Pareto Bank

Høstferie med Blå Kors og Pareto Bank: Et trygt rom for opplevelser

Av Blå Kors og Pareto Bank, 18. oktober 2023

DCFE5023 5 D42 468 C A5 A5 BA88 DA042 ADD
Blandet drops fra Pareto Bank og Blå Kors. Øverst til venstre: Tidgiver og ansatt i Blå Kors ferier, og Stig Rune Skaran i Blå Kors ferier. Nederst fra venstre: Iselin Tanke Berg, Jens, Leon, og Lars Erik Næss fra Pareto Bank. Fotograf: Caroline Sem Kristoffersen, også fra Pareto Bank.

Pareto Bank har samarbeidet med Blå Kors siden 2021, med særlig vekt på å gjøre en forskjell for barn og unge. I samarbeidet sponser de blant annet en høstferie, som tilrettelegges av Blå Kors. Målgruppen for ferietiltakene, er familier med sammensatte utfordringer, og barn i alderen 0-18 år. Utfordringene kan være rusrelaterte, psykisk helse og/eller lavinntekt. Familiene søker selv plass på feriene, og Blå Kors opplever stor pågang i tilbudet. En spesiell økning er det i familier som opplever at pengene ikke strekker til i dyre tider. Når man må velge mellom mat og varme klær til barna, er ferie helt utenkelig å kunne prioritere.

En følelse av varme fra første stund

Familiene som er med på ferier, beskriver turen som et fristed fra hverdagen. Det som er vanskelig hjemme eller på skolen får en pause.
Foreldre får et pusterom, kan senke skuldrene og slippe fri barna til å leke med de andre barna på turen. Ansatte fra Blå Kors, samt tidgivere (frivillige i Blå Kors) er med for å bidra til et godt felleskap. Det er tydelig på tilbakemeldingene at feriene er kjærkomne:

- Jeg visste ikke at det skulle bli sånn at alle var som en stor familie!

Det forteller en mor som sammen med sine barn var på ferie med Blå Kors for første gang. Ansatte fra Pareto Bank er også med som tidgivere, som en del av samarbeidet mellom Blå Kors og banken.

Iselin Tanke Berg fra Pareto Bank ønsket å bruke høstferien som Tidgiver. Sammen med sønnen Jens på fem år, fikk de sitt første møte med organisert ferie på nært hold. Det gjorde inntrykk på dem begge. Mange som er med på et ferietilbud for første gang, har litt sommerfugler i magen. Måten dette blir håndtert på, var sterkt å oppleve for Iselin:

– Den varmen og naturlige måten Blå Kors møter de som benytter seg av tilbudet på, er imponerende. Med én gang skaper de trygghet og forutsigbarhet, slik at alle føler seg velkomne og som en samlet gruppe. Jeg kjente den varmen fra første stund!

Iselin var selv litt spent på hva hennes deltakelse på tur innebar, men ble fort trygg:

– Vi ble godt briefet på forhånd i vår rolle som tidgiver. Det å ha med barn var faktisk en veldig god «icebreaker», og gjør at man blir fort kjent på en naturlig måte. Jens var jo bare på ferie, og han hadde det kjempefint.

Iselin ler:

- Siden vi kom hjem har Jens snakket masse om høstferiens opplevelser – og særlig bingoen som et absolutt høydepunkt!


EC5380 A5 ED47 4 A4 F 82 EE 571164782 EA0
Iselin og Jens er klare for lek og moro!

«Det er ekstra fint når barn som i hverdagen ikke helt finner sin plass, får venner og føler seg trygge til å ta initiativ. Bare på de få dagene vi er sammen, ser jeg at de vokser i seg selv – og kanskje ser seg selv i nytt lys. Den erfaringen er verdifull å ta med seg hjem igjen, og det blir jeg ordentlig rørt av»

Stig Rune Skaran, Blå Kors ferier

En rekke aktiviteter for store og små

– Selv om vi gir deltagerne rom til å slappe av i høstferien, er det nok av fart og spenning å være med på for de som ønsker, forteller Stig Rune Skaran, ferie- og aktivitetskoordinator i Blå Kors ferier.
Været var medspiller på ferien, og det ble noen ordentlig fine høstdager. Gjennom oppholdet ble det arrangert tur til badeland, bingo, diskotek, klatring i klatrevegg, kanopadling og mye mer. Og på den siste dagen, lørdag, var det duket for Stenbekks egen «Mesternes Mester»-konkurranse. Her ble familiene delt inn i lag på tvers for å konkurrere mot hverandre. Aktivitetene er godt planlagte, både i variasjon og når de finner sted i ferien.

– En mor fortalte oss at hun på lørdagen følte seg modig nok til å ta mer plass enn det hun pleier i hverdagen. Når dette skjer i en lagkonkurranse med helt nye bekjentskaper, da tenker jeg at vi har gjort noe riktig i miljøet vi har skapt rundt oss. Her bidrar tidgivere masse!
Stig Rune har vært med å arrangere mange ferier, men blir fortsatt litt ekstra berørt av enkelte opplevelser.
En av kveldene ble det arrangert et diskotek, noe som inspirerte de større barna på turen til å lage sitt eget arrangement kvelden etter.
– Diskoteket var en så stor suksess at noen av ungdommene brukte hele den neste dagen på å planlegge en reprise. De satte i gang med å lage plakater for å få med seg resten av barna, der de lokket med en «superkul fest» med brus, potetgull og ingen adgang for voksne, ler Stig Rune.

IMG 4108
Plakater som barna lagde for diskoteket.

Samarbeid som gjør en forskjell

Blå Kors er takknemlig og glad for samarbeidet med Pareto Bank, som nå er inne i sitt tredje år. Å gjøre en forskjell for barn og unge i nærmiljøet er viktig for banken. Derfor er de også støttespillere for Blå Kors barnas stasjon Oslo, et inkluderingstilbud for familier med sammensatte utfordringer. I år fikk stasjonen ekstra støttemidler fra Pareto Bank som muliggjorde høstferie for familier som bruker tilbudet. Det var stor pågang, og hele 80 personer ønsket å bli med!

Turen gikk til Gurvika i Nevlunghavn. 13 familier dro til slutt på tur med ansatte fra Blå Kors barnas stasjon Oslo, og hele følget utgjorde 45 personer.Stasjonen arrangerte turer i nærmiljøet, bålsamling hver kveld, klatring og båttur. Været spilte på lag her også, og rammet inn oppholdet på en ekstra fin måte.

Kathrine Toppe er relasjonsansvarlig, og koordinerer samarbeidet mellom Pareto Bank og Blå Kors. Nytt av året er en utvidet prosjektgruppe, og et årshjul med flere aktiviteter og planer for den kommende tiden. Samarbeidet oppleves som meningsfullt.

- Jeg vil si tusen takk til Pareto Bank og måten de gjør dette samarbeidet på. Foruten å konkret bidra med midler det er stort behov for, er engasjementet og hjertet de viser et eksempel til etterfølgelse for næringslivet. Vi ser alltid frem mot aktivitetene sammen med Pareto Bank!

Gurvika 2023 strandkunst
Strandkunst fra Nevlunghavn.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.