Eiendomsfinansiering

Slik får du finansiert byggeprosjektet ditt

Av Pareto Bank, 21. oktober 2021

Slik får du finansiert byggeprosjektet ditt

Usikker på hva som må til for å finansiere byggeprosjektet ditt? Da bør du sjekke ut rådene til Sven Erik Klepp, leder for eiendomsfinansiering i Pareto Bank.

Klepp er en av gründerne av Pareto Bank, og med 30 års bankerfaring har han god oversikt over hva som er viktig for kunden i en prosjektfase.

– Våre kunder trenger svar raskt. Vi har spesialisert oss på finansiering av bolig- og næringsprosjekter. Som nisjebank har vi høy kompetanse innenfor eiendomsutvikling og vi kjenner vårt marked godt. Dette gjør at vi kan snu oss fort rundt for å hjelpe utbyggere med et godt eiendomsprosjekt. Vårt nedslagsfelt er primært det sentrale Østlandet, men vi kan også vurdere prosjekter i de store byene i Norge, forteller Klepp.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Lån eller partner?

Klepp er tydelig på hva du som utbygger bør se etter når du skal velge bank.

– Velg en bank som forstår kompleksiteten i ditt prosjekt, og som kan være en samarbeidspartner underveis. Vi kan bidra med mer enn bare penger, ved å tilføre vår kunnskap om markedet, risiko og lønnsomhet og kontraktsmessige og regulatoriske forhold.

– Vi skreddersyr løsninger for hvert enkelt prosjekt, fortsetter Klepp.

Det første byggeprosjektet

Selv for aktører som er nye i markedet finnes det gode muligheter. Men det kan være nødvendig med litt ekstra hjelp på veien.

– Det å være ny behøver ikke å bety at du ikke er kompetent, men du vil trenge hjelp. Da er det viktig at du knytter til deg de rette samarbeidspartnerne. Vi vet hvordan det er å være entreprenør, for vi har vært der selv. For oss er det viktigste at vi har tro på prosjektet og kundens gjennomføringsevne. Vi elsker gode prosjekter som gir våre kunder suksess, forteller Klepp.

Finn en løsning som passer for deg

Det viktigste er å finne en finansieringsløsning som passer for deg. Pareto Bank tilbyr ulike former for finansiering, skreddersydd for ulike byggeprosjekter.

– Vi finansierer kjøp av tomter for utvikling, primært tomter som er regulert for byggeformål. Så vil vi normalt finansiere selve byggingen på tomten. Vi kan finansiere inntil 100 % av byggekostnadene under visse forutsetninger. Da må alle tillatelser være på plass i forkant, og krav til forhåndssalg på minimum 50 prosent være oppfylt, utbroderer Klepp, og fortsetter:

– Når det er sagt: Vi er en litt annerledes bank, og vi liker å finne gode finansieringsløsninger for gode prosjekter. Manglende forhåndssalg kan kompenseres med egenkapital, kausjoner eller andre sikkerheter.

– Vi kan også hjelpe utbyggere som er kjent for banken og som har behov for et kortsiktig lån i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, avslutter Klepp.

Hvilke typer finansering kan Pareto Bank hjelpe med?

Vi gir de små utbyggerne samme muligheter som de store, og får ting til å skje. Pareto Bank finansierer gode prosjekter. Raskt, ryddig og tett på.

1. Tomtekreditter

  • Finansiering av tomtekjøp for utvikling
  • Primært regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit

2. Byggekreditter

  • Inntil 100 prosent finansiering av byggekostnader, forutsatt at alle tillatelser er på plass og at krav til forhåndssalg er oppfylt
  • Manglende forhåndssalg kan kompenseres med egenkapital, kausjoner eller andre sikkerheter

3. Andre kreditter

  • Topplån eller andre prioritetslån for solide investorer med diversifisert balanse
  • Kortsiktige likviditetslån ved kjøp og salg av eiendom
  • Finansiering av solide konsern som sitter på utviklingsportefølje

Kontakt oss i dag om ditt prosjekt.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.