mer risikofylte investeringer, men som likevel ønsker en god rente på sparemidlene. Videre er løsningen gunstig for bedrifter som har en avgrenset horisont for sparingen, for eksempel der man har behov for tilgang til midlene på et gitt tidspunkt frem i tid.

Det viktigste med fastrente er tryggheten for at du får noe tilbake. Du er ikke utsatt for svingningene i for eksempel aksjemarkedet, men nyter godt av en stabilt god rente i den avtalte perioden og du vet hva bedriften sitter igjen med når avtalen løper ut. Dermed kan du budsjettere sikkert over lang tid, og du vet at du har pengene når du trenger dem en gang i fremtiden.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.